Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοίνωσε στις 21.12.2021 ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με την άντληση €240.000.000 εκδίδοντας 1.200.000.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου (οι “Νέες Μετοχές”), ονομαστικής αξίας €0,20 η καθεμία. Η AXIA Ventures Group (“AXIA”) ενήργησε ως Advisor & Global Coordinator της Attica Bank σε σχέση με τις κεφαλαιακές της ενέργειες, τη διάρθρωση της συναλλαγής και τον εντοπισμό στρατηγικών θεσμικών κεφαλαίων.

Μετά από μια σειρά κεφαλαιακών ενεργειών που εκκίνησε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15.09.2021, προσδιορίστηκε ένας συνδυασμός υφιστάμενων και νέων επενδυτών που θα διοχέτευαν νέα κεφάλαια και θα έθεταν το σχέδιο για την συνακόλουθη ανάπτυξη της Τράπεζας.

Οι Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλιση (e-ΕΦΚΑ) ενώ οι μετοχές που έμειναν αδιάθετες μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης κατανεμήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο σε επενδυτές που είχαν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον έως τις 17.12.2021 και στην εταιρία RINOA LΤD στο πλαίσιο της δεσμευτικής συμφωνίας βασικών όρων συναλλαγής μεταξύ ΤΜΕΔΕ, Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των εταιρειών Ellington Solutions S.A. και ES GINI Investments Limited.

Από τις 21 Δεκεμβρίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €244.845.889 και διαιρείται σε 1.224.229.445 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,20 η κάθε μία.

Η κα. Χριστίνα Αναγνωσταρά, Managing Director της AXIA Ventures Group δήλωσε: «Η Attica Bank είναι ένα ιστορικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας και η μεγαλύτερη μη συστημική τράπεζα. Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, όχι μόνο δίνει τη δυνατότητα στην Τράπεζα να ενισχύσει τους δείκτες της κεφαλαιακής της επάρκειας αλλά θέτει τις βάσεις για περαιτέρω εισροές κεφαλαίου, την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου και τη μελλοντική της ανάπτυξη. Η ομάδα της AXIA είναι εξαιρετικά χαρούμενη που αποτελεί ηγετικό μέρος αυτής της πολύπλοκης και στρατηγικής συναλλαγής και την εμπιστεύθηκαν τόσο η Τράπεζα και τα ενδιαφερόμενα μέρη της όσο και η τοπική και διεθνής επενδυτική κοινότητα».

Διαβάστε ακόμα:

Oργή στο διαδίκτυο με τον Μασκ: Παραλίγο σύγκρουση δορυφόρων του Starlink με κινεζικό διαστημικό σταθμό

Μετάλλαξη Όμικρον: Αυτά είναι τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πλεύρης

Ερντογάν: «Καίει» τα αποθεματικά σε δολάρια για να στηρίξει την ισοτιμία της λίρας