Η ολλανδική τράπεζα ΑΒΝ Amro δέχθηκε πλήγμα από την αύξηση των κοστών διαχείρισης ρευστότητας, αλλά και από τα χαμηλά επιτόκια, με αποτέλεσμα τα κέρδη της να υποστούν μείωση κατά 20% κατά το α’ τρίμηνο.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 478 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τα 595 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Τα λειτουργικά έσοδα από τόκους μειώθηκαν 11% στα 2,08 δισ. ευρώ.

Η αναλογία κοστών – κέρδους επιδεινώθηκε στο 64% από 58% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Υπενθυμίζεται ότι η ABN Amro διασώθηκε από την ολλανδική κυβέρνηση το 2008 και από τότε έχει επικεντρώσει ξανά τις δραστηριότητές της στην εγχώρια αγορά και στον παραδοσιακό δανεισμό, ωστόσο βρίσκεται αντιμέτωπη με σκληρό ανταγωνισμό και ιστορικά χαμηλά κόστη δανεισμού.