«Ουρά» για την συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, ύψους έως 800 εκατ. ευρώ, έκαναν οι ξένοι επενδυτές, με ή χωρίς προηγούμενη μετοχική σχέση με την τράπεζα, οδηγώντας σε υπερκάλυψη το ποσό της ιδιωτικής τοποθέτησης (το 80% του συνόλου ή περίπου 640 εκατ. ευρώ) από την πρώτη κιόλας ημέρα του ανοίγματος του βιβλίου προσφορών.

Μολονότι τα επίσημα στοιχεία για την έκβαση της διαδικασίας δεν θα ανακοινωθούν νωρίτερα από τις 6 Ιουλίου, εντούτοις οι πληροφορίες θέλουν στο μετοχικό σχήμα της Alpha Bank να συμμετέχουν, τόσο παλαιοί γνώριμοι, όπως ο περιβόητος Τζον Πόλσον, όσο και νέα ονόματα, με ισχυρή, όμως, παρουσία στα ελληνικά πράγματα, όπως η Reggeborgh Invest.

Πιο αναλυτικά, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) έχει αποφασίσει να ασκήσει τα μισά από τα προνομιακά του δικαιώματα, γεγονός που σημαίνει ότι το ποσοστό του στην τράπεζα αμέσως μετά την ΑΜΚ θα διαμορφωθεί σε περίπου 9%. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι σχετικές ανακοινώσεις από πλευράς των επικεφαλής του αναμένεται να πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνδυασμένης προσφοράς, ήτοι αύριο, Τετάρτη. Αξίζει να αναφερθεί πως, όπως προκύπτει από το Ενημερωτικό Δελτίο, το ΤΧΣ κατέχει σήμερα 169.174.167 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ή ποσοστό 10,9%.

Όσον αφορά στην Paulson & Co Inc. (ενεργούσα για λογαριασμό επενδυτικών κεφαλαίων υπό τη διαχείρισή της), αυτή έχει δηλώσει με την από 15 Ιουνίου 2021 επιστολή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank ότι πρόθεσή της είναι να συμμετάσχει στην ΑΜΚ κατά ποσοστό που της αναλογεί (pro rata), σύμφωνα με τον μηχανισμό της κατά προτεραιότητας κατανομής. Η ίδια φέρεται να κατέχει έμμεσα 86.738.025 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ποσοστού 5,6% επί των δικαιωμάτων ψήφου της τραπέζης, ενώ μετά την ΑΜΚ θα κατέχει 124.141.684 μετοχές.

Σύμφωνα με το Bloomberg, θέση στην ΑΜΚ της Alpha Bank λαμβάνουν, τόσο η Schroders Plc, η οποία προσφάτως υπερέβη το 5% του μετοχικού κεφαλαίου μέσα από αγορές που έκανε πριν, αλλά και μετά την ανακοίνωση της αύξησης, όσο και η BlackRock Inc. Υπογραμμίζεται πως η πρώτη κατέχει έμμεσα δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία παρέχουν δικαίωμα αποκτήσεως μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, σε ποσοστό 5,2%, ενώ μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ και εφόσον αυτή ανέλθει στο ανώτατο εύρος της – το 1,20 ευρώ ανά μετοχή – τότε το ποσοστό της θα διαμορφωθεί σε 3,7% (80.814.063 μετοχές). Όσον αφορά στην BlackRock Inc., αυτή εμφανίζεται να κατέχει σήμερα ποσοστό πέριξ του 3%.

Την ίδια στιγμή, έντονο είναι το ενδιαφέρον για συμμετοχή στην ΑΜΚ, τόσο από το Capital που έχει ποσοστό 3% και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) με 2,1%, όσο και το Norges Investment Fund, το κορεατικό fund Mirae, αλλά και το ιαπωνικό συνταξιοδοτικό fund GIPFJ.

Οι στόχοι της Alpha Bank μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ

Πέντε στόχους, οι οποίοι θα επιτευχθούν γρηγορότερα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ, έχει θέσει η διοίκηση της τράπεζας.

Πιο αναλυτικά:

1ον) Αύξηση των εσόδων: Οδηγείται από την πρωτοβουλία για την αύξηση των περιουσιακών στοιχείων και βασίζεται στη φιλοδοξία της τράπεζας να στηρίξει την αναμενόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, με γνώμονα και το RRF της ΕΕ και να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της αναμενόμενης πιστωτικής ανάπτυξης που απορρέει από την ανάκαμψη αυτή, ενισχύοντας, τόσο τα καθαρά έσοδα από τόκους από την εξυπηρέτηση δανείων, όσο και τα έσοδα από προμήθειες. Η πιστωτική επέκταση θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από την ΑΜΚ, με τα νέα κεφάλαια να στηρίζουν εξαρχής το κεφάλαιο ανάπτυξης που αναμένει να αναπτύξει μέχρι το τέλος του 2024,

2ον) Εκκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων: Εκτός του Galaxy, το οποίο ολοκληρώθηκε την 18η Ιουνίου 2021, η τράπεζα δρομολογεί μία σειρά άλλων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης μιας συνολικής ακαθάριστης λογιστικής αξίας, 8,1 δισ. ευρώ, με αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση περίπου 1,9% στο συνολικό ρυθμιστικό κεφάλαιο, ενώ μέρος των συναλλαγών ΜΕΑ αναφέρονται σε τιτλοποιήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα επέκτασης HAPS («HAPS 2»), επιτρέποντας στην τράπεζα να επιτύχει δείκτη ΜΕΑ περίπου 7% έως το τέλος του 2022, ενώ στοχεύει δείκτη ΜΕΑ 2% έως το τέλος του 2024. Επιπρόσθετα, οι πρωτοβουλίες εκκαθάρισης ΜΕΑ περιλαμβάνουν τη συνεχή οργανική μείωσή τους (δηλ. θεραπεύσεις, άφεση χρέους, ανάκτηση μέσω ενεχύρων και άλλες διαδικασίες κλεισίματος). Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των επίμαχων συναλλαγών η τράπεζα αναμένει να είναι σε θέση να επιτύχει σημαντική μείωση του κόστους των επιπέδων κινδύνου και βελτίωση των επιπέδων ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων στο ίδιο επίπεδο με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, διατηρώντας, παράλληλα, ικανοποιητική κεφαλαιακή θέση πάνω από τις ισχύουσες ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις,

3ον) Ενίσχυση της αποδοτικότητας των βασικών δραστηριοτήτων: Αντιπροσωπεύει τον στόχο της να επιτύχει λειτουργική αριστεία, εστιάζοντας στις βασικές εμπορικές τραπεζικές δραστηριότητες, εκτελώντας τη στρατηγική ανάπτυξης των επιχειρήσεων και των λιανικών τραπεζών, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη σε ολόκληρο τον οργανισμό, στοχεύοντας σε μία καθαρή μείωση λειτουργικών δαπανών κατά ποσό 50 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2024 για τις βασικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η επιδιωκόμενη μείωση των ΜΕΑ αναμένεται, επίσης, να επιτρέψει τη μείωση του κόστους που σχετίζεται με τη διατήρηση ΜΕΑ, κατά ποσό 125 εκατ. ευρώ, έως το 2024.

4ον) Αύξηση του εισοδήματος από προμήθειες: Βασίζεται κυρίως στη στρατηγική για την αύξηση των εσόδων από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Διαχείρισης Περιουσίας και Ασφάλισης. Η τράπεζα αναμένει να επωφεληθεί από την αναμενόμενη αύξηση του εύπορου τμήματος, υποστηριζόμενη από τη μακροοικονομική ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ενώ για τα προϊόντα Bancassurance αναμένει ότι η νέα αποκλειστική συνεργασία με τη Generali θα επιτρέψει την ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης για σχετικά προϊόντα.

5ον) Ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας: Η Alpha Bank στοχεύει να διαθέσει πρόσθετα κεφάλαια στη Ρουμανία έως ποσό 200 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2024, όπου ο τραπεζικός τομέας είναι σχετικά λιγότερο κορεσμένος και έχει ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης (καθώς και η χώρα σημαντικός δικαιούχος των κονδυλίων RRF της ΕΕ). Φιλοδοξία της είναι να επεκτείνει περαιτέρω τη βάση περιουσιακών στοιχείων στη χώρα, αξιοποιώντας όλες τις επιλογές ανάπτυξης, εάν αυτές παρουσιάζουν ελκυστικά οικονομικά στοιχεία.

Διαβάστε ακόμη:

ΑΔΜΗΕ: Αυξάνονται έως 15,6% τα τέλη χρήσης του δικτύου μεταφοράς – Aνατιμήσεις και στις χρεώσεις ρεύματος

Ηλεκτρονικός χάρτης για αντικειμενικές: Η διαδικασία βήμα βήμα για να δείτε την αξία του σπιτιού σας

Πώς θα ανοίξει η «κάνουλα» της χρηματοδότησης στις ΜμΕ – Έκτακτο τετ α τετ Σταϊκούρα με τραπεζίτες