Λουκέτο σε εικονικές εταιρείες βάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή! Στο στόχαστρο μπαίνουν όσες επιχειρήσεις δεν έχουν ουσιαστικό αντικείμενο λειτουργίας, αλλά συστήνονται αποκλειστικά και μόνο για να εκμεταλλεύονται οι ιδιοκτήτες τους τα ειδικά φορολογικά καθεστώτα της κάθε χώρας.

Στο Ecofin του ερχόμενου Μαΐου θα υποβληθεί προς έγκριση η σχετική Οδηγία που θα σφίγγει τον κλοιό γύρω από τις λεγόμενες επιχειρήσεις-κέλυφος (shell companies). Αυτές δηλαδή που δημιουργούνται για να καλύπτουν περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, αυτοκίνητα κ.ά.) από φόρους ακίνητης περιουσίας, ειδικούς φόρους κ.λπ.

Με την Οδηγία θα εισάγονται αντικειμενικοί δείκτες προσδιορισμού των εικονικών εταιρειών και όσες διαπιστώνεται ότι λειτουργούν αποκλειστικά για λόγους φοροδιαφυγής θα χάνουν από 1/1/2024 κάθε φορολογικό προνόμιο κι έτσι θα οδηγούνται σε λουκέτο.

Δηλαδή εταιρείες οι οποίες εδρεύουν στην Ε.Ε. και παρουσιάζουν μηδενική ή ελάχιστη οικονομική δραστηριότητα θα χάνουν τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προβλέπουν ορισμένα κράτη (όπως οι Ιρλανδία, Βουλγαρία, Κύπρος κ.λπ.) με ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα.

Στην Ελλάδα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει ήδη βάλει στο μικροσκόπιο τα Ι.Χ. που κυκλοφορούν με βουλγαρικές πινακίδες, καθώς και τις εταιρείες ελληνικών συμφερόντων (μητρικές, θυγατρικές κ.λπ.) στη γείτονα χώρα. Ελληνες ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν ιδρύσει εταιρείες-φαντάσματα στη γειτονική χώρα απλώς και μόνο για να αλλάξουν τις πινακίδες κυκλοφορίας στα οχήματά τους και να μην πληρώνουν τέλη κ.λπ. που αναλογούν στην Ελλάδα, αλλά και να κινούνται ελεύθερα, π.χ. στον δακτύλιο.

Περισσότερα από 9.500 οχήματα με ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας διαπιστώθηκε ότι έχουν διαγραφεί από τα μητρώα της Ελλάδας και έχουν ταξινομηθεί στη Βουλγαρία. Ητοι οι ιδιοκτήτες των οχημάτων είχαν καταθέσει τις πινακίδες, είχαν κάνει εξαγωγή στη Βουλγαρία και τα είχαν ταξινομήσει εκ νέου αποκτώντας βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας. Κάποιοι άλλοι καταβάλλουν ένα πολύ χαμηλό νοίκι στη Βουλγαρία προκειμένου να εμφανίζονται στους ελέγχους στα σύνορα με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό, ενώ ένα δίκτυο φροντίζει για τη δημιουργία εικονικού προφίλ μόνιμου κατοίκου Βουλγαρίας. Υπάρχει, επίσης, κι ένα πρόσφατο τρικ με τη μεταβίβαση του οχήματος σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων της Βουλγαρίας και με κάποιο ιδιωτικό συμφωνητικό ο Ελληνας ιδιοκτήτης διασφαλίζει την κυριότητα του αυτοκινήτου.

Με τη νέα Κοινοτική Οδηγία οι φορολογικές αρχές στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ε.Ε. θα πρέπει να εντοπίζουν τις εικονικές εταιρείες βάσει των αντικειμενικών δεικτών, και συγκεκριμένα από το εισόδημα, το ανθρώπινο δυναμικό και τον χώρο εγκατάστασης των εταιρειών. Επομένως, στο στόχαστρο μπαίνουν:

■ Εταιρείες των οποίων το 75% των εσόδων τα δύο προηγούμενα έτη προέρχεται από τα λεγόμενα παθητικά εισοδήματα (δικαιώματα, τόκοι, μερίσματα, εισοδήματα από ακίνητα, χρηματοδοτικές μισθώσεις, υπηρεσίες που παρέχονται από συνδεδεμένες επιχειρήσεις).
■ Εταιρείες που ασκούν κυρίως διασυνοριακές συναλλαγές.
■ Εταιρείες των οποίων η διοίκηση πραγματοποιείται από τρίτους.

Οι επιχειρήσεις που πιάνονται με τους παραπάνω δείκτες θα περνούν στο δεύτερο στάδιο ελέγχου, όπου θα εξετάζονται τα εξής:
■ Οι χώροι που είναι διαθέσιμοι για την αποκλειστική χρήση της επιχείρησης.
■ Οτι υπάρχει τουλάχιστον ένας ενεργός τραπεζικός λογαριασμός στο όνομα της επιχείρησης στην Ε.Ε.
■ Οτι τουλάχιστον ένα διοικητικό στέλεχος έχει την κατοικία του κοντά στην επιχείρηση και ασχολείται ειδικά με τις δραστηριότητές της ή, εναλλακτικά, επαρκής αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης απασχολούνται στις βασικές της δραστηριότητες παραγωγής εισοδήματος και έχουν την κατοικία τους κοντά στην επιχείρηση.

Εφόσον οι φορολογικές αρχές του κράτους-μέλους έχουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να χαρακτηρίσουν την εταιρεία εικονική, τότε η εν λόγω επιχείρηση θα χάνει το δικαίωμα λήψης πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι πλέον η εταιρεία:
■ Θα χάνει το καθεστώς προστασίας διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας.
■ Θα χάνει τα οφέλη της Οδηγίας μητρικών – θυγατρικών για την απαλλαγή από την παρακράτηση του φόρου στα μερίσματα.
■ Δεν θα δικαιούται την εφαρμογή της Οδηγίας για τα δικαιώματα και τους τόκους.

Το κάθε κράτος-μέλος θα καθορίσει τις κυρώσεις που θα επιβάλει στις εικονικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στο εσωτερικό του. Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνιστά την επιβολή προστίμου κατ’ ελάχιστον ίσο με το 5% του τζίρου της εικονικής εταιρείας.
Η Οδηγία θα δίνει και τη δυνατότητα ενστάσεων, ώστε η επιχείρηση να μπορεί, εκ των υστερών, να αποδείξει στις εκάστοτε φορολογικές αρχές ότι η ίδρυσή της αφορά εμπορική δραστηριότητα και δεν αποσκοπεί στη φοροδιαφυγή.

Διαβάστε ακόμη

ΔΕΠΑ Υποδομών: Εκτίμηση για απώλειες πάνω από 17.000 νέων συνδέσεων φυσικού αερίου στην Αττική μετά το μπλόκο της ΡΑΕ

Χρυσή λίρα: «Ασανσέρ» η τιμή μετά τη νέα τραπεζική κρίση – Πόσο πωλείται σήμερα (πίνακας)

Πώς η UBS επιχειρεί να φρενάρει τις διαρροές από την Credit Suisse