Τελευταίο update: 18.33

Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών – ΤτΕ, ΤΧΣ, ΤΜΕΔΕ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, THRIVEST όπου και οριστικοποιήθηκαν οι όροι συμμετοχής της Thrivest, ως ιδιώτη επενδυτή, στην επικείμενη ΑΜΚ της Τράπεζας Αττικής, καθώς και το πλαίσιο συγχώνευσης της, σε μεταγενέστερο στάδιο, με την Παγκρήτια Τράπεζα με στόχο την δημιουργία του 5ου τραπεζικού πυλώνα της χώρας.

Όπως όλα δείχνουν, η Thrivest θα λάβει τις μετοχές, οι οποίες μεταβιβάστηκαν στο Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) από την Ellington (8,08%), αλλά και τυχόν αδιάθετες από τους μετόχους μειοψηφίας, οι οποίοι κατέχουν το 1,99% της Attica Bank. Οι πληροφορίες θέλουν το ποσό συμμετοχής της στην ΑΜΚ να προσεγγίζει τα 60 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά στο σχέδιο συγχώνευσης με την Παγκρήτια Τράπεζα, η συμφωνία για την υλοποίησή του αποτελούσε εκ των ων ουκ άνευ για την τριανδρία της τράπεζας.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση των εξελιξεων υπήρξε οριστική συμφωνία μετόχων. Αυτό θα πρέπει πλέον να μετουσιωθεί σε δεσμευτική νομική συμφωνία που θα ενταχθεί και στο ενημερωτικό δελτίο της τράπεζας πριν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Η Thrivest και η Παγκρήτια μπαίνουν με 64 εκατ. ευρώ, το ΤΧΣ με 329 εκατ. ευρώ και το ΤΜΕΔΕ με 40 εκατ. ευρώ.

Η σημερινή συμφωνία σηματοδοτεί βασικά τη δέσμευση των μερών για την εξυγίανση όχι μόνο μιας αλλά δύο προβληματικών τραπεζών και ακόλουθη δημιουργία του 5ου υγιούς τραπεζικού πυλώνα της χώρας.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα διαρκέσει έως και τις 24 Απριλίου, με τις νέες μετοχές να εισάγονται προς διαπραγμάτευση στις 28 Απριλίου. Υπενθυμίζεται ότι προβλέπεται η έκδοση έως 35.062.731 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ/εκάστης, με καταβολή μετρητών και η διάθεση αυτών, με τιμή 13,50 ευρώ.

Η ανακοίνωση της τράπεζας

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα»), σε συνέχεια των από 18-01-2023, 26-01-2023, 03-02-2023 και 22-03-2023 ανακοινώσεων της, καθώς και των εταιρικών ανακοινώσεων της που αφορούν την εγκριθείσα και υπό υλοποίηση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της (η «Αύξηση») και το εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο που διέπει την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, κατόπιν και σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι περιήλθε στη Διοίκηση της πληροφόρηση περί κατ’ αρχήν συμφωνίας των υφισταμένων βασικών μετόχων της Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) – Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (ΤΜΕΔΕ) και της εταιρείας Thrivest Holding Ltd επί των εμπορικών όρων για συμμετοχή τους στην Αύξηση με κάλυψη ποσών έως € 329 εκατ. για το ΤΧΣ,  έως 40 εκατ. για το ΤΜΕΔΕ, και έως 64 εκατ. για την εταιρεία Thrivest Holding Ltd, και με σκοπό την πλήρη κάλυψη της Αύξησης. Η συμφωνία αυτή αναμένεται να αποτυπωθεί σε τελικά δεσμευτικά νομικά κείμενα που με τη σύναψη τους και τη γνωστοποίηση τους στην Τράπεζα θα αποτελέσουν μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου της Αύξησης.
Η Τράπεζα θα ενημερώνει άμεσα το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη προκύψει στο πλαίσιο αυτό.

Διαβάστε ακόμη

Το ζόρι Ραγκούση, η έκπληξη Ανδρουλάκη, ο καλλιτεχνικός διευθυντής, το διαζύγιο της Coca Cola και τα σενάρια για Groupama

H μόδα που ξεκίνησε από το Τουλούμ του Μεξικού πριν 30 χρόνια και ζει δόξες σε Μύκονο, Ιμπιζα και Καραϊβική

Ξενοδοχείο πολυτελείας της Radisson με αγορά τροφίμων στη Διπλάρειο Σχολή στην πλατεία Θεάτρου (pics)