Σύμφωνο με τους κανόνες της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων είναι το μέτρο της ελληνικής βοήθειας, ύψους 6,8 εκατ. ευρώ όπως απεφάνθη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την στήριξη της αεροπορικής Ellinair, που συνδέεται με τον όμιλο Μουζενίδη.

Το μέτρο αυτό στοχεύει στην αποζημίωση της αεροπορικής εταιρείας για τις ζημιές που υπέστη κατά την περίοδο από 18 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και των ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβλήθηκαν από την Ελλάδα και άλλες χώρες για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Ως αποτέλεσμα, η αεροπορική εταιρεία παρουσίασε απότομη πτώση της κίνησης και της κερδοφορίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούν τα κράτη μέλη για την αποζημίωση συγκεκριμένων εταιρειών ή τομέων για τη ζημία που προκαλούνται άμεσα από έκτακτα περιστατικά.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η πανδημία του κορωνοϊού χαρακτηρίζεται ως ένα τέτοιο έκτακτο περιστατικό, καθώς είναι έκτακτο, απρόβλεπτο γεγονός με σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο θα αποζημιώσει ζημία που συνδέεται άμεσα με την πανδημία του κορωνοϊού. Παράλληλα, διαπίστωσε ότι το μέτρο είναι αναλογικό, καθώς η αποζημίωση δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για την αποκατάσταση της ζημίας.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο αποζημίωσης είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Διαβάστε ακόμη:

Τι «ψάχνει» το ΝΑΤΟ στην Ελλάδα – Τα 4 νέα project (pic + χάρτης)

Εκτός ελέγχου τα κρατικά ομόλογα – Σε υψηλό 7ετίας η απόδοση στη Γερμανία, άνω του 3% στις ΗΠΑ

Ρωσία: Απέφυγε τελικά την αθέτηση πληρωμών κουπονιών αξίας $650 εκατ.