Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά θα πραγματοποιηθεί φέτος ο έλεγχος και ο καταλογισμός φόρων, προστίμων και ποινών για τις ανοιχτές υποθέσεις που πρόκειται να παραγραφούν.

Παραδοσιακά, οι εφοριακοί τρέχουν στα τέλη κάθε χρόνου για να κλείσουν εκκρεμότητες υποθέσεων… 5-10 χρόνια πίσω, φέτος όμως το κυνηγητό θα ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι. Στο στόχαστρο μπαίνουν οι προγραφόμενες υποθέσεις για τις χρήσεις 2006 και 2016. Με βάση τη νομοθεσία, οι υποθέσεις πλέον που δεν έχουν ελεγχθεί παραγράφονται στην πενταετία, κάτι που σημαίνει ότι στο τέλος του έτους παραγράφεται η χρήση του 2016 (οι δηλώσεις υποβλήθηκαν το 2017, εξ ου και η πενταετία).

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει δώσει εντολή να κλείσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα αυτές οι υποθέσεις για να βεβαιωθούν οι φόροι εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό συμβαίνει για να αποφύγει η ΑΑΔΕ τα περσινά προβλήματα που προέκυψαν από την καθυστερημένη βεβαίωση φόρων σε υποθέσεις που παραγράφονται.

Η ουσία του θέματος βρίσκεται στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ορίζει τον χρόνο επίδοσης της πράξης προσδιορισμού του φόρου κατόπιν ελέγχου. Το ΣτΕ έκρινε ότι τόσο η έκδοση όσο και η γνωστοποίησή του στον ελεγχόμενο θα πρέπει να γίνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους και όχι αργότερα. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε εμπλοκή σε χιλιάδες υποθέσεις, καθώς οι φορολογούμενοι λάμβαναν την πράξη προσδιορισμού του φόρου μετά τη λήξη της περιόδου παραγραφής και εύλογα αμφισβητούσαν τον φόρο.

Κινδυνεύουν με παραγραφή

Φέτος, οι υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή είναι οι εξής:

Οι φορολογικές υποθέσεις του φορολογικού έτους 2016 (φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ), για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31-12-2021. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις υπάγονται στον κανόνα της 5ετούς παραγραφής. Οποια επιχείρηση ή φορολογούμενος δεν ελεγχθεί για τη χρήση του 2016 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις δεν μπορεί να ελεγχθεί από την 1-1-2023.

Οι υποθέσεις του έτους 2006. Στις περιπτώσεις που για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής. Αυτό σημαίνει ότι η Εφορία έχει το δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 για τις υποθέσεις του φορολογικού έτους 2006.

Με βάση τη σχετική απόφαση του ΣτΕ, η 15ετία είναι το μέγιστο χρονικό όριο παραγραφής, ακόμη και αν υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση στο 13ο, 14ο ή 15ο έτος, από τη χρονιά υποχρέωσης.
Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα η προθεσμία παραγραφής επεκτεινόταν για μία τριετία στην περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης, το ΣτΕ αποφάσισε ότι η επέκταση της τριετίας δεν μπορεί να εκτείνει τον χρόνο πέραν της 15ετίας.

Ποιες δεν παραγράφονται

Ωστόσο, δεν παραγράφονται όλες οι υποθέσεις στην πενταετία. Κάποιες επεκτείνονται έως και 10 χρόνια πίσω. Συγκεκριμένα, για όσες περιπτώσεις ο έλεγχος δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση πληροφοριών, όπως για παράδειγμα σε εισοδήματα εξωτερικού τα οποία δεν είχαν περάσει ποτέ από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και προφανώς δεν έχουν δηλωθεί, που τώρα μπορούν να ελεγχθούν σε βάθος 10ετίας.
Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες που λαμβάνει η ελληνική φορολογική διοίκηση στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών με τις φορολογικές διοικήσεις άλλων χωρών δεν μπορούσαν να είναι γνωστές και ως εκ τούτου ο έλεγχος μπορεί να επεκταθεί πέραν των πέντε χρόνων και συγκεκριμένα μέχρι 10 χρόνια πίσω. Δηλαδή, ο έλεγχος μπορεί να φθάσει μέχρι το 2011.

Διαβάστε ακόμα:

Το χειρότερο ξεπούλημα μετοχών εδώ και μισό αιώνα μπορεί να μην έχει ακόμα τελειώσει

Γιατί δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης – Πότε θα δοθεί το Fuel Pass 2 (vid)