Πρόσφατη έρευνα της Kaspersky που πραγματοποιήθηκε σε 11 ευρωπαϊκές χώρες εντοπίζει ποιες αναρτήσεις θα ήθελαν να διαγράψουν για πάντα από τα social media οι χρήστες, αλλά και τι αντίκτυπο έχουν οι αναρτήσεις μας σε κοινωνική κι επαγγελματική ζωή.