Πρόσθετες προβλέψεις ύψους 0,3 δισ. ευρώ προβλέπεται στο στρατηγικό σχέδιο της Attica Bank για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPR), η οποία περιλαμβάνει τη σταδιακή αποεπένδυση της τράπεζας από τίτλους των τιτλοποιήσεων Astir 1 και Metexelixis.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, εφόσον υπάρξει συμφωνία για την επίμαχη αποεπένδυση έως την ημερομηνία δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων του 2022, αυτό θα συνεπάγεται τη λήψη πρόσθετων προβλέψεων, εκτιμώμενου ύψους περίπου 0,3 δισ. ευρώ.

Αυτή η εξέλιξη, όπως είναι εύλογο, θα είχε την παρακάτω επίδραση επί των οικονομικών μεγεθών του  Ομίλου που δημοσιευτήκαν στις οικονομικές καταστάσεις του 9μήνου του 2022.

Σε κάθε περίπτωση, η λήψη –υπό την προϋπόθεση των δεσμευτικών προσφορών και προκαταρτικής  συμφωνίας για τη σχετική ως άνω αποεπένδυση–  των προβλέψεων αυτών έχει συμπεριληφθεί ως παραδοχή του Επικαιροποιημένου Επιχειρηματικού Πλάνου ετών 2022 – 2025, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Τράπεζας, ενώ αναλυτικότερη επ’ αυτών σχετική σημείωση περιλαμβάνεται στο υπό έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου που αφορά τη δημόσια προσφορά και εισαγωγή των νέων μετοχών στο πλαίσιο της υπό υλοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. 

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου εξελίσσεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 30.12.2022.

Η Τράπεζα θα ενημερώνει άμεσα το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη.

Διαβάστε ακόμη:

Θετική αντίδραση των ευρωαγορών στο ελβετικό σωσίβιο στην Credit Suisse – «Άλμα» 40% για τη μετοχή

Η νέα ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών έως 72 δόσεις και οι διατάξεις για την επανένταξη στις παλαιές ρυθμίσεις

ΔΕΗ: Με 5,34% στα δικαιώματα ψήφου η Goldman Sachs