Το νέο σύστημα real time ελέγχων στις επιχειρήσεις που ετοιμάζεται να θέσει σε πλήρη εφαρμογή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσοδών (ΑΑΔΕ) με στόχο να εντοπίζει περίεργες αυξήσεις κεφαλαίου, αλλαγές στη μετοχική σύνθεση κ.ά. δημιουργείται μέσα από την πλήρη διασύνδεση της Εφορίας με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Πρόκειται για δύο βάσεις δεδομένων οι οποίες θα τροφοδοτούν με στοιχεία που αφορούν μεταβολές διοικήσεων, μεταφορές μετοχών ή κεφαλαίων, αλλά και οποιαδήποτε κίνηση των διοικούντων.

Ενας πρώτος γύρος διασταυρώσεων ανάμεσα στα αρχεία της Εφορίας και τις καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ στάθηκε αρκετός για να σημάνει κόκκινος συναγερμός στην ΑΑΔΕ με μια περίεργη αύξηση κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ! Ακόμα και λανθασμένη να ήταν η ένδειξη, η ουσία είναι ότι πλέον τίποτα δεν θα είναι κρυφό και απαρατήρητο από τον ψηφιακό μηχανισμό της Εφορίας.

Με την ολοκλήρωση της πρόσβασης της ΑΑΔΕ στο ΓΕΜΗ η Εφορία θα έχει αυτόματη ενημέρωση για τις μεταβολές στην κατάσταση κάθε επιχείρησης (έναρξη εργασιών, διακοπή, λήξη, μετοχικές αλλαγές κ.λπ.). Ετσι οι ελεγκτικές αρχές θα έχουν πια πλήρη εικόνα για την οικονομική και διοικητική ταυτότητα, το είδος της δραστηριότητας και τη λειτουργία των επιχειρήσεων και με τη διασταύρωσή τους με τα στοιχεία του φορολογικού μητρώου. Θα μπορούν έτσι με αυτοματοποιημένες διαδικασίες να ελέγχουν αν το προφίλ στην Εφορία ανταποκρίνεται στην πραγματική οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων.

Με τη διασύνδεση της Εφορίας με το ΓΕΜΗ θα διευκολύνονται:

■ Ο εντοπισμός επιχειρήσεων που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση. Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ και του ΣΔΟΕ έχουν αποκαλύψει στο παρελθόν χιλιάδες επιχειρήσεις που ενώ είχαν προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας απέφευγαν να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις.
■ Ο έλεγχος των στοιχείων με στόχο να αποφευχθούν φαινόμενα παραποίησης τόσο για τα κέρδη και τα έσοδα της επιχείρησης όσο και για τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως διαχειριστές.
■ Ο εντοπισμός εικονικών εταιρειών.

Το δεύτερο όπλο είναι το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ΚΜΠΔ), όπου τηρούνται τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων των επιχειρήσεων. Σκοπός του Μητρώου είναι να αναζητηθεί και να εντοπιστεί το φυσικό πρόσωπο το οποίο τελικά ασκεί τον έλεγχο ενός νομικού προσώπου μέσω ιδιοκτησίας ή με άλλον τρόπο.

Ενδείξεις ελέγχου συνιστούν οι παρακάτω ενδεικτικές περιπτώσεις:

■ Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο ή από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα.
■ Αν μια μητρική οντότητα έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών, εταίρων ή μελών μιας άλλης οντότητας (θυγατρική).
■ Αν μια μητρική οντότητα έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της άλλης οντότητας (θυγατρική οντότητα) και είναι ταυτόχρονα μέτοχος, εταίρος ή μέλος αυτής της οντότητας.

Οι εταιρείες υποχρεούνται να ενημερώνουν το Κεντρικό Μητρώο εντός 60 ημερών από τη σύστασή τους ή από την επέλευση τυχόν αλλαγών στα καταχωρημένα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων.

Η νομοθεσία προβλέπει υψηλά πρόστιμα για σχετικές παραβάσεις. Επιπλέον, η μη συμμόρφωση συνεπάγεται και τη δέσμευση της χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας.

Τα πρόστιμα για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχουν ως εξής:

Για νομικά πρόσωπα με καθαρό κύκλο εργασιών:

■ Εως και 100.000 ευρώ, πρόστιμο 5.000 ευρώ.
■ Ανω των 100.000 ευρώ έως και 700.000 ευρώ, πρόστιμο 10.000 ευρώ.
■ Ανω των 700.000 ευρώ έως και 8 εκατ. ευρώ, πρόστιμο 20.000 ευρώ.
■ Ανω των 8 εκατ. ευρώ, πρόστιμο 40.000 ευρώ.

Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα πρόστιμα κυμαίνονται ομοίως από 5.000 έως 40.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους.

Ειδικά για την εκπρόθεσμη υποβολή αρχικής/τροποποιητικής δήλωσης καταχώρησης στοιχείων πραγματικών δικαιούχων στο ΚΜΠΔ επιβάλλεται:

■ Πρόστιμο 100 ευρώ εφόσον η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα από τη λήξη της 60ήμερης προθεσμίας υποβολής.
■ Πρόστιμο 500 ευρώ αν η καθυστέρηση υπερβαίνει τον έναν μήνα και έως τρεις μήνες από τη λήξη της 60ήμερης προθεσμίας.

Διαβάστε ακόμη 

Πρωταθλητές σε μεταβιβάσεις απαιτήσεων αναδεικνύονται τα funds

Γιώργος Μαθιός (ESA Security Solutions): Η ασφάλεια στην εποχή του Α.Ι. (pics)

Tsakiris Chips: Η ιστορία του φημισμένου σνακ που κλείνει 70 χρόνια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ