Πρωτογενές έλλειμμα ύψους 6,676 δισ. ευρώ καταγράφηκε στο 12μηνο του 2022, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. 

Η εν λόγω επίδοση είναι μειωμένη κατά 1,83 δισ. ευρώ έναντι στόχου (έλλειμμα 8,506 δισ. ευρώ), αλλά και κατά 3,6 δισ. ευρώ έναντι του ελλείμματος του 2021 (10,327 δισ. ευρώ).

Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται ακόμη καλύτερο, αφού στα έσοδα θα συνυπολογιστούν και όσα εισπραχθούν μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2023 και αφορούν υποχρεώσεις του 2022, όπως για παράδειγμα τα τέλη κυκλοφορίας.

Όσον αφορά το συνολικό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού, το έλλειμμα ανήλθε στα 11,680 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 13,400 δισ. ευρώ και ελλείμματος 14,872 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021. 

Σε δήλωσή του, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, επεσήμανε τα εξής: «Τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δεκεμβρίου, είναι με ασφάλεια συμβατά, με τον στόχο για το έλλειμμα, που έχει τεθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Θα πρέπει να αναμένουμε και την εκτέλεση των εσόδων του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, καθώς και τις σχετικές, δημοσιονομικές προσαρμογές, που πραγματοποιεί η Eurostat, για να επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη πρόβλεψη». 

Αναλυτικά τα στοιχεία του 2022

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 59,598 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 255 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού.

Η κάμψη οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 885 εκατ. ευρώ, καθώς και στο γεγονός ότι λόγω της παράτασης προθεσμίας καταβολής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023 εκτιμάται ότι ένα σημαντικό ποσό που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί το έτος 2022, τελικά θα μπει στα ταμεία εντός του 2023.

Αντιθέτως, εισπράχθηκε ποσό ύψους 367 εκατ. ευρώ ως έκτακτη εισφορά ύψους 90%, με βάση την αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους, στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο Οκτωβρίου 2021 – Ιουνίου 2022. Ένα ποσό, το οποίο δεν είχε προϋπολογιστεί.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 65,751 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 95 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του στόχου. 

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 55,316 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 180 εκατ. ευρώ ή 0,3% έναντι του στόχου. Εάν όμως ληφθεί υπόψη η παράταση στην είσπραξη των τελών κυκλοφορίας, η πραγματική αύξηση των φορολογικών εσόδων είναι ακόμη μεγαλύτερη. 

Οι επιστροφές εσόδων διαμορφώθηκαν σε 6,153 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 159 εκατ. ευρώ από τον στόχο (5.993 εκατ. ευρώ). 

Τα έσοδα του ΠΔΕ, από την πλευρά τους, καθορίστηκαν σε 3,573 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 885 εκατ. ευρώ από τον στόχο (4,459 δισ. ευρώ). 

Η επίδοση του Δεκεμβρίου

Για τον Δεκέμβριο του 2022, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6,168 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 543 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο, λόγω των χαμηλότερων εσόδων ΠΔΕ κατά 811 εκατ. ευρώ, καθώς και της μη είσπραξης σημαντικού ποσού των τελών κυκλοφορίας. Αντίθετα, στα έσοδα μηνός Δεκεμβρίου εισπράχθηκε ποσό ύψους 367 εκατ. ευρώ από την έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,770 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 574 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. 

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,137 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 264 εκατ. ευρώ ή 4,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, εξαιτίας της παράτασης της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023. 

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 601 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 31 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (632 εκατ. ευρώ). 

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) καθορίστηκαν σε 705 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 811 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (1.516 εκατ. ευρώ). 

Μείωση 2,7% στις δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022 ανήλθαν στα 71,278 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,975 δισ. ευρώ ή 2,7% έναντι του στόχου (73,253 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. 

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1,384 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην υποεκτέλεση της κατηγορίας των καταναλωτικών δαπανών ύψους 284 εκατ. ευρώ και στη μη απορρόφηση, εντός του τρέχοντος έτους, μέρους των πιστώσεων που διατέθηκαν από το αποθεματικό, λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. 

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 11,025 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας υποεκτέλεση ύψους 591 εκατ. ευρώ. 

Τα κυριότερα δημοσιονομικά μέτρα

Η προσωρινή αποτύπωση των κυριότερων πληρωμών των δαπανών για δημοσιονομικά μέτρα που ελήφθησαν λόγω της πανδημίας για την περίοδο του Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου, έχει ως εξής: 

 • η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 160 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ, 
 • η συνεισφορά του Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληγέντων δανειοληπτών ύψους 90 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ, 
 • η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε τουριστικές επιχειρήσεις ύψους 42 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ, 
 • η ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό στις Περιφέρειες ύψους 103 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ, 
 • η έκτακτη επιχορήγηση των πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων, σχολών χορού κ.λπ. ύψους 44 εκατ. ευρώ, από το ΠΔΕ, 
 • η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 163 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων), 
 • οι πρόσθετες επιχορηγήσεις προς τον ΕΟΠΥΥ, ύψους 115 εκατ. ευρώ και προς τα νοσοκομεία και τις ΔΥΠΕ, ύψους 281 εκατ. ευρώ καθώς και η αγορά εμβολίων ύψους 320 εκατ. ευρώ, 
 • η πρόσθετη επιχορήγηση προς τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ύψους 594 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της απώλειας εσόδων λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και η επιχορήγηση προς τον e-ΕΦΚΑ ύψους 372 εκατ. ευρώ για την κάλυψη απώλειας εσόδων από τη μείωση των εισφορών, 
 • η δαπάνη για την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων ύψους 296 εκατ. ευρώ κατά την εφαρμογή κυρίως του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και του προγράμματος 150.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας και 
 • η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 68 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν. 

Τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση

Η προσωρινή αποτύπωση των κυριότερων πληρωμών των δαπανών για τα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, που αφορούν στην Κεντρική Διοίκηση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου, έχει ως εξής: 

 • μεταβιβαστική πληρωμή προς τον ΟΠΕΚΑ (Απριλίου και Ιουνίου) ύψους 207 εκατ. ευρώ η οποία αναλύεται στα εξής επιμέρους: 120 εκατ. ευρώ για την έκτακτη δόση του επιδόματος τέκνου, 46 εκατ. ευρώ για την καταβολή της προσαύξησης της εισοδηματικής ενίσχυσης των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 33 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ΑμεΑ και 7 εκατ. ευρώ για την προσαύξηση της σύνταξης των ανασφάλιστων υπερηλίκων, καθώς και μεταβιβαστική πληρωμή προς τον ΟΠΕΚΑ (Δεκεμβρίου) ύψους 221 εκατ. ευρώ η οποία αναλύεται στα εξής επιμέρους: 122 εκατ. ευρώ για την έκτακτη δόση του επιδόματος τέκνου, 47 εκατ. ευρώ για την καταβολή της προσαύξησης της εισοδηματικής ενίσχυσης των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 43 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ΑμεΑ και 9 εκατ. ευρώ για την προσαύξηση της σύνταξης των ανασφάλιστων υπερηλίκων, 
 • επιχορήγηση προς τον e-ΕΦΚΑ Μαΐου ύψους 135 εκατ. ευρώ και Δεκεμβρίου ύψους 250 εκατ. ευρώ, για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων συνταξιούχων, 
 • επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας για την ενίσχυση φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών με σκοπό την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους των καυσίμων κίνησης (fuel pass) ύψους 302 εκατ. ευρώ και για την ενίσχυση λόγω αυξημένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος (power pass) ύψους 296 εκατ. ευρώ, 
 • επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 50 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών στην ελληνική κτηνοτροφία λόγω των διεθνών εξελίξεων, καθώς και ενίσχυση ύψους 60 εκατ. ευρώ γεωργικών εκμεταλλεύσεων, λόγω της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων, 
 • αποζημίωση ειδικού σκοπού για τη στήριξη εκμεταλλευτών και οδηγών ΤΑΞΙ ύψους 5 εκατ. ευρώ, 
 • επιδότηση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) κίνησης ύψους 217 εκατ. ευρώ, 
 • επιδότηση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης ύψους 90 εκατ. ευρώ και 
 • ενίσχυση του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης κατά 1.600 εκατ. ευρώ. 

Για την περίοδο του Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάστηκαν αυξημένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κατά 1,528 δισ. ευρώ. 

Διαβάστε επίσης

Η πρώτη κάλπη και το ΠΑΣΟΚ, ο Καλογρίτσας με ήχο και φως (;), τα Μάρμαρα Παυλίδη από χρυσάφι, η ΔΕΗ με την Εnel και το κουβάρι του Ρίου

H Intel επενδύει στην Ελλάδα – Ο παγκόσμιος κολοσσός επιλέγει και τη χώρα μας στο άνοιγμά του στην Ευρώπη (pics)

Ευάγγελος Παπαευαγγέλου: Οι χρυσοί τζίροι στα ακριβά ακίνητα και η νέα εταιρεία (pics)