«Το 2021 ήταν μια χρονιά πολύ μεγάλης ανάπτυξης καθώς αντλήθηκαν κεφάλαια περίπου 6 δισ. ευρώ» ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, κατά την παρουσίαση των εκθέσεων πεπραγμένων της για τα έτη 2020 και 2021, στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Σχετικά με την πορεία της Κεφαλαιαγοράς την τελευταία διετία, η κ. Λαζαράκου ανέφερε ότι το 2020, που ήταν μια μακρά περίοδος covid, υπήρξε μια μείωση των συναλλακτικών δραστηριοτήτων και οι αντλήσεις κεφαλαίων περιορίστηκαν μεν στο 1,1 δισ. ευρώ, αλλά ήταν παραπάνω και από όλες τις προηγούμενες χρονιές (2019, 2018, 2017 και ούτω καθεξής). Το 2021 ήταν μια χρονιά ανάπτυξης, καθώς εγκρίθηκαν 20 ενημερωτικά δελτία, με τα οποία επιτράπηκε η άντληση κεφαλαίων περίπου 6 δισ. ευρώ για την ελληνική αγορά, ένα πολύ μεγάλο νούμερο σε σχέση με όλες τις προηγούμενες χρονιές.

Στα επενδυτικά κεφάλαια, το 2021 υπήρξε μια πολύ μεγάλη αύξηση των επενδύσεων σε ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια και μάλιστα για πρώτη φορά, η αύξηση αυτή ήταν σημαντικότερη σε σχέση με επενδύσεις που υπήρχαν στα ξένα αμοιβαία κεφάλαια, το οποίο δείχνει κάτι όσον αφορά το θέμα του πώς επενδύουν οι Έλληνες επενδυτές στο εξής. Το 2021, επίσης, η επιτροπή διεκπεραίωσε 244 καταγγελίες έναντι 143 την προηγούμενη χρονιά.

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, η κ. Λαζαράκου ανέφερε ότι η επιτροπή προσπάθησε να βοηθήσει στην αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στο ελληνικό χρηματιστήριο και στην κεφαλαιαγορά. Η αύξηση της παραγωγικότητας και το γεγονός ότι από το 1 δισεκατομμύριο που ήταν το 2020 πήγαμε στα 6 δισεκατομμύρια το 2021, δείχνει πόσο πολύ περισσότεροι πλέον, είναι οι Έλληνες και ξένοι επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο. Παράλληλα, ο πολύ μεγάλος αριθμός εκδόσεων αποφάσεων – πολύ περισσότερες από όσες απαιτεί ο νόμος – συνετέλεσαν στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και σε αυτές τις αυξημένες αντλήσεις κεφαλαίων.

Σχετικά με τις προειδοποιήσεις του κοινού για τις πλατφόρμες, η πρόεδρος ανέφερε ότι έχουμε ιδιαίτερη φροντίδα και μέριμνα, ούτως ώστε να διαπιστώνουμε πότε μπορεί κάποιος να παραπλανά το επενδυτικό κοινό, προσκαλώντας, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω πλατφόρμας, και λέγοντας στους επενδυτές «επενδύστε σε μένα», χωρίς να έχει άδεια. Εμείς, εξήγησε, δεν μπορούμε να κατεβάσουμε μια πλατφόρμα, αυτό είναι έργο άλλης εποπτικής Αρχής. Εμείς όμως ενημερώνουμε την άλλη Αρχή, ότι αυτή η πλατφόρμα συγκεντρώνει χρήματα επενδυτών που δεν πρέπει.

Για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, είπε πως εμείς αυτό που κάνουμε, είναι να διαπιστώνουμε εάν οι εταιρείες συγκεντρώνουν τα σωστά νομιμοποιητικά στοιχεία από τους πελάτες τους. Την περίοδο COVID μάλιστα, κάναμε και απομακρυσμένους ελέγχους.

Σχετικά με τα κρυπτονομίσματα και για τα κρυπτοστοιχεία, ανέφερε πως αναμένουμε τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, ο οποίος αυτήν την στιγμή είναι υπό επεξεργασία στα ευρωπαϊκά όργανα. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανέφερε πως επεξεργαζόμαστε προτάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συνεργάζεται με ευρωπαϊκούς εποπτικούς οργανισμούς για τα θέματα που έχουν προκύψει από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Για τα πρόστιμα που επιβάλλει η Επιτροπή, ανέφερε πως το 2021, σε 30 περιπτώσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα σε χρηματιστηριακές ΑΕΠΕΥ κλπ., σε 14 περιπτώσεις σε εισηγμένες εταιρείες, σε 4 περιπτώσεις σε άλλα νομικά πρόσωπα και σε 86 περιπτώσεις σε φυσικά πρόσωπα. Οι 86 περιπτώσεις συνδέονται κυρίως με τις εταιρείες, που κατά την εκτίμηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κρίθηκε ότι έπρεπε να επιβληθούν τα πρόστιμα αυτά.

Ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης, εξέφρασε τον προβληματισμό του, κατά πόσο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ρόλο της, που είναι κυρίως η προστασία των επενδυτών, η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, έτσι ώστε να αποτελεί έναν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Αναρωτήθηκε σε ποιο βαθμό και σε τι ένταση λειτουργεί η εποπτεία της επιτροπής σε σχέση με τους ημεδαπούς και αλλοδαπούς φορείς που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες καθώς επίσης και στα νέα επενδυτικά σχήματα και τους διαχειριστές αυτών.

Επίσης αναρωτήθηκε σε τι βαθμό η επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις εισηγμένες εταιρίες, ιδιαίτερα για την τήρηση διαφανούς λειτουργίας, τις συναλλαγές, την χειραγώγηση της αγοράς και τις πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες. Σημείωσε πως αυξάνουν τα ερωτήματα, αν δηλαδή οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται και η αξία που παράγεται κατευθύνεται προς την πραγματική οικονομία, αν υποστηρίζεται η επιχειρηματικότητα ή αποτελούν αποκλειστικά παιχνίδι κερδοσκοπίας, για την περαιτέρω ενδυνάμωση του τραπεζικού και του χρηματιστηριακού κεφαλαίου.

Ειδικότερα σχετικά με την ΔΕΗ, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ρώτησε εάν η επιτροπή επέτρεψε να καθορίσει το τμήμα Μετόχων της ΔΕΗ, το ποιος επενδυτής θα πάρει μετοχές και πόσες, κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Το ίδιο ρώτησε και για τις διακυμάνσεις της τιμής της μετοχής από τις 10/09 μέχρι τις 23/09/2021 καθώς όπως ανέφερε, γεννιέται σειρά ερωτημάτων για τα δύο αυτά θέματα.

Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, ο κ. Φλαμπουράρης ανέφερε ότι τα πρόσφατα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε δύο πιστωτικά ιδρύματα για εσωτερική πληροφόρηση, ήταν πολύ μικρά σε σχέση με τα εκατομμύρια των μετοχών που διακινήθηκαν. Για τους μικροεπενδυτές, παρατήρησε πως διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει, στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καμία πρωτοβουλία για την ενίσχυση των επενδύσεων των μικροεπενδυτών, όταν μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη στρατηγική της για επενδύσεις μικροεπενδυτών, η οποία θα στοχεύει να βοηθήσει τους μικρούς ιδιώτες επενδυτές να αποκομίσουν οφέλη από τις ευκαιρίες που μπορούν να προσφέρουν οι κεφαλαιαγορές.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, απάντησε στις παρατηρήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, πως καμία νομοθεσία δεν προβλέπει για μας να επεμβαίνουμε σε εταιρικές αποφάσεις. Άρα, ο δικός μας ο ρόλος δεν είναι να παρέμβουμε στα εταιρικά όργανα, στο τι κάνει η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που θα αποφασίσει την αύξηση, ή το τι θα αποφασίσει μετά η γενική συνέλευση. Αυτές είναι εταιρικές αποφάσεις, που με βάση τη νομοθεσία λαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα. Εμείς, ως Εποπτική Αρχή, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε και κάναμε, είναι να διαπιστώσουμε εάν τίθεται θέμα κατάχρησης της αγοράς, αν υπήρξε εκμετάλλευση προνομιακής πληροφορίας.

Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν, οι διαδικασίες είναι ακόμα ανοιχτές, καθώς αναμένουμε στοιχεία από ξένες εποπτικές αρχές. Για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε δύο τράπεζες, είπε ότι ήταν για τυπικά θέματα, καθώς αφορούσαν την μη τήρηση του καταλόγου των insiders και ειδικότερα για τον τρόπο που απαιτεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Χάρης Καστανίδης, παρατήρησε πως οι διοικητικές κυρώσεις, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την επιτροπή το 2020, ήταν 1,88 εκατομμύρια ευρώ και σε 28 εκατομμύρια ευρώ το 2021 και αναρωτήθηκε που οφείλεται αυτή η μεγάλη διαφορά. Αναρωτήθηκε επίσης, αν η πυραμιδική οργάνωση της οικονομίας είναι ο βασικός λόγος που η πραγματική οικονομία, παγκοσμίως στερείται κρίσιμων κεφαλαίων. Ζήτησε τέλος να πληροφορηθεί, εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωρίζει πόσα από τα χρήματα που κεφαλαιοποιήθηκαν στο Χρηματιστήριο, αντλήθηκαν και αξιοποιήθηκαν στον τομέα των πραγματικών επενδύσεων, στην πραγματική οικονομία.

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Αντώνης Μυλωνάκης, ρώτησε αν σε μια αναδυόμενη αγορά, όπως είναι η δική μας, μπορούμε να βάλουμε ένα στόχο συγκέντρωσης κεφαλαίων. Εάν το ελληνικό Χρηματιστήριο εκπληρώνει όλα αυτά τα κριτήρια για να αξιολογηθεί σαν μια ανεπτυγμένη αγορά. Εάν έχουμε έντονα φαινόμενα χειραγώγησης μετοχών. Εάν έχει εκπονηθεί κάποια μελέτη που υπολογίζει τις επιπτώσεις που θα έχει η ενεργειακή και επισιτιστική κρίση. Εάν υπάρχουν πρωτοβουλίες για την προστασία των καταναλωτών από συναλλαγές μέσω κρυπτονομισμάτων.

Η βουλευτής του ΜέΡΑ 25, Σοφία Σακοράφα, επισήμανε πως το κόμμα της έχει προβεί σε προτάσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αντιμετώπιση των πρακτικών των καρτέλ που υπάρχουν. Επισήμανε την ανάγκη για μια ουσιαστική προστασία του απλού πολίτη, όπως και του πραγματικά ελεύθερου ανταγωνισμού. Ζήτησε ενημέρωση και διευκρίνιση για την υπόθεση ΕΛΛΑΚΤΩΡ – μια υπόθεση, που όπως είπε η βουλευτής, αφορά κυρίως το δανεισμό δύο εταιρειών από την ολλανδική REGGEBORGH, και για την οποία διαβάζουμε ότι ερευνάται από την επιτροπή σας. Επίσης ζήτησε αναλυτικά στοιχεία για την στελέχωση κάθε διοικητικής μονάδας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Διαβάστε ακόμη:

Προϋπολογισμός: Άλμα εσόδων 15% από ΦΠΑ τον Απρίλιο – «Βουτιά» στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης καυσίμων 

Πλειστηριασμοί: Άλλαξε χέρια το «φιλέτο» της οικογένειας Τίγκα στο Λαγονήσι 

Μητσοτάκης: Κάνει λάθος ο Ερντογάν αν νομίζει ότι δεν θα υπερασπιστώ την κυριαρχία της Ελλάδας (upd)