Οικονομία

Οι βασικές αλλαγές για τη ΔΕΗ στο νομοσχέδιο για την ενέργεια

  • newsroom


Ποιες είναι οι βασικότερες αλλαγές στο σχέδιο νόμου σε σχέση με το κείμενο που κατατέθηκε προς δημόσια διαβούλευση

Τις βασικότερες αλλαγές στο σχέδιο νόμου σε σχέση με το κείμενο που κατατέθηκε προς δημόσια διαβούλευση περιγράφει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Ενέργειας.

Κεντρικό ρόλο στο νομοσχέδιο καταλαμβάνουν οι διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, που είναι το επόμενο αναγκαίο βήμα στον μακρύ δρόμο για την εξυγίανση της μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας, μετά την πρώτη δέσμη των μέτρων διάσωσης που εφαρμόσαμε τον Αύγουστο του 2019, τονίζει το υπουργείο.

Ποιες είναι οι βασικότερες αλλαγές στο σχέδιο νόμου σε σχέση με το κείμενο που κατατέθηκε προς δημόσια διαβούλευση

Οι διατάξεις για τη ΔΕΗ:

α) για τις προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου προστίθεται έλεγχος της προκήρυξης από το ΑΣΕΠ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών (αρ. 3),

β) γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν εφαρμόζεται σε αυτούς το προσοντολόγιο του Δημοσίου ή άλλες διατάξεις που θα περιόριζαν την ευχέρεια κατά την προκήρυξη θέσεων

γ) στη μεταφορά προς το Δημόσιο προστίθεται στάδιο εκτίμησης των αναγκών του Δημοσίου από το Υπουργείο Εσωτερικών

δ) οι ρυθμίσεις για την κινητικότητα του προσωπικού (εθελούσιες, μετακίνηση εντός ομίλου, μεταφορά στο Δημόσιο, αρ. 6, 7, 8) καταλαμβάνουν ρητά και τις ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΑΕ και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΕ.

Για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ:

Η βασική αλλαγή είναι ότι η μελλοντική συμμετοχή (σήμερα Μνημόνιο Συνεργασίας) στο έργο της πλωτής δεξαμένης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη (FSRU) περνάει στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (προς ιδιωτικοποίησης) από τη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (δημόσια).

Απόρρητο Απόρρητο