Οικονομία

H ώρα του λογαριασμού για τις πρώτες Επιστρεπτέες

  • Στέλιος Κράλογλου


Οι τρεις δυνατότητες που δίνονται στους δικαιούχους για την αποπληρωμή - Τις επόμενες εβδομάδες η ανάρτηση στο Taxis των ποσών που οφείλονται

Ήρθε η ώρα του λογαριασμού για όσους πήραν τα φθηνά κρατικά δάνεια από τους πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής!

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα αναρτήσει στο Taxisnet αναλυτικά τα ποσά που έχει πάρει κάθε επιχείρηση και επαγγελματίας, καθώς και το συνολικό ποσό που καλείται να επιστρέψει στο κράτος.

Οι δικαιούχοι θα έχουν πλήρη εικόνα για να αποφασίσουν εάν θα αποπληρώσουν την οφειλή σε 60 δόσεις ή θα επιλέξουν τις άλλες τρεις δυνατότητες που είναι:

■ Να αποπληρώσουν το συνολικό ποσό που οφείλουν σε 60 δόσεις, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2022.
■ Να εξοφλήσουν εφάπαξ όλο το ποσό που έχουν πάρει με επιπλέον κούρεμα ύψους 15% επί του επιστρεπτέου τμήματος.
■ Να επιλέξουν όσοι είχαν μείωση εσόδων τουλάχιστον 30% το 2020, αντί του κουρέματος της οφειλής των τριών πρώτων φάσεων που φτάνει στο 50%, να λάβουν επιταγή η οποία θα έχει αξία ίση με το 35% των ποσών που πήραν αθροιστικά κατά τις τρεις πρώτες φάσεις και με την οποία θα μπορούν αποπληρωθούν φετινές φορολογικές υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να εξοφληθεί το 100% της Επιστρεπτέας σε 60 δόσεις από 31/1/2022.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, για τους επαγγελματίες που πήραν κρατικό δάνειο κατά τις τρεις πρώτες φάσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής υπάρχει κούρεμα του ποσού που έλαβαν κατά 30% για όσους έκλεισαν το 2020 με απώλειες εσόδων από 15% έως 30%, ενώ γλιτώνουν το 50% των επιστρεπτέων προκαταβολών όσοι είχαν μείωση τζίρου πάνω από 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.

Απαραίτητη προϋπόθεση, η διατήρηση των θέσεων εργασίας, ενώ οι επιχειρήσεις που είχαν πάνω από 20 εργαζομένους και τους διατηρούν δεν επιστρέφουν το 40% ανεξαρτήτως τζίρου, εκτός εάν με βάση τα παραπάνω εντάσσονται στο πιο ευνοϊκό καθεστώς του 50%.

Για παράδειγμα, επιχείρηση που έχει πάρει ενίσχυση 10.000 ευρώ έχει τις εξής επιλογές:
■ Να αποπληρώσει εφάπαξ φέτος το 50% του ποσού, δηλαδή 5.000 ευρώ, κερδίζοντας μάλιστα επιπλέον έκπτωση 15%. Δηλαδή θα πρέπει να καταβάλει 4.250 ευρώ.
■ Να πάρει πιστωτικό ύψους 3.500 ευρώ φέτος για να καλύψει την πληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών. Κατόπιν, στις 31/1/2022 θα πρέπει να υπολογίσει ότι θα κληθεί να πληρώνει σταδιακά σε 60 δόσεις το σύνολο της ενίσχυσης που πήρε, δηλαδή και τα 10.000 ευρώ.
■ Να αρχίσει να αποπληρώνει σε 60 μηνιαίες δόσεις τα 5.000 ευρώ που πρέπει να επιστρέψει στο κράτος από 31/1/2022 έως 31/1/2027.
Η κατανομή των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις με βάση τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής έχει ως εξής:
■ Στον πρώτο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής ενισχύθηκαν 54.490 επιχειρήσεις με συνολικό ποσό 601,8 εκατ. ευρώ.
■ Στον δεύτερο κύκλο πρόσβαση στα φθηνά δάνεια απέκτησαν 89.732 επιχειρήσεις λαμβάνοντας συνολικά 1,26 δισ. ευρώ.
■ Στον τρίτο κύκλο Επιστρεπτέας 10.522 επιχειρήσεις ενισχύθηκαν με 1,51 δισ. ευρώ.
■ Στον τέταρτο κύκλο που συγκέντρωσε και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά κουρεύτηκε το 50% της ενίσχυσης ενώ υπήρχαν ελάχιστα όρια ενισχύσεων και διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων, ενισχύθηκαν 447.041 επιχειρήσεις με 2,175 δισ. ευρώ.
■ Στον πέμπτο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής δόθηκε ρευστότητα 1,225 δισ. ευρώ σε 359.691επιχειρήσεις.
■ Στον έκτο κύκλο δικαιούχοι ήταν 286.181 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με ποσό 500 εκατ. ευρώ.
■ Στον έβδομο κύκλο αναμένεται να διατεθούν δάνεια ύψους 1 δισ. ευρώ.

Ηλεκτρονική παγίδα για όσους δεν επιστρέψουν τα κρατικά δάνεια

Για την επιστροφή των κρατικών δανείων της επιστρεπτέας προκαταβολής θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται για οποιαδήποτε οφειλή των φορολογουμένων προς το υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή στο Taxisnet θα εμφανίζεται μια ταυτότητα οφειλής με το ποσό της Επιστρεπτέας που θα πρέπει να επιστρέψει η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας. Με τον αριθμό αυτό θα γίνεται είτε ή αποπληρωμή του ποσού με δόσεις είτε θα προχωρά η εφάπαξ εξόφληση της οφειλής. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αμελήσει να επιστρέψει τα κρατικά δάνεια που πήρε θα ενεργοποιούνται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για την εξόφληση της οφειλής που πλέον θα θεωρείται ληξιπρόθεσμη.

Τα κυριότερα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που λαμβάνει η φορολογική διοίκηση εναντίον όσων δεν εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους είναι τα εξής:
■ Η έκδοση κατασχετηρίου για τα υπόλοιπα όλων των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογουμένου. Η σχετική διαδικασία έχει σχεδόν πλήρως αυτοματοποιηθεί και από την έκδοση του κατασχετηρίου έως και την απόδοση των σχετικών ποσών από τις τράπεζες στο δημόσιο ταμείο συνήθως δεν μεσολαβούν περισσότερες από 15 ημέρες.
■ Η έκδοση κατασχετηρίου στα χέρια τρίτων, πέραν των τραπεζών. Ετσι παραδίδεται κατασχετήριο στα χέρια των ενοικιαστών ή των πελατών. Για παράδειγμα, όταν ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης ακινήτου ή επιχείρηση, ουσιαστικά υποχρεώνεται ο ενοικιαστής ή ο πελάτης να αποδίδουν το ενοίκιο ή μια οφειλή αντίστοιχα στο δημόσιο ταμείο.
■ Η εγγραφή προσημείωσης σε ακίνητο του οφειλέτη.
■ Η πώληση ακινήτου του οφειλέτη με πρόγραμμα αναγκαστικού δημόσιου πλειστηριασμού.

Για οφειλές προς το Δημόσιο ισχύει ειδικό ακατάσχετο όριο 1.000 ευρώ από μισθούς και συντάξεις. Για το τμήμα ποσού ή σύνταξης από 1.000 έως 1.500 ευρώ μπορεί να κατασχεθεί το 50% και από τα 1.500 ευρώ και άνω το 100%. Για έναν τραπεζικό λογαριασμό ισχύει ειδικό ακατάσχετο όριο 1.250 ευρώ μηνιαίως, εφόσον όμως ο φορολογούμενος έχει δηλώσει τον συγκεκριμένο λογαριασμό στο Taxisnet.

Επίσης, προβλέπεται ειδική διαδικασία προστασίας της μιας και μοναδικής κατοικίας κάθε οφειλέτη.

Διαβάστε ακόμα: 

Ήρθε στην Αμερική με μόλις $10 και σήμερα είναι εκατομμυριούχος – Οι τρεις συμβουλές που δίνει

Raxevsky: Πότε θα παιχτεί το τελευταίο επεισόδιο στο σήριαλ