Η ανάθεση θα αυξήσει τα υπό διαχείριση κεφάλαια της doValue (Gross Book Value) στην Ελλάδα κατά περίπου 6 δισ. ευρώ (από 26 δισ. ευρώ την 30η Ιουνίου 2021 σε 32 δισ. ευρώ) ενισχύοντας την ηγετική θέση της doValue στη χώρα.

Το Project Frontier είναι η πρώτη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων από την Εθνική Τράπεζα, την μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα βάσει ενεργητικού, στο πλαίσιο του «Ελληνικού Σχεδίου Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (πρωτοβουλία «Ηρακλής)» και η ανάθεσή του έγινε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, στην οποία η doValue συμμετείχε μέσω κοινοπραξίας της με συνδεδεμένα μέρη των Bain Capital (“Bain Capital”) και Fortress Investment Group

Συνδεδεμένα μέρη της Bain Capital και της Fortress θα αγοράσουν το 95% των mezzanine και junior ομολογιών, που θα εκδοθούν από ένα Όχημα Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle), το οποίο θα αποκτήσει το Χαρτοφυλάκιο Frontier, ενώ η doValue Greece  θα οριστεί διαχειριστής. Η τιμή για την απόκτηση της σύμβασης διαχείρισης από τη doValue ανέρχεται (υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις) σε περίπου €35 εκατ. και θα χρηματοδοτηθεί από τη doValue εξ ιδίων οικονομικών πόρων.

Λαμβάνοντας υπόψη την συμμετοχή των funds υπό τη διαχείριση της Fortress στην Κοινοπραξία και καθώς μέρη συνδεδεμένα με τη Fortress κατέχουν το 26,73% του μετοχικού κεφαλαίου της doValue, ορισμένες πτυχές του Project Frontier έχουν χαρακτηρισθεί ως  σημαντική συναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων μερών, μη συντρεχόντων λόγων εξαιρέσεώς τους ως τέτοιας. Η εν λόγω συναλλαγή έχει εγκριθεί, σύμφωνα με την πολιτική του Ομίλου doValue για Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών, από το Διοικητικό Συμβούλιο της doValue Greece, επί τη βάσει προηγούμενης έγκρισης της από το Διοικητικό Συμβούλιο της doValue και θετικής γνώμης των Ανεξάρτητων Μελών του.

Η δημοσιοποίηση των σχετικών βασικών όρων και προϋποθέσεων θα ακολουθήσει, σύμφωνα με την Ιταλική Νομοθεσία (Consob Regulation 17221/2010), μέσω του πληροφοριακού εντύπου Documento Informativo” που θα είναι διαθέσιμο στο κοινό στην έδρα της εταιρίας, στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dovalue.it υπό την ενότητα Governance / Related Parties και μέσω του μηχανισμού eMarket Storage, επισκέψιμου στην ιστοσελίδα www.emarketstorage.com.

Η doValue, πρώην doBank S.p.A., κατέχει ηγετική θέση στη Νότια Ευρώπη στους τομείς της διαχείρισης πιστώσεων και της παροχής υπηρεσιών real estate για τράπεζες και επενδυτές. Με παρουσία στην Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Κύπρο η doValue έχει περισσότερα από 21 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο και διαχειρίζεται κεφάλαια σχεδόν €160 δισ. (Gross Book Value) με περισσότερους από 3.200 εργαζομένους και έναν συνδυασμό προσφερόμενων υπηρεσιών: ειδική διαχείριση NPLs, UTP, προσωρινές καθυστερήσεις (Early Arrears), ενήμερες απαιτήσεις, διαχείριση real estate, master servicing, διαχείριση data και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση πιστώσεων. Η  doValue είναι εισηγμένη στο Ηλεκτρονικό Χρηματιστήριο το οποίo διαχειρίζεται η Borsa Italiana S.p. A. και συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης της Altamira Asset Management και της doValue Greece, κατέγραψε το 2020 ακαθάριστα έσοδα €421 εκατ. και ΕBITDA, πλην μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων, της τάξης των €127 εκατ.

Διαβάστε ακόμη

Τα παιδιά της Macquarie «κοιτάνε» το Ελ. Βενιζέλος, η EBRD τη ΔΕΗ κι ένα σούπερ μάρκετ ψωνίζει από κανάλι!

Εντυπωσιακό 4άστερο ξενοδοχείο τα πρώην γραφεία του ΚΚΕ στη Βερανζέρου (pics)

Οικογένεια Παπαναγιώτου: Στο σφυρί δύο ακίνητα της Κτηματοδυναμικής