Οικονομία

Κτηματολόγιο: Ως τον Δεκέμβριο του 2022 χωρίς πρόστιμα οι εκπρόθεσμες δηλώσεις

  • Μαριάννα Τζάννε


Το πρόστιμο για δικαιώματα κυριότητας και επικαρπίας υπολογίζεται για το σύνολο των ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί εμπροθέσμως ακόμη και στις αγροτικές περιοχές

Tην παράταση της προθεσμίας του κτηματολογίου έως τον Δεκέμβριο του 2022 χωρίς την υποβολή προστίμων δίνει τροπολογία του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής που κατατέθηκε το Σάββατο. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση θα ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού ανά είδος δικαιώματος συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή προσαύξησης λόγω καθυστέρησης.

Η ρύθμιση αναφέρει ότι το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το είδος του εγραπτέου δικαιώματος που δηλώνεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες καθώς και το χρόνο κατά τον οποίο καθυστέρησε η υποβολή της δήλωσης. Το πρόστιμο για δικαιώματα κυριότητας και επικαρπίας υπολογίζεται για το σύνολο των ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί εμπροθέσμως ακόμη και στις αγροτικές περιοχές.

Η βάση υπολογισμού αντιστοιχεί στο ποσό που δεν θα είναι κατώτερο των 300 ευρώ και ανώτατο των 2.000 ευρώ και θα προσαυξάνεται ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης της δήλωσης. Όπως αναφέρεται αν δεν έχει υποβληθεί δήλωση απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε καθώς και η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου που παρέλειψε την υποβολή της δήλωσης.

Η τροπολογία εισάγει και ρυθμίσεις για την επίσπευση της κτηματογράφησης με τη χρήση όλων και περισσότερων ψηφιακών υπηρεσιών και αντιμετωπίζει τις αυξημένες ανάγκες στελέχωσης των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων, τα οποία θα ανοίξουν το επόμενο διάστημα.

Για παράδειγμα, δίνεται εκ νέου δυνατότητα στους άμισθους Υποθηκοφύλακες να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Ελληνικό Κτηματολόγιο ενώ, παράλληλα, παρέχεται ευελιξία στην αξιοποίηση των υφιστάμενων υπαλλήλων του, με μετακινήσεις μεταξύ των επιμέρους υπηρεσιών του.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την τροπολογία.