Την κατάργηση του συμπληρωματικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας (ΕΝΦΙΑ) και την ενσωμάτωσή του στην κυρία κλίμακα του φόρου, αλλά και τη μετατροπή του σε Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας εξετάζει, μεταξύ άλλων, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σε μια προσπάθεια να ελαφρύνει -κάπως- την υπέρμετρη επιβάρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων.

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του ΕΝΦΙΑ για το 2022 και μετά, θα επαναξιολογηθεί και ο συμπληρωματικός φόρος, ο οποίος επιβαρύνει τα φυσικά πρόσωπα με αστική ακίνητη περιουσία (κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών εκτάσεις γης) συνολικής αντικειμενικής αξίας μεγαλύτερης των 250.000 ευρώ.

Τα σενάρια είναι πολλά, και ξεκινούν από το να καταργηθεί ο φόρος. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πρέπει να αποφασιστεί μια σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο ποσό των 250.000 ευρώ, ώστε ακόμη και μετά την αύξηση των αντικειμενικών τιμών όσοι ιδιοκτήτες βρίσκονται σήμερα κάτω από το όριο αυτό να μην το υπερβούν και επιβαρυνθούν και με συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ.

Ειδικότερα και σύμφωνα με πληροφορίες, στα σχέδια που αξιολογούνται είναι τα εξής:

Αύξηση του αφορολόγητου ορίου: Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται σήμερα με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,15% έως 1,15% σε κάθε ακίνητη περιουσία φυσικού προσώπου συνολικής αντικειμενικής αξίας μεγαλύτερης των 250.000 ευρώ. Όμως η αύξηση των αντικειμενικών τιμών ζώνης από την 1η-1-2022 θα έχει ως συνέπεια η συνολική αντικειμενική αξία των ακινήτων τους να υπερβεί το όριο των 250.000 ευρώ και να καταστούν αυτόματα υπόχρεοι καταβολής και αυτού του φόρου για πρώτη φορά.

Έτσι λοιπόν εξετάζεται μια σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο ποσό των 250.000 ευρώ (να φτάσεις ίσως και τα 500.000 ευρώ), ώστε ακόμη και μετά την αύξηση των αντικειμενικών τιμών όσοι ιδιοκτήτες βρίσκονται σήμερα κάτω από το όριο αυτό να μην το υπερβούν και επιβαρυνθούν και με συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ.

Κατάργηση συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ: Η παρέμβαση στο αφορολόγητο όριο του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ μπορεί να μη χρειαστεί τελικά αν αποφασιστεί η κατάργησή του ως ξεχωριστού φόρου και η ενσωμάτωσή του στον κύριο φόρο, ώστε να υπάρχει πλέον ένας ΕΝΦΙΑ υπολογιζόμενος με μία βασική κλίμακα συντελεστών.

Μετατροπή του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ σε έναν νέο “Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας”: Ουσιαστικά αυτό που εξετάζεται είναι η μετατροπή του φόρου σε έναν νέο ο οποίος θα επιβάλλεται σε περιουσίες άνω των 500.000 – 600.000 ευρώ.

Όπως προκύπτει και από τις σχετικές μελέτες του ΙΟΒΕ, αλλά και την πρόταση της Επιτροπής Πισσαρίδη, η κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου του ΕΝΦΙΑ, σε συνδυασμό με τα κατάλληλα φορολογικά και διοικητικά κίνητρα, θα οδηγήσει άμεσα σε μια αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας και των συναλλαγών επί ακινήτων, οι οποίες θα φέρουν στο κράτος αυξημένα φορολογικά έσοδα και απασχόληση και τζίρο σε τεράστιους κλάδους της βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εμπορίου και ελευθέρων επαγγελμάτων.

Διαβάστε ακόμη: 

Η διψήφια διαφορά, το deal του Φουρλή, η μάχη για τους Πεταλιούς και η… γέφυρα του Μονακό

Προ των πυλών ο διαγωνισμός για τον Φορέα Ακινήτων του Πτωχευτικού Νόμου

Νίκος Εμμανουηλίδης: Πώς η Nestle Ελλάς αψηφά την πανδημία