Με απλό και αυτοματοποιημένο τρόπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει, θα λάβουν φέτος οι επιχειρήσεις – Μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, το ειδοποιητήριο πληρωμής των τελών Γ.Ε.ΜΗ και των συνδρομών του Επιμελητηρίου.

Όπως αναφέρει το ΒΕΑ σε σχετική ανακοίνωση, «διευρύνουμε την εξ΄ αποστάσεως εξυπηρέτηση του επιχειρηματία, για να μειώσουμε στο ελάχιστο, τον χρόνο και τη δαπάνη μετακίνησης και αναμονής.

Μετά και την υλοποίηση του «e-Επιμελητήριο», μέσω του οποίου η επιχείρηση κάνει εγγραφή, παίρνει πιστοποιητικά και ενημερώνεται για την ταμειακή της κατάσταση με ένα «κλικ», καθιερώνουμε το ηλεκτρονικό ειδοποιητήριο, για τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες οφειλές, τόσο για τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ όσο και για τις ετήσιες συνδρομές της προς το Επιμελητήριο, μέσω e-mail.

Οι συνάδελφοι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιώνουν και πάλι μια ακόμη κρίση. Το Β.Ε.Α. όλο αυτό το διάστημα των έκτακτων συνθηκών της αγοράς λόγω κορωνοϊού, έδωσε δυναμικά το «παρών» με τις παρεμβάσεις και προτάσεις του στην Πολιτεία, συμβάλλοντας στη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας και στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων και εργαζομένων σε αυτές.

Φέτος, ακόμη περισσότερο, η τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων των εγγεγραμμένων στο Β.Ε.Α. επιχειρήσεων, έχει πολλαπλάσια προστιθέμενη αξία. Η καταβολή της ετήσιας οικονομικής συνδρομής, δίνει στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο τη δύναμη να αρθρώνει λόγο, να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του μικρού επιχειρηματία, να μεταφέρει τις ανάγκες του θεσμικά στην Κυβέρνηση, συμμετέχοντας στη λήψη των αποφάσεων για την επανεκκίνηση της οικονομίας και να τον στηρίζει εξατομικευμένα στην επαγγελματική του δράση. Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής, που αποτελεί το μόνο έσοδο για το Επιμελητήριο (τα επιμελητήρια δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό), παρέχει στις επιχειρήσεις, δωρεάν πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες, αναγκαίες για την αντιμετώπιση σειράς θεμάτων, αλλά και για την ανάπτυξή τους.

Η δε πληρωμή των τελών του Γ.Ε.ΜΗ., διασφαλίζει την εύρυθμη και αξιόπιστη λειτουργία της Μερίδας κάθε επιχείρησης, μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου, η οποία εγγυάται την άμεση, ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, όλων των εγγεγραμμένων Μελών».