Σκέλος ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδίου αποτελούσε η πρόταση των τριών μεγαλύτερων μετόχων της Πειραιώς (Πόλσον, Μυστακίδης, Bienville) την οποία  απέρριψε η διοίκηση του ΤΧΣ.

Το σχέδιο – σύμφωνα με πηγές – προέβλεπε σειρά κεφαλαιακών δράσεων με στόχο  να μειωθούν τα NPLs  της τράπεζας Πειραιώς στο 9%.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η τράπεζα Πειραιώς θα αποκτούσε κεφαλαιακή άνεση, ώστε μετά την σχεδιαζόμενη πώληση  των 7 δις. να  ακολουθήσει μια επιπλέον συναλλαγή πώλησης NPLs  ύψους 13 δις. ευρώ.

Η πώληση των 20 δις. θα υποστηριζόταν από την αύξηση των 800 εκατ. και άλλες κεφαλαιακές δράσεις που θα απέφεραν  επιπλέον 1,2  δις. ευρώ.

Πηγές που έχουν γνώση των εξελίξεων στο ΤΧΣ έλεγαν ότι η Τράπεζα Πειραιώς δεν έχει κεφαλαιακό πρόβλημα, ούτε εποπτικό θέμα. Ο στόχος ήταν μέσω του να επιταχυνθεί η διαδικασία  μείωσης των NPLs και γενικότερα του μετασχηματισμού της τράπεζας σε μια τριετία σε νέο πιο ευέλικτο  και ανταγωνιστικό μοντέλο.

Οι ίδιες πηγές συμπλήρωναν ότι ο ΤΧΣ δεν έχει εκ του νόμου το δικαίωμα να συμμετάσχει σε αύξηση κεφαλαίου. Στο πλαίσιο αυτό δεν ήταν δυνατόν να επιτραπεί dilution της συμμετοχής του με την αύξηση των 800 εκατ. ευρώ.

Μια τέτοια εξέλιξη δεν διασφάλιζε για το Δημόσιο ούτε τα 7 δις. ευρώ με τα οποία έχει ενισχυθεί η τράπεζα κατά το παρελθόν, ούτε και μικρό έστω κλάσμα των 1,6 δις. ευρώ που είναι η λογιστική αξία των Cocos.