Οικονομία

Ψάλτης (PwC): Κινητήριος μοχλός ενίσχυσης της ελληνική οικονομίας το Ταμείο Ανάκαμψης

  • newsroom


Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον που οφείλεται στη βελτίωση του ευρύτερου επιπέδου εμπιστοσύνης στην Ελληνική οικονομία, ανέφερε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο CEO της PwC Ελλάδας

Παράθυρο ευκαιρίας για την Ελλάδα συνιστά το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), αποτελώντας τον κινητήριο μοχλό για να συνεχιστεί η υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και να μετασχηματιστεί το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Αυτό τόνισε μιλώντας στο Delphi Economic Forum ο κ. Μάριος Ψάλτης, CEO της PwC Ελλάδας, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ΤΑΑ στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας αλλά και των μακροπρόθεσμων καταλοίπων της οικονομικής κρίσης.

O κ. Ψάλτης υπογράμμισε πως το αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον και ο υψηλός κίνδυνος της χώρας (country risk), αποθάρρυναν τις ξένες επενδύσεις κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης, που μαζί με την έλλειψη ρευστότητας και ιδίων κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις δημιούργησαν ένα μεγάλο επενδυτικό κενό.

Παράλληλα, ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στην αναστροφή αυτού του κλίματος που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα και στο αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον το οποίο οφείλεται στη βελτίωση του ευρύτερου επιπέδου εμπιστοσύνης στην Ελληνική οικονομία. Βασικό παράγοντα βελτίωσης αποτέλεσε η πολιτική σταθερότητα, τα καλύτερα δημοσιονομικά δεδομένα καθώς και η υλοποίηση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Το θετικό αυτό κλίμα ενισχύεται από τις δυνατότητες που δίνονται μέσα από τους πόρους του ΤΑΑ για χρηματοδότηση μεγάλων προγραμμάτων μετασχηματισμού του κράτους και προώθησης μεταρρυθμίσεων.

Στη συνέχεια, έκανε αναφορά στις 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο ΤΑΑ, και στη ζωτικής σημασίας συμβολή τους στον εκσυγχρονισμό του κράτους, τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας και του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Ο κ. Ψάλτης σχολίασε πως το πρόγραμμα επιδοτήσεων αφορά συγκεκριμένες μεγάλες ευκαιρίες επένδυσης για τις ελληνικές επιχειρήσεις (π.χ. αποθήκευση ηλεκτρισμού, ηλεκτρικών διασυνδέσεων νησιών, προγράμματα ΣΔΙΤ) ενώ το πρόγραμμα των δανείων είναι πιο ανοιχτό και μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε επενδυτικό σχέδιο πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας στους πέντε πυλώνες του προγράμματος που έχουν διαμορφωθεί: α) πράσινη μετάβαση, β) ψηφιακός μετασχηματισμός, γ)εξωστρέφεια, δ) καινοτομία έρευνα και ανάπτυξη, ε) Εξαγορές, συγχωνεύσεις και συνεργασίες.

Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο κ. Ψάλτης ανέφερε πως έχουν σχεδιαστεί διάφορα προγράμματα που προωθούν τόσο την πράσινη μετάβαση όσο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Συγκεκριμένα, 375 εκατ. ευρώ προορίζονται για την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ 75 εκατ. ευρώ στοχεύουν στην έξυπνη μεταποίηση και το μετασχηματισμό των εταιρειών. Αντίστοιχα, στο κομμάτι της γεωργίας και της υδατοκαλλιέργειας περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ αναμένεται να απορροφηθούν την επόμενη 5ετία ενώ στο κομμάτι της πράσινης μετάβασης των εταιρειών, έχει σχεδιαστεί το πρόγραμμα «Ενέργεια και Επιχειρηματικότητα» που θα επιδοτήσει την ενεργειακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη χρήση νέων ενεργειακά αποδοτικών διεργασιών.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στην απόσταση μεταξύ της πρόθεσης για επενδύσεις και τις ανάγκες της οικονομίας, το οποίο καλείται να καλύψει το Ταμείο Ανάκαμψης καθώς και άλλα εργαλεία κινητροδότησης επενδύσεων. Αυτό αποτυπώνεται και στην παγκόσμια ετήσια έκθεση CEO της PwC, η οποία δείχνει ότι οι Έλληνες CEO συνεχίζουν να είναι πιο διστακτικοί στις προθέσεις τους να προβούν σε νέες επενδύσεις σε σχέση με τους αντίστοιχους Ευρωπαίους CEO.

Κατά την εισήγηση του ο κ. Ψάλτης δήλωσε : «Είμαστε υπερήφανοι που ως PwC Ελλάδας, είχαμε την ευκαιρία να υποστηρίξουμε ενεργά την ελληνική κυβέρνηση στην εκπόνηση του Ελληνικού Σχεδίου ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ένα από τα πρώτα που υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν θετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα, η ευκαιρία που θα έχουμε να συνεργαστούμε με τις κρατικές αρχές και τους φορείς του ιδιωτικού τομέα για την εφαρμογή του σχεδίου, είναι ιδιαίτερης σημασίας για εμάς καθώς έτσι συμβάλλουμε ακόμη πιο δυναμικά στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων της χώρας, δημιουργώντας εμπιστοσύνη μέσα από την οικοδόμηση βιώσιμων αποτελεσμάτων.»

Διαβάστε ακόμη:

Ανάπτυξη 3,8% και πληθωρισμό 5,2% «βλέπει» για το 2022 η ΤτΕ – Το δυσμενές σενάριο (upd)

Τσακλόγλου: Οι 3 βασικές αρχές για τη λειτουργία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Viber: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλείων για επιχειρήσεις στην Αθήνα