Οικονομία

Πρόγραμμα «e-λιανικό»: Επιδότηση ΕΣΠΑ έως 5.000 ευρώ για τη Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)

 • Κώστας Βαμβακάς


Στις 22 Φεβρουαρίου 2021 ξεκινούν οι αιτήσεις για επιδότηση ΕΣΠΑ για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, στις 22 Φεβρουαρίου 2021 ξεκινούν οι αιτήσεις για επιδότηση ΕΣΠΑ για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου.

Δικαιούχοι

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019.
 • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι τις 7/11/2020.
 • Διάρκεια υποβολής αιτήσεων:  έως και 24/3/2021.

Χαρακτηριστικά

 • 100% και έως 5.000 € συνολική επιδότηση σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Εφόσον η επιχείρηση διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, τότε αυτό μπορεί να αναβαθμιστεί με δικαιούμενη επιδότηση έως 1.500 €.
 • Περίοδος ολοκλήρωσης του e -shop έως έξι (6) μήνες από την απόφαση ένταξης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα

 • Να έχουν οι δικαιούχοι το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47) είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • Να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
 • Να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020.
 • Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019.
 • Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 1. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών) Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.).
 2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
 3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.).
 4. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS).
 5. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

Αναλυτικά στοιχεία της επιδότησης (προϋποθέσεις συμμετοχής, διαδικασία αίτησης, κ.λπ.) μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: https://wp.me/p3bWhc-2ij

H VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων μπορεί να καθοδηγήσει την ενδιαφερόμενη επιχείρηση κατά την σύνταξη και υποβολή της σχετικής αίτησης για τη λήψη της επιδότησης έως 5.000 € για την κατασκευή e-shop.

Περισσότερες πληροφορίες στο info@vkpremium.com ή στο τηλέφωνο 210-6835560.

Απόρρητο Απόρρητο