Παρατείνεται έως τις 15.12.2022 η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγηση του άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δηλαδή, το πρώτο nondom καθεστώς που υιοθετήθηκε στην Ελλάδα (θεσμός του «διαμένοντος μη κατοίκου»).

Φυσικά πρόσωπα που θα μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, θα καταβάλλουν για τα εισοδήματά τους, που προκύπτουν στην αλλοδαπή, κατ’ αποκοπήν φόρο 100.000 ευρώ ετησίως για 15 έτη, χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση δήλωσης των εισοδημάτων αυτών. Τους δίνεται, επίσης, η δυνατότητα να επεκτείνουν το φορολογικό αυτό καθεστώς και σε συγγενικά τους πρόσωπα, καταβάλλοντας επιπλέον ποσό κατ’ αποκοπήν φόρου 20.000 ευρώ ανά πρόσωπο.

Κατόπιν έγκρισης της αίτησής τους από τη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, τα υπαγόμενα στο καθεστώς του άρθρου 5Α πρόσωπα, οφείλουν μέσα σε τρία χρόνια να επενδύσουν στη χώρα μας ποσό τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μία έως τρεις διακριτές επενδύσεις. Οι κατηγορίες των επιλέξιμων επενδύσεων, αλλά και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά αυτών ορίζονται στον νόμο διεξοδικά και είναι συνεπώς απαραίτητο το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να λάβει πλήρη και ασφαλή ενημέρωση για τις προϋποθέσεις του νόμου πριν προβεί στις επενδυτικές του ενέργειες.

Αιτήσεις υπαγωγής στο καθεστώς του άρθρου 5Α μπορούν να υποβληθούν είτε με την έναρξη των επενδύσεων είτε το αργότερο έως και τρία έτη μετά την ολοκλήρωση αυτών. Επιπλέον, προκειμένου να μην αρθεί το καθεστώς του άρθρου 5Α, θα πρέπει το πρόσωπο να διατηρήσει την επένδυσή του στη χώρα μας για όλο το διάστημα υπαγωγής του στην εναλλακτική φορολόγηση.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται με στο άρθρο 12 του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στην Βουλή:

  • Εφόσον καταβάλλουν το κατ’ αποκοπή ποσό φόρου της παρ. 2 του άρθρου αυτού για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το φορολογικό έτος 2021 έως και την 20ή.7.2022, εξακολουθούν να υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου 5 Α και εκδοθείσες αποφάσεις άρσης της υπαγωγής τους για το φορολογικό έτος 2021 ανακαλούνται.
  • Ισχύει η παραμονή στο καθεστώς για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή του άρθρου 5Α κατά τα φορολογικά έτη 2020 2021 εφόσον διαπιστωθεί ότι ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη στην ίδια διάταξη επένδυση εντός της τιθέμενης προθεσμίας
  • Ειδικά για το φορολογικό έτος 2022, η αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Α υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο μέχρι τη 15 η Δεκεμβρίου 2022. Η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022.

Στα 2,5 χρόνια εφαρμογής της ρύθμισης για τα φορολογικά κίνητρα με στόχο την προσέλκυση νέων φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής – επενδυτών (άρθρο 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), έχουν ήδη εισρεύσει στα δημόσια ταμεία συνολικά έσοδα ύψους 9,4 εκατ. ευρώ, με τελική έγκριση αιτήσεων 75 επενδυτών και 23 συγγενών τους από 21 χώρες για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021.

Με δεδομένο ότι φέτος, έχουν υποβληθεί άλλες 27 αιτήσεις, εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των επενδυτών που προσέλκυσε το μέτρο θα ξεπεράσει τους 100 το προσεχές διάστημα, ενώ οι επενδύσεις σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε εταιρείες με έδρα την Ελλάδα (βάσει των εκτιμήσεων και για τις νέες υπαγωγές) θα ανέλθουν τουλάχιστον στο ποσό των 50 εκατ. ευρώ εντός τριετίας.

Διαβάστε ακόμη

Τράπεζες: Ρυθμίζουν δάνεια και παγώνουν «πανωτόκια»

Ο Μητσοτάκης και οι εκλογές, το VAR του Μαξίμου για Στασινό και Ξιφαρά, οι αυξήσεις στα κινητά και τα φέσια στις στοιχηματικές

Μαρούσι: Ακόμη δύο πωλητήρια αξίας 29 εκατ. ευρώ για γνωστά ακίνητα στην Κηφισίας