Με ρυθμούς ρεκόρ αλλάζουν χέρια, πάνω από 500 ακίνητα καθημερινά. Και ταυτόχρονα, αλλάζουν αυτόματα και το Ε9 τόσο του αγοραστή, όσο και του πωλητή.

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή myProperty και μέσα στις πρώτες 20 ημέρες (από τις 7 Ιουλίου) που η ΑΑΔΕ  έθεσε σε εφαρμογή την ψηφιακή δημιουργία και υποβολή δηλώσεων Ε9, δηλώθηκαν πάνω 12.200 μεταβιβάσεις/αγοραπωλησίες ακινήτων. Και για τις 8.000 από αυτές (δηλαδή για 2 στις 3) συμπληρώθηκαν και διορθώθηκαν αυτόματα οι δηλώσεις Περιουσιακής κατάστασης τόσο του αποκτώντα, όσο και του πωλητή του ακινήτου.

Το νέο σύστημα εφαρμόζεται για τις αγοραπωλησίες ακινήτων, ενώ η ΑΑΔΕ θα το επεκτείνει σύντομα για γονικές παροχές και δωρεές. Ελαχιστοποιούνται έτσι η ταλαιπωρία και οι κίνδυνοι για λάθη που παρατηρούνται στις χειρόγραφες δηλώσεις, κάθε φορά που αλλάζει η εικόνα της περιουσίας του φορολογουμένου. Για το λόγο αυτόν άλλωστε, λήγει σήμερα και η παράταση που κάθε χρόνο δίδεται μετά την έκδοση του ΕΝΦΙΑ, για να κάνουν διορθώσεις στο περσινό Ε9 οι ιδιοκτήτες που βλέπουν «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά λόγβ λαθών (σε τετραγωνικά, όροφο, χρήση δικαιώματος, ποσοσγτά συνιδιοκτησίας κλπ).

Πώς λειτουργεί

Η Αυτόματη δημιουργία και υποβολή ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) γίνεται μέσω της εφαρμογής myPROPERTY. Με κάθε ανάρτηση συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου που γίνεται από συμβολαιογράφο στην πλατφόρμα myPROPERTY, δημιουργείται αυτόματα για τους συμβαλλόμενους ψηφιακή δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 (προς το παρόν μόνο για αγορές).

Άμεσα έρχεται και ενημέρωση των συμβαλλομένων  με μήνυμα που αναρτάται στη θυρίδα τους στην ψηφιακή πύλη myAADE (στη διαδρομή «Μητρώο & Επικοινωνία/Τα Μηνύματά μου») ότι έχει δημιουργηθεί νέα ψηφιακή δήλωση ακινήτων Ε9, που μπορούν να τη βρουν έτοιμη και συμπληρωμένη, ακριβώς σύμφωνη με τα στοιχεία του συμβολαίου, ώστε να αλλάξει άμεσα η περιουσιακή κατάσταση του κάθε φορολογουμένου!

Ωστόσο υπάρχει και ενδεχόμενο να μη δημιουργηθεί η δήλωση. Αυτό μπορεί να συμβεί συνήθως, είτε αν δεν μπορέσει να αναρτήσει το συμβόλαιο ο συμβολαιογράφος, είτε αν δεν είναι σωστά συμπληρωμένος ο μοναδικός Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) που αντιστοιχεί σε κάθε ακίνητο που δηλώνεται στο Ε9.

Σε περίπτωση πάντως που δεν καταστεί εφικτή η αυτόματη δημιουργία δήλωσης στοιχείων ακινήτων, οι συμβαλλόμενοι ενημερώνονται επίσης, με μήνυμα στη θυρίδα τους στο myAADE.

Επισημαίνεται ότι η ανάρτηση του συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου από τον συμβολαιογράφο πρέπει να γίνει εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη σύνταξή του).

Σύμφωνα με την Α.1099/6.7.2023 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, τα βήματα της αυτόματης υποβολής Ε9 είναι τα εξής: 

1.   Πριν από την ψηφιακή υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο myPROPERTY, είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση από τον πωλητή των στοιχείων του μεταβιβαζόμενου ακινήτου στο Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο αποκτών το ακίνητο, εφόσον έχει ήδη δικαίωμα επί του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.

2.   Με την ανάρτηση του  συμβολαίου από τον συμβολαιογράφο στο myPROPERTY δημιουργείται αυτόματα το Ε9 για κάθε συμβαλλόμενο (αγοραστή/στές και πωλητή/ τές) με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας που αφορούν είτε τον πίνακα 1 είτε τον πίνακα 2 αυτής. Αυτόματα συμπληρώνονται τα εξής στοιχεία:

– Για τον μεταβιβάζοντα, τα πεδία που αφορούν στην περιγραφή του ακινήτου συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντιστοιχούν στον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και αντλούνται από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του στο Περιουσιολόγιο.

–  Για τον αποκτώντα, εφόσον δεν έχει δικαίωμα στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο, τα πεδία που αφορούν στην περιγραφή του ακινήτου συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντιστοιχούν στον ΑΤΑΚ του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και αντλούνται από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του μεταβιβάζοντα. Εάν έχει ήδη δικαίωμα στο ακίνητο και έχει συμπληρώσει τον σχετικό Α.Τ.ΑΚ. κατά την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο«myPROPERTY», τα πεδία που αφορούν στην περιγραφή του ακινήτου συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο Α.Τ.ΑΚ. και αντλούνται από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του στο Περιουσιολόγιο Ακινήτων,

–  για όλους τους συμβαλλόμενους, τα πεδία που αφορούν το είδος του εμπραγμάτου δικαιώματος, το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ακινήτου, το έτος γέννησης και τον ΑΦΜ του επικαρπωτή συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντλούνται από τη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο «myPROPERTY»,

–   για όλους τους συμβαλλόμενους, τα πεδία  «αριθμός συμβολαίου», «ΑΦΜ συμβολαιογράφου» και «Ημερομηνία Συμβολαίου» συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντλούνται από την εφαρμογή «myPROPERTY»,

–  για όλους τους συμβαλλόμενους, η στήλη «Κωδικός Μεταβολής» της δήλωσης στοιχείων ακινήτων συμπληρώνεται με τον κωδικό 1, σε περίπτωση δήλωσης νέου ακινήτου / εμπράγματου δικαιώματος, με τον κωδικό 2, σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων του ακινήτου / εμπράγματου δικαιώματος ή με τον κωδικό 3, σε περίπτωση διαγραφής του ακινήτου / εμπράγματου δικαιώματος. Στο πεδίο «σημειώσεις του φορολογούμενου» αναγράφεται η φράση «Αυτόματη δημιουργία δήλωσης Ε9 από το myPROPERTY».

3. Οι φορολογούμενοι λαμβάνουν ηλεκτρονική ειδοποίηση και email και ενημερώνονται για τη δημιουργία του Ε9.

4. Το Ε9 που δημιουργείται αυτόματα θεωρείται ότι έχει οριστικώς υποβληθεί.

5.  Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε αναντιστοιχίας μεταξύ του μεταβιβαστικού συμβολαίου και της αυτόματης δήλωσης Ε9  ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει εντός της νόμιμης προθεσμίας τροποποιητική δήλωση Ε9.

Οι εξαιρέσεις

Δεν ισχύει η αυτόματη δήλωση Ε9 σε περίπτωση που:

– Δεν καταχωρηθούν τα στοιχεία του μεταβιβαστικού συμβολαίου ή/και δεν αναρτηθεί αυτό στην εφαρμογή «myPROPERTY» έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του επόμενου της σύνταξης του συμβολαίου έτους

– Δεν έχει καταχωρηθεί ο/οι ΑΤΑΚ του μεταβιβαζόμενου ακινήτου κατά την  υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου στην εφαρμογή «myPROPERTY».

Διαβάστε ακόμα

Στο σφυρί βγαίνει οικόπεδο «φιλέτο» γνωστού επιχειρηματία στη Γλυφάδα

Παγκρήτια: Στα… πορτοκαλί και επισήμως η HSBC – Το μήνυμα Βαρθολομαίου σε πελάτες και εργαζόμενους

Πώς οι ενεργειακοί πάροχοι αλλάζουν το παιχνίδι στο retail

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ