Προθεσμία έτσι ώστε να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις στις φορολογικές τους δηλώσεις έχουν οι πολίτες που διαπίστωσαν μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος τους λάθη και παραλείψεις σε αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023 συνυποβάλλοντας εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 ή το έντυπο Ε3 τα οποία συνοδεύουν το έντυπο Ε1, ύστερα από την παράταση που έδωσε το υπουργείο στη προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Συνεπώς οι όποιες διαγραφές, συμπληρώσεις ή διορθώσεις στους κωδικούς της δήλωσης μπορούν να γίνουν χωρίς την επιβολή προστίμου με την προϋπόθεση ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

Για να κάνετε τις απαιτούμενες διορθώσεις στη φορολογική δήλωση θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  1. Αρχικά θα πρέπει να επιλέξετε την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.
  2. Μετά τα δεδομένα που έχουν συμπληρωθεί στην αρχική δήλωση (στο έντυπο Ε1) και στα έντυπα (Ε2 και Ε3) θα μεταφερθούν αυτόματα στη νέα δήλωση που θα υποβληθεί.
  3. Σημείωση: Διευκρινίζεται πως ο φορολογούμενος που θα κάνει τροποποιητική δήλωση, θα πρέπει να αλλάξει μόνο τα σημεία της δήλωσης που υπέβαλε αρχικά και στα οποία διαπίστωσε λάθη, κενά ή παραλείψεις.

Τι ισχύει για τα πρόστιμα

Οι πολίτες που θα υποβάλουν τροποποιητική δήλωση θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής για τα πρόστιμα:

  • Δεν θα πληρώσουν πρόστιμο ύψους 100 ευρώ, 250 ευρώ ή 500 ευρώ όσοι υποβάλουν την τροποποιητική δήλωση τους μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023.
  • Ωστόσο πρόστιμο από 100 έως 500 ευρώ θα κληθούν να καταβάλλουν όσοι υποβάλουν την τροποποιητική τους δήλωση εκπρόθεσμα .

Δεν επιβάλλονται πρόστιμα:

  • σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής φορολογίας εισοδήματος εφόσον το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση είναι 100 ευρώ
  • σε περίπτωση που με την υποβολή της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης δεν επέρχεται αλλαγή στο ύψος της φορολογητέας ύλης.

Διαβάστε ακόμη:

Τράπεζες: Πώς σχεδιάζουν να διαθέσουν την πλεονάζουσα ρευστότητα

Όμιλος Capital: Ναυπηγικό πρόγραμμα $7 δισ. για 57 πλοία – Από τα μεγαλύτερα διεθνώς (pics)

Έξι μήνες μετά τους σεισμούς στην Τουρκία: Το 90% των σπιτιών στην Αντιόχεια παραμένει χωρίς νερό

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ