Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 6 Σεπτεμβρίου 2024, θα διενεργηθεί την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 (Τ+2).

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού. Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023.

Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

Διαβάστε ακόμα

Moody’s: Πώς οι μεταρρυθμίσεις άνοιξαν το δρόμο για αναβαθμίσεις στην αξιολόγηση της Ελλάδας – Οι πιθανοί κίνδυνοι

ΤΑΙΠΕΔ: Ζημιές και… πονοκέφαλος για τις συνολικές απαιτήσεις 200 εκατ. από Italgas και Fraport

Τράπεζες: Σκληραίνουν τη στάση τους για επιστροφή των εργαζομένων στο γραφείο (γράφημα)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ