Ολοκληρώθηκε σήμερα το μεσημέρι (1 μ.μ.) η διαδικασία της υποβολής προσφορών για τα 5 μέρη του mega διαγωνισμού ψηφιοποίησης των έγχαρτων αρχείων άνω των 600 εκατ. σελίδων, 390 υποθηκοφυλακείων της χώρας από την Ελληνικό Κτηματολόγιο με συνολικό προϋπολογισμό 309,8 εκατ. ευρώ, για τον οποίο είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον ισχυρές εταιρείες της πληροφορικής και οι μεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι.

Η προκήρυξη του μεγάλου έργου έγινε στις 12 Νοεμβρίου 2021 και μετά από δυο παρατάσεις της καταληκτικής ημερομηνίας οι υποψήφιοι «μνηστήρες» υπέβαλαν τους φακέλους τους και αναμένουν την Ηλεκτρονική Αποσφράγιση τους για την αξιολόγηση τους και την ανακήρυξη των αναδόχων, κοινοπραξιών ή μη.

Ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών έχει ορισθεί η Δευτέρα 17/01/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Μετά την Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», θα συμβεί το ίδιο για την «Οικονομική Προσφορά» και τα «∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση.

Διαβάστε ακόμα:

JP Morgan: Ποιες είναι οι πιθανότητες αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας το 2022

ΠΟΥ: Πάνω από τους μισούς Ευρωπαίους ενδέχεται να έχουν προσβληθεί από την Όμικρον τις επόμενες 6 με 8 εβδομάδες

Tουριστικά γραφεία: Ζητούν επέκταση 8 μέτρων στήριξης μέχρι τον Ιούνιο του 2022