Οικονομία

Τα «ανοιχτά» παράθυρα για εκπτώσεις στον φόρο εισοδήματος

  • Στέλιος Κράλογλου


Πώς μπορείτε να πληρώσετε λιγότερα μέσα από δωρεές, εξαρτώμενα τέκνα, ανείσπρακτα ενοίκια, ανακαινίσεις και ηλεκτρονικές αποδείξεις

Σημαντικές πτώσεις φόρου, αλλά και απαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος μπορούν να πετύχουν και φέτος εκατομμύρια μισθωτοί, συνταξιούχοι, ιδιοκτήτες ακινήτων κ.ά.

Ειδικότερα, ισχύει και φέτος ετήσια έκπτωση φόρου έως 777 ευρώ, προσαυξανόμενη κατά 33 ευρώ για τους έχοντες ένα εξαρτώμενο τέκνο, κατά 123 ευρώ για έχοντες δύο εξαρτώμενα τέκνα και κατά 220 ευρώ επιπλέον για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν των δύο.

Επίσης, και φέτος οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων ακινήτων μπορούν να απαλλαγούν πλήρως από τον φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια που δεν κατάφεραν να εισπράξουν από τους ενοικιαστές τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Σημαντικές απαλλαγές και μειώσεις φόρων δικαιούνται οι ανάπηροι και οι πολύτεκνοι.

Οι κωδικοί του εντύπου Ε1 που πρέπει να συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι για να εξασφαλίσουν εκπτώσεις φόρου και απαλλαγές είναι, συγκεκριμένα, οι εξής:

1. Κωδικοί 013-014: Μειώνονται τα τεκμήρια για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, εφόσον «κλικάρουν» τους συγκεκριμένους κωδικούς της δήλωσης. Για όσους γεννήθηκαν μέχρι και την 31η-12-1956 προβλέπεται μείωση 30% στο συνολικό τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης.

2. Κωδικοί 001-002, 005-006 και 009-010 του πίνακα 3: Μείωση φόρου εισοδήματος κατά 200 ευρώ για τους έχοντες αναπηρία 67% και άνω. Πρόσθετη μείωση φόρου ποσού 200 ευρώ προβλέπεται για τον φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας του εφόσον είναι:

α) Πρόσωπα με τουλάχιστον 67% αναπηρία βάσει γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή της Ανώτατης του Στρατού Υγειονομικής Υπηρεσίας (ΑΣΥΕ) για την πιστοποίηση αναπηρίας. Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία, β) ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες, οι οποίοι έχουν αποστρατευτεί, γ) θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών που δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία, δ) πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου.

Για να κατοχυρώσει μια οικογένεια με ανάπηρο των παραπάνω κατηγοριών το δικαίωμα έκπτωσης φόρου 200 ευρώ, ο υπόχρεος υποβολής της δήλωσης θα πρέπει:

  • Να συμπληρώσει την ένδειξη «Ναι» στον κωδικό 001 του πίνακα 3 στην 1η σελίδα του Ε1, εφόσον είναι ανάπηρος ο ίδιος,
  • Να συμπληρώσει την ένδειξη «Ναι» στον κωδικό 002 του ιδίου πίνακα, εφόσον είναι ανάπηρη η σύζυγός του υπόχρεου και υποβάλλουν από κοινού τη δήλωση.

Εάν ένα ή περισσότερα από τα τέκνα της οικογένειας έχουν αναπηρία 67% και άνω, τότε ο υπόχρεος θα πρέπει να αναγράψει τον αριθμό τους στον κωδικό 005 του πίνακα 3 και να συμπληρώσει «Χ» πάνω στην ένδειξη «Ναι» στον κωδικό 009, ακριβώς από κάτω. Αν τα ανάπηρα μέλη της οικογένειας έχουν συγγένεια με τη σύζυγο και υποβάλλεται κοινή δήλωση, θα πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός των μελών αυτών στον κωδικό 006 και να συμπληρωθεί «Χ» πάνω στην ένδειξη «Ναι» στον κωδικό 010.

3. Κωδικός 003 (Πίνακας 8): Εκπτώσεις φόρου λόγω τέκνων που ξεκινούν από τα 777 ευρώ για τον άγαμο και φτάνουν τα 810 ευρώ για κάθε έγγαμο γονέα με 1 τέκνο, τα 900 ευρώ για 2 τέκνα και μέχρι τα 1.120 ευρώ για τα 3 τέκνα. Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν των τριών ισχύει επιπλέον έκπτωση φόρου 220 ευρώ. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία των τέκνων τους στον πίνακα 8 του Ε1 και ενημερώνονται αυτόματα οι κωδικοί 003 και 004 για τα τέκνα του υπόχρεου ή για τη σύζυγο.

4. Κωδικοί 017-018: Συμπληρώνονται από τους φορολογούμενους με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1.1.2019 και μετά, καθόσον για τα 3 πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 4,5% από 9% με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα ή και αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είναι μέχρι 10.000 ευρώ. Οι νέοι επαγγελματίες γλιτώνουν για τα πρώτα τρία χρόνια και από το χαράτσι των 650 ευρώ του τέλους επιτηδεύματος.

5. Κωδικοί 125-126: Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και δεν φορολογούνται τα ποσά των ενοικίων που δεν εισπράχτηκαν το 2021 με την επισύναψη των σχετικών αποδεικτικών στην Εφορία. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα πρέπει πριν από την υποβολή της δήλωσης να προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων ή ασκηθεισών αγωγών που κατά περίπτωση υπάρχουν. Επίσης τα ποσά θα πρέπει να δηλωθούν στη στήλη 16 του εντύπου Ε2 και στους κωδικούς 125-126 του πίνακα 4Δ2 του Ε1.

6. Κωδικοί 351-352: Μείωση φορολογητέου εισοδήματος λόγω πληρωμής ασφαλίστρων για εξαγορά χρόνου ασφάλισης. Οι ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλαν το 2021 οι μισθωτοί σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης για να εξαγοράσουν χρόνο ασφάλισης μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία. Για να διασφαλίσει τη μείωση αυτή κάθε μισθωτός θα πρέπει να αναγράψει το ποσό των εισφορών που πλήρωσε για εξαγορά στον κωδικό 351 ή 352 του πίνακα 4Α. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο καταβλήθηκαν οι εισφορές.

7. Κωδικοί 781-782: Ποσά που δεν θεωρούνται εισοδήματα και καλύπτουν προστιθέμενη διαφορά εισοδήματος λόγω τεκμηρίων: Στους κωδικούς 781-782 αναγράφονται μεταξύ άλλων, έσοδα από πωλήσεις ακινήτων (αφαιρουμένων των δαπανών κτήσης των ακινήτων), έσοδα από πωλήσεις άλλων περιουσιακών στοιχείων, εφάπαξ παροχές ασφαλιστικών ταμείων, χρηματικές αποζημιώσεις για ηθική βλάβη, έσοδα από δάνεια, κληρονομιές, δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών, κέρδη από λαχεία, ΠΡΟΠΟ, Λόττο, Τζόκερ, Πάμε Στοίχημα, οι προνοιακές παροχές που χορήγησε ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρίες, οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που καταβλήθηκαν το 2021 για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων τις πανδημίας του Covid-19 κ.λπ.

8. Κωδικοί 049-050: Είναι οι κωδικοί-κλειδιά για τις δαπάνες από ηλεκτρονικά μέσα που θα πρέπει να καλύπτουν το 30% του δηλωθέντος εισοδήματος. Του μέτρου εξαιρούνται φορολογούμενοι με αντικειμενικές δυσκολίες, όπως για παράδειγμα όσοι έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους, τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων. Οσοι φορολογούμενοι δεν καταφέρουν να συλλέξουν το απαιτούμενο ποσό των αποδείξεων θα καταβάλουν έξτρα φόρο 22% επί της ακάλυπτης διαφοράς.

9. Κωδικοί 059-060: Εκπτωση 10% στον φόρο έχουν οι φορολογούμενοι που το 2021 προχώρησαν σε χρηματικές δωρεές άνω των 100 ευρώ προς το Δημόσιο ή προς τους ιερούς ναούς. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος.

10. Κωδικοί 627-628: Συμπληρώνεται το συνολικό ποσό των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2021 και αφορούν τη λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων. Οι δαπάνες μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο 4 ετών, σε ποσοστό 40% του ύψους τους τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

Fuel pass: «Πάνε ταμείο» σήμερα Τρίτη 3 Μαΐου 800.000 δικαιούχοι

Πλειστηριασμοί: Ηχηρά σφυριά για ακίνητα σε Μύκονο, Σύρο και Θησείο (pics)

Ο ανασχηματισμός, το Tinos Beach, ο αρχιτέκτων του Frontier, οι κόντρες για τα ακίνητα και τα 3Β για το Yabanaki