Οικονομία

Συν-Εργασία: Αυτά είναι όλα τα κριτήρια ένταξης

  • newsroom


Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί μια επιχείρηση στον μηχανισμό Συν-Εργασία - Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί μια επιχείρηση στον μηχανισμό Συν-Εργασία τον Μάιο και τον Ιούνιο, είναι ο τζίρος της επιχείρησης του τελευταίου 6μηνου του 2020 και του πρώτου 2μηνου του 2021, να είναι τουλάχιστον κατά 20% μικρότερος στις περισσότερες περιπτώσεις σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 και του 2020.

Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που πληρούν αυτό το κριτήριο θα μπορούν να εντάξουν στον μηχανισμό Συν – Εργασία τον Μάιο και τον Ιούνιο,τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου του 2021.

Δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό έχουν όλες οι επιχειρήσεις συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Ο μηχανισμός ισχύει μέχρι και τον Ιούνιο, ενώ αναμένεται να επεκταθεί μέχρι και τον Σεπτέμβριο.

Ποιοι εντάσσονται στον Μηχανισμό Συν-Εργασία

Στον μηχανισμό εντάσσονται αποκλειστικά εργαζόμενοι που είχαν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 31η Ιανουαρίου 2021, σε επιχειρήσεις – εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις (μείωση τζίρου 20%). Οι εργαζόμενοι οι οποίοι εντάσσονται στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ λαμβάνουν κρατική επιδότηση 60% επί του μισθού τους που μειώθηκε (έως 50%) λόγω μείωσης του χρόνου εργασίας. Επίσης, το κράτος καταβάλλει το 100% των ασφαλιστικών εισφορών (εργατικών και εργοδοτικών), που αντιστοιχούν στον μειωμένο μισθό.

Οι προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα

  1. Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ

Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ  σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, και το είδος των φορολογικών βιβλίων, ως εξής:

α) Για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία

Για τις επιχειρήσεις  αυτές θα πρέπει ο κύκλος εργασιών Ιουλίου 2020 έως Φεβρουαρίου του 2021 θα πρέπει να είναι μικρότερος από το αντίστοιχο κύκλο εργασιών του 2019 και του 2020 δηλαδή ως τζίρος αναφοράς λογίζεται σε αυτήν την περίπτωση η περίοδος Ιούλιος 2019 έως Φεβρουάριος 2020.

β) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία

Για τις επιχειρήσεις αυτές ως τζίρος αναφοράς λαμβάνεται το άθροισμα του κύκλου εργασιών του τρίτου τριμήνου 2019, του τέταρτου τριμήνου του 2019 και του πρώτου τριμήνου το 2020 πολλαπλασιαζόμενο επί τρία τέταρτα(3/4).
Για τους μήνες ένταξης Μάιο και Ιούνιο 2021, οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία καθώς και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία έχουν δικαίωμα συμμετοχής εφόσον έχουν μη θετικό κύκλο εργασιών κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019.

2) Επιχειρήσεις – εργοδότες που δεν είναι  υπόχρεοι σε δήλωση ΦΠΑ

Για τις επιχειρήσεις αυτές τα ακαθάριστα έσοδα τους από τον Ιούλιο του 2020 έως και τον Φεβρουάριο το 2021 θα πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με το  σύνολο των ακαθάριστων εσόδων 2019 πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Διαβάστε ακόμη:

«Μαγνήτης» επενδύσεων το Μαρούσι: Deals εκατομμυρίων ευρώ στα επαγγελματικά ακίνητα

Μουσεία ανοιχτά από 14 και θερινά σινεμά από 21 Μαΐου εισηγούνται οι ειδικοί

Σταμπουλίδης (ΘΕΜΑ 104,6): «Τέλος» σε click inside και click away στις 14 Μαΐου

Απόρρητο Απόρρητο