Μεωμένη παραγωγή και προστιθέμενη αξία, μειωμένα κέρδη αλλά αυξημένοι φόροι χαρακτηρίζουν την παραγωγή του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα.

Η συνολική αξία της αγροτικής παραγωγής υποχώρησε το 2018 από τα 11,2 δισ. Ευρώ στα 10,9 δισ. – μια υποχώρηση 2,93%. Η καθαρή προστιθέμενη αξία της Ελληνικής γεωργίας υποχώρησε πιο έντονα κατά 8,1%, στα 4,2 δισεκατομμύρια.

Το καθαρό επιχειρηματικό εισόδημα υποχώρησε κατά 8%, στα 4,8 δισ. ευρώ από 5,2 δισ. Οι φόροι ωστόσο που επιβάρυναν την αγροτική παραγωγή αυξήθηκαν από 571 εκατ. στα 585 το 2018, μια αύξηση 2,4%.


Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των Οικονομικών Λογαριασμών Γεωργίας, προέρχονται από έρευνες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, από στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και από διοικητικές πηγές δεδομένων.