Μακράν καλύτερα από όσο είχε σχεδιαστεί στα τέλη του 2022, εξελίσσεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός, με τα δημόσια έσοδα από φόρους κατά τον μήνα Αύγουστο να υπερβαίνουν κατά 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ τις προβλέψεις, ενώ συνολικά στο οκτάμηνο η υπέρβαση φτάνει στα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Σημαντική ώθηση στην αγορά και στα φορολογικά έσοδα φαίνεται πως δίνει και τον Αύγουστο ο Τουρισμός.

Ωστόσο, λόγω της ακρίβειας και της μείωσης της κατανάλωσης, το Δημόσιο χάνει έσοδα από Ειδικούς φόρους κατανάλωσης που τα είχε προϋπολογίσει (πχ 115 εκατ. ευρώ από τα καύσιμα και το ρεύμα). Τα όποια «υπερέσοδα» απορροφώνται και από τις έκτακτες ανάγκες πληρωμών που ανέκυψαν μετά το καλοκαίρι λόγω των φυσικών καταστροφών -και για τα οποία ψηφίστηκε και συμπληρωματικός προϋπολογισμός προκειμένου να δαπανηθούν σε πληρωμές για αποζημιώσεις, ή άλλα μέτρα ενίσχυσης που ψηφίστηκαν ήδη ως το τέλος του χρόνου.

Ειδικότερα, τον «τουριστικό» μήνα Αύγουστο 2023 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,970 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 599 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,541 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 735 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, η ανάλυση των στοιχείων για τον μήνα Αύγουστο δείχνουν:

·         Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 6,171 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,098 εκατ. ευρώ ή 21,6% έναντι του στόχου εξαιτίας κυρίως της παράτασης που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων και τη συνακόλουθη παράταση στην πληρωμή της πρώτης και της δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος έως την 4η Σεπτεμβρίου.

·         Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2,122 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 173 εκατ. ευρώ.

·         Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 699 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 16 εκατ. ευρώ.

·         Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 2,741 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 885 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 592 εκατ. ευρώ προέρχεται από το Φόρο Εισοδήματος Νομικών Προσώπων.

·         Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο.

·         Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 222 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 103 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023.

Στον αντίποδα όμως:

·         Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ) ανήλθαν σε 159 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 15 εκατ. ευρώ.

·         Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 89 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 460 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Ποσό 78 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 454 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

·         Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 53 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023.
Ποσό 2 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 1 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

·         Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 571 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 136 εκατ. ευρώ από τον στόχο (434 εκατ. ευρώ).

·         Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 80 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 455 εκατ. ευρώ από τον στόχο (535 εκατ. ευρώ).

Και συνολικά στο 8μηνο, τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 39,838 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,344 δισ. ευρώ ή 9,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023.

Τμήμα της αύξησης αυτής, ποσού 470 εκατ. ευρώ περίπου, αφορά την παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023, ενώ είχε εκτιμηθεί ότι το ποσό αυτό θα εισπραττόταν κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022. Το υπόλοιπο ποσό προέρχεται από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2023, καθώς και από την καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα:

·         Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 15,488 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 805 εκατ. ευρώ.

·         Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 4,594 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 60 εκατ. ευρώ.

·         Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1,938 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 10 εκατ. ευρώ.

·         Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 12.853 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1,710 δισ. ευρώ.

·         Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 39 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1 εκατ. ευρώ.

·         Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 4,615 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,228 δισ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023, εξαιτίας κυρίως της μη είσπραξης της τρίτης δόσης ύψους 1,718 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), αλλά και των μειωμένων εσόδων ΠΔΕ και παρά την είσπραξη ποσού 603 εκατ. ευρώ από ANFAs, όπως προαναφέρθηκε. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 4,615 δισ. ευρώ, ποσό 2.090 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 1,145 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

·         Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 590 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.531 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023, εξαιτίας κυρίως της μη είσπραξης κατά το μήνα Ιούνιο, του τιμήματος ύψους 1,496 δισ. ευρώ για τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε.

·         Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 2,553 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,251 δισ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023, εξαιτίας κυρίως των αυξημένων εσόδων από επιστροφές δαπανών κατά 649 εκατ. ευρώ και από τόκους καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά 260 εκατ. ευρώ τον μήνα Ιούνιο. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 2,553 δισ. ευρώ, ποσό 262 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 157 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

·         Οι επιστροφές φόρων σε φορολογουμένους ανήλθαν σε 4,517 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 772 εκατ. ευρώ από τον στόχο (3,745 δισ. ευρώ), μέρος των οποίων οφείλεται στην επιστροφή ΦΠΑ, κατά τον μήνα Μάρτιο, στον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) ποσού 220 εκατ. ευρώ περίπου, που προκύπτει από έσοδα που έχουν εισπραχθεί από τον ΔΑΠΕΕΠ και αποδοθεί στο Κράτος από τον Προσωρινό Μηχανισμό Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας.

·         Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,352 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 988 εκατ. ευρώ από τον στόχο (3,340 δισ. ευρώ).

Για την ορθή ερμηνεία των παραπάνω στοιχείων, από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διευκρινίζουν ότι, όπως αποτυπώνεται στο δελτίο εκτέλεσης Προϋπολογισμού, τα έσοδα από φόρους σε ταμειακή βάση την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου εμφανίζονται αυξημένα κατά 3,344 δισ. ευρώ, ωστόσο τμήμα της αύξησης αυτής οφείλεται στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023 και προσμετράται δημοσιονομικά στο έτος 2022, στο φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2023 και προσμετράται δημοσιονομικά στο έτος 2022, ενώ οι επιστροφές εσόδων είναι αυξημένες έναντι του στόχου.

Διαβάστε ακόμη

Ο νέος Proedros, η μεγάλη επιστροφή (του Νίκου Παππά), ο κανονικός ΣΥΡΙΖΑ (τι πάθαμε, αδέλφια), το Μαξίμου και μια ωραία ατμόσφαιρα…

JP Morgan: Kλείνει το trade στα ελληνικά ομόλογα – Τι προβλέπει για την οικονομία

Αυτό είναι το brand φαινόμενο στη Μόδα – Γιατί επιμένει να λέει “όχι” στις θηριώδεις προτάσεις εξαγοράς

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ