Αντοχές επέδειξε ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) των ευρωπαϊκών τραπεζών  το 2023, αν και οι μετρήσεις σε ορισμένες χώρες άρχισαν να παρουσιάζουν κάποια επιδείνωση και συγκεκριμένα στη Γερμανία, επισημαίνει σε σχόλιό της η Morningstar DBRS, κάνοντας ειδική μνεία στις  καλές επιδόσεις της Ελλάδας. 

Ειδικότερα, οι τράπεζες στην Ελλάδα παρουσίασαν τη μεγαλύτερη βελτίωση των δεικτών μη εξυπηρετούμενων δανείων στη χρήση 2023, σε συνέχεια της τάσης μείωσης που παρατηρήθηκε τα δύο τελευταία έτη. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων για τις ελληνικές τράπεζες μειώθηκε κατά 233 μονάδες βάσης (μ.β.) σε σχέση με το κατά μέσο όρο σε 5,7% στο τέλος του 2023, σημαντική βελτίωση από 8% στο τέλος του 2022.

Οι τράπεζες σε άλλες χώρες που είχαν παραδοσιακά υψηλά NPL (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία) συνέχισαν να μειώνουν τα κόκκινα δάνεια, αν και αναμενόταν ότι ο ρυθμός των μειώσεων θα επιβραδυνθεί ή θα σταματήσει το 2024, επισημαίνει ο οίκος.

«Ο πλήρης αντίκτυπος της αύξησης των επιτοκίων δεν έχει μεταφερθεί πλήρως στην ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών και η άποψή μας είναι ότι το ανθεκτικό οικονομικό περιβάλλον και τα επίπεδα ανεργίας θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτρέπουν την κλιμάκωση των προβλημάτων ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων στις ευρωπαϊκές τράπεζες», δήλωσε υψηλόβαθμο στέλεχος του οίκου.

«Συνεχίζουμε να αναμένουμε κάποια επιδείνωση του δείκτη NPL σε ορισμένες τράπεζες, ιδίως σε σχέση με ορισμένους τομείς που βρίσκονται υπό πίεση, όπως τα εμπορικά ακίνητα και οι ιδιωτικές πιστώσεις και ταυτόχρονα, θεωρούμε ότι ο ρυθμός μείωσης που επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια σε ορισμένες τράπεζες είναι απίθανο να διατηρηθεί το 2024», επισημαίνει.

Η Πορτογαλία εξακολουθεί να έχει το δεύτερο υψηλότερο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο τέλος του 2023 κατά μέσο όρο, παρά τον καλό ρυθμό μείωσης που επιτεύχθηκε σε ετήσια βάση (μείωση 107 μ.β. σε ετήσια βάση). Οι τράπεζες της Ιταλίας και της Ιρλανδίας παρουσίασαν επίσης βελτίωση των δεικτών μη εξυπηρετούμενων δανείων τους σε ετήσια βάση, αν και η βελτίωση επιβραδύνθηκε σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Ο μέσος δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων για τις τράπεζες στην Ιταλία ήταν 3,2% και για την Ιρλανδία ήταν 3,1%», εξηγεί η Morningstar DBRS.

«Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι τράπεζες στην Ισπανία ανέφεραν παρόμοιο μέσο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων για το οικονομικό έτος 2023 όπως και για το οικονομικό έτος 2022. Η Cajamar παρουσίασε τη μεγαλύτερη βελτίωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων και η Abanca τη μεγαλύτερη αύξηση, αν και και οι δύο δείκτες παρέμειναν αρκετά κάτω από τον μέσο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων για το δείγμα των ευρωπαϊκών τραπεζών μας, ο οποίος ήταν 2,1% και 2,4% αντίστοιχα στο τέλος του 2023.

Από το σύνολο των τραπεζών του δείγματός μας, υπήρχαν περισσότερες τράπεζες που ανέφεραν υψηλότερους δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων στο τέλος του 2023 από εκείνες που παρουσίασαν βελτίωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αν και η επιδείνωση ήταν από πολύ χαμηλή βάση, η άποψή μας είναι ότι οι τράπεζες αρχίζουν να αισθάνονται κάποια πίεση στην ποιότητα του ενεργητικού», καταλήγει ο οίκος.

Διαβάστε ακόμη

Σε επιφυλακή το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης λόγω Ιράν – Ισραήλ

Premia Properties AEEAΠ: Ανεκτέλεστο επενδυτικό πλάνο 100 εκατ. έως το 2025 (pic)

POS: Πέφτουν τα πρώτα πρόστιμα σε ταξί, λαϊκές και επιχειρήσεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ