Τράπεζες

Απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και σύσταση Nέας Alpha Bank

  • newsroom


Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου τριμήνου του 2021

Η Alpha Bank με ανακοίνωσή της ενημερώνει τους πελάτες της ότι δρομολογεί τη διαδικασία διάσπασής της με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και μεταβίβασή του σε νέα 100% θυγατρική της εταιρεία («Νέα Alpha Bank»), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν.

Με την ολοκλήρωση της Απόσχισης, που αναμένεται εντός του δεύτερου τριμήνου του 2021, η Νέα Alpha Bank θα κατέχει τραπεζική άδεια και θα είναι 100% θυγατρική της Alpha Bank. Η Νέα Alpha Bank θα διατηρήσει την επωνυμία «Άλφα Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «Alpha Bank», συνεχίζοντας τη δραστηριότητά της στο Δίκτυο Καταστημάτων και στις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου λειτουργεί σήμερα η Alpha Bank.

Όσον αφορά στη Διασπώμενη, αυτή θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα και θα μετατραπεί σε εταιρεία συμμετοχών, ενώ οι μετοχές της θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατηρώντας δραστηριότητες και στοιχεία περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) που δεν αφορούν στον κλάδο τραπεζικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο του παραπάνω εταιρικού μετασχηματισμού, η τραπεζική σχέση των πελατών, με τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτή, θα μεταβιβαστεί αυτομάτως εκ του νόμου στη Νέα Alpha Bank, ενώ η εξυπηρέτησή τους θα συνεχιστεί κανονικά από το Δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από μέρους τους.

Διαβάστε ακόμα:

Σταϊκούρας: Μέτρα στήριξης 36,5 δισ. ευρώ τη διετία 2020-2021 – LIVE

Υψηλή ζήτηση για το «πράσινο» ομόλογο της ΔΕΗ

Εγκύκλιος ΑΑΔΕ: ΦΠΑ 6% αντί 24% στις live streaming παραστάσεις Τέχνης