Σε μαζικές κατασχέσεις ενοικίων εις χείρας τρίτων και συγκεκριμένα στην απευθείας είσπραξή τους από τους μισθωτές προχωρά η Εφορία με στόχο την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών ιδιοκτητών ακινήτων στο Δημόσιο!

Οι «κατασχέσεις μισθωμάτων εις χείρας ενοικιαστών», όπως ονομάζεται το συγκεκριμένο μέτρο, αναγκάζει τους ενοικιαστές να μην πληρώνουν τον ιδιοκτήτη αλλά να καταβάλλουν τα ενοίκια στο κράτος, ως αντιστάθμισμα για τα χρέη του ιδιοκτήτη. Σχετική ειδοποίηση-ενημέρωση λαμβάνουν οι ενοικιαστές από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση οφειλέτη με ληξιπρόθεσμο χρέος 35.000 ευρώ στην Εφορία. Πρόκειται για άνεργο που εισπράττει ένα μίσθωμα της τάξεως των 800 ευρώ. Η ΑΑΔΕ έστειλε…. «χαρτί» στον ενοικιαστή του με την  υποχρέωση να καταβάλλει όλο το ποσό του μισθώματος στον λογαριασμό της Εφορίας και όχι στον ιδιοκτήτη, μέχρι την εξόφληση όλου του χρέους. Και αυτή δεν είναι η μόνη περίπτωση όπου η Εφορία δεν αφήνει… ούτε τα προς το ζην σε όσους  δεν προχωρούν σε διακανονισμό των οφειλών τους. Πρακτικά, η μόνη λύση για αυτές τις περιπτώσεις είναι η πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων.

Ειδικότερα, η Εφορία στέλνει ηλεκτρονικά (και όχι μόνο) εξώδικες γνωστοποιήσεις σε μισθωτές ακινήτων για την αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτου των μισθωμάτων που καταβάλλουν στους ιδιοκτήτες εξαιτίας οφειλών των τελευταίων. Βέβαια και εδώ πολλές φορές «μπλέκεται» η υπόθεση, καθώς έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα όπου οι ενοικιαστές πληρώνουν  την Εφορία για έναν με δύο μήνες και μετά αφήνουν «φέσι» στο Δημόσιο, που μεταφέρεται στον ανυποψίαστο ιδιοκτήτη (εάν δεν μπορεί να εντοπιστεί ο ενοικιαστής).

Πάντως,  για οποιοδήποτε ποσό ληξιπρόθεσμης οφειλής προς το Δημόσιο η αρμόδια ΔΟΥ έχει το δικαίωμα να κατάσχει τα ακόλουθα ποσά που τυχόν δικαιούται να εισπράξει ο οφειλέτης:

■ Από ποσά μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων άνω των 1.000 και έως 1.500 ευρώ τον μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ποσοστού 50% επί του τμήματος πάνω από τα 1.000 και μέχρι τα 1.500 ευρώ, ενώ από ποσά άνω των 1.500 ευρώ τον μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου του συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500 ευρώ ποσού.
■ Το 25% οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος καταβάλλεται περιοδικά στον οφειλέτη, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 1.000 ευρώ.
■ Το 20% των καταβαλλόμενων ημερομισθίων.
■ Το 50% του εφάπαξ που καταβάλλεται από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, λόγω εξόδου από την υπηρεσία ή το επάγγελμα.
■ Eως και το 100% των ενοικίων των οποίων επίκειται η είσπραξη, εφόσον ο οφειλέτης δικαιούται να λαμβάνει τέτοια εισοδήματα.
■ Eως και το 100% των πάσης φύσεως αποζημιώσεων (π.χ. για απόλυση του οφειλέτη από την εργασία ή για ζημιά που υπέστη κάποιο ασφαλισμένο περιουσιακό στοιχείο του κ.λπ.).
■ Eως και το 100% των πάσης φύσεως εισπράξεων από πωλήσεις προϊόντων ή οποιωνδήποτε άλλων πραγμάτων (ακίνητα, Ι.Χ. αυτοκίνητα, σκάφη κ.λπ.).
Σε κάθε περίπτωση κατάσχεσης η Εφορία ακολουθεί τα εξής βήματα:

1) Επιλογή οφειλέτη: Ο οφειλέτης, στον οποίο θα επιβληθεί η κατάσχεση, επιλέγεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας, κατόπιν προτεραιοποίησης των υποθέσεων, με κριτήρια το ύψος και την παλαιότητα της οφειλής, τη φορολογική συμπεριφορά, τη διακοπή της παραγραφής κ.ο.κ., ή με κριτήρια που τίθενται από τη διοίκηση (όπως, ενδεικτικά, διασταυρώσεις οφειλετών κ.λπ.).

2) Εντοπισμός απαιτήσεων του οφειλέτη εις χείρας τρίτων: Η αρμόδια φορολογική υπηρεσία πραγματοποιεί έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών, κυρίως, απαιτήσεων του οφειλέτη από τρίτους (μισθοί από εργοδότες, συντάξεις από ασφαλιστικά ταμεία, ενοίκια από μισθωτές, λοιπές απαιτήσεις από τρίτους κ.λπ.). Στόχος της έρευνας είναι η επιβολή κατάσχεσης του ποσού που ο τρίτος (ο εργοδότης, το ασφαλιστικό ταμείο, ο μισθωτής κ.λπ.) πρόκειται να αποδώσει στον οφειλέτη του Δημοσίου. Η κατάσχεση επιδιώκεται να επιβληθεί πριν αποδοθεί το ποσό στον οφειλέτη του Δημοσίου, δηλαδή όταν αυτό βρίσκεται ακόμη στα χέρια του τρίτου (του εργοδότη, του Ταμείου, του μισθωτή κ.ά.).

3) Δημιουργία κατασχετηρίου: Δημιουργείται από το σύστημα TAXIS κατασχετήριο στα χέρια τρίτων ή στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, ως τρίτων. Το κατασχετήριο δημιουργείται:

α) Με την εισαγωγή: των στοιχείων του οφειλέτη ή των οφειλετών, αν πρόκειται για μαζικό κατασχετήριο στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, των στοιχείων του τρίτου, των ληξιπρόθεσμων ατομικών οφειλών και των χρεών συνυποχρέωσης ή συνυπευθυνότητας του οφειλέτη στον πίνακα χρεών, με ιδιαίτερη προσοχή στο ποσοστό συνυπευθυνότητας.

β) Με την αποθήκευση και απόδοση αριθμού ειδικού βιβλίου κατασχετηρίου στα χέρια τρίτου.

Διαβάστε ακόμη 

Στήριξη στην ελληνική βιομηχανία με επιδοτήσεις 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα για όλο το 2023

Αττική Οδός: Ποια είναι η Meridiam που αλλάζει τη σύνθεση της κοινοπραξίας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – AVAX για την 25ετή σύμβαση

Ακλόνητος στον «θρόνο» του ο Ερντογάν – Παρατείνει την 20ετή του κυριαρχία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ