Παρατείνει εκ νέου την αναστολή εργασιών της η Mouzenidis Travel Greece, σε συνέχεια των προβλημάτων ρευστότητας, που αντιμετωπίζει η εταιρεία λόγω κορωνοϊού εδώ και καιρό και μέχρι σήμερα δεν έχουν επιλυθεί.

Πιο συγκεκριμένα, ο όμιλος που διακινούσε προ πανδημίας το μεγαλύτερο αριθμό τουριστών στη χώρα μας από τις αγορές της Ρωσίας και τις γύρω αγορές, αποφάσισε να παρατείνει κι επισήμως την αναστολή των εργασιών του στη χώρα μας για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου έως της 31 Οκτωβρίου -όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε επιστολή προς τους συνεργάτες το- και οι κρατήσεις για τη συγκεκριμένη περίοδο ακυρώνονται.

«Κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να επιστρέψουμε στην κανονική λειτουργία, ωστόσο δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε ακόμη για το πότε αυτή θα αποκατασταθεί», επισημαίνεται σχετικά.

Σημειώνεται, ότι στις 29 Ιουλίου συζητήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) η από 16.06.2021 και υπ’ αριθ. 12378/10539/2021 αίτηση χορήγησης προληπτικών μέτρων της «Mouzenidis Travel» και διατηρήθηκε η από 23.06.2021 προσωρινή διαταγή έως την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης και σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο έως τέσσερις μήνες από τη χορήγησή της, ήτοι από την 23.06.2021.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση «η από 23.06.2021 προσωρινή διαταγή αναστέλλει προσωρινά κάθε διαδικασία ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, εκκρεμούς ή μη, για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί σε βάρος της αιτούσας μέχρι και την 23.06.2021, απαγορεύει προσωρινά τη λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου σε βάρος της αιτούσας, συμπεριλαμβανομένης και της συντηρητικής κατάσχεσης και της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, απαγορεύει προσωρινά την καταγγελία των ενεργών συμβάσεων μίσθωσης της αιτούσας με τρίτους, αναστέλλει προσωρινά όλες τις προθεσμίες άσκησης αξιώσεων και παραγραφής υπό τις οποίες τελούν οι απαιτήσεις των πιστωτών, όπως και τις προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων, όλα τα παραπάνω μέχρι τη συζήτηση της αίτησης και υπό τον όρο συζήτησής της την ορισθείσα δικάσιμο έως την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης και σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο ως τέσσερις (4) μήνες από την 23.06.2021».

Επισημαίνεται εδώ, ότι πέραν του γραφείου της Ελλάδας, πρόσφατα, μέσα στον Αύγουστο, έχουν πάρει το δρόμο των πτωχευτικών διαδικασιών και τα γραφεία των εταίρων του ομίλου σε Λετονία και Λευκορωσία.

Διαβάστε ακόμη:

Ανάλυση Goldman Sachs: Η καλοκαιρινή στασιμότητα και οι επενδύσεις της επόμενης ημέρας (γραφήματα) 

MAVA – Renault: Η τελευταία «στροφή» για τον «Λεωνίδα» 

Προ των πυλών το νέο «Εξοικονομώ»: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε