Πράξεις της φορολογικής αρχής που εκδίδονται χωρίς τήρηση συγκεκριμένης διαδικασίας, προβλεπόμενης από τον νόμο, συνιστούν μη εκτελεστές, πληροφοριακού χαρακτήρα πράξεις, οι οποίες δεν μπορούν να προσβληθούν ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Η νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων έχει κατ’ επανάληψη διατυπώσει ότι τα Διοικητικά Δικαστήρια αποφαίνονται μόνο επί διαφορών που αναφύονται από εκτελεστές πράξεις προβλεπόμενες ειδικώς σε φορολογικό νόμο, οι οποίες καταλογίζουν φόρους, τέλη, δασμούς ή επιβάλλουν κυρώσεις, έχοντας έτσι ως αποτέλεσμα την επέλευση έννομων συνεπειών για τον φορολογούμενο.

Το ΣτΕ έκρινε ότι μη παραδεκτά ασκείται η εν λόγω αίτηση, δεδομένου ότι η πράξη με την οποία αποφάνθηκε η διοίκηση περί του μη απαλλασσόμενου χαρακτήρα των υπηρεσιών του σωματείου συνιστά μη εκτελεστή πληροφοριακού χαρακτήρα πράξη, αφού για την έκδοση αυτής δεν προβλέπεται από τον Κώδικα ΦΠΑ η τήρηση συγκεκριμένης διαδικασίας (ΣτΕ 2556/2021).

Διαβάστε ακόμη

Η «μάχη» του Καραμανλή, η απόφαση Μητσοτάκη για τα Χανιά, ο Μυστακίδης πήρε την τράπεζα και το «Τ» της Cosmote

Τι σημαίνει για τις ελληνικές startup η κατάρρευση των SVB και Signature Bank – Τα ελληνικά VCs απαντούν

Πάολο Γκρινιάνι (Oxford Economics): Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια