Τράπεζες

Ανατροπή: Πώς και γιατί επιστρέφουν τα bonus στις τράπεζες

  • Αγγελική Βελεσιώτη


Απαραίτητη προϋπόθεση ο δείκτης «κόκκινων» δανείων να μην υπερβαίνει το 10% - Ανοίγει ο δρόμος για… comeback κορυφαίων στελεχών της αγοράς που, όμως, δεν είχαν προηγούμενη τραπεζική εμπειρία

Επιστροφή στο… παρελθόν όσον αφορά στις αμοιβές, αλλά και τα bonus, που μπορούν να λαμβάνουν οι τραπεζίτες επιχειρεί η κυβέρνηση με το «λίφτινγκ» στον ιδρυτικό Νόμο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ο οποίος και έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα, στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να καταργηθεί το πλαφόν αμοιβών για τα υψηλόβαθμα στελέχη που σήμερα βρίσκεται στο επίπεδο της αμοιβής του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), όπως και κάθε άλλος περιορισμός στις μεταβλητές αμοιβές (bonus) από τη στιγμή που οι τράπεζες θα επιτύχουν δείκτη «κόκκινων» δανείων κάτω του 10%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, τόσο η Eurobank, όσο και η Εθνική Τράπεζα, οι οποίες έχουν ήδη καταφέρει να μειώσουν το προβληματικό τους χαρτοφυλάκιο σε επίπεδο πολύ κάτω του 10%, έχουν το δικαίωμα να απελευθερώσουν τις αμοιβές προς τα στελέχη τους, ενώ το ίδιο θα μπορούν να πράξουν – το αργότερο έως το τέλος του τρέχοντος έτους – Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank.

Πιο αναλυτικά, στο σχέδιο Νόμου αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Για όσο διάστημα ο ως άνω δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων και χρεωστικών τίτλων υπερβαίνει το 10% οι σταθερές αποδοχές του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όσων έχουν τη θέση ή εκτελούν καθήκοντα γενικού διευθυντή, καθώς και των αναπληρωτών τους, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των αντίστοιχων αποδοχών του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι πάσης φύσης πρόσθετες μεταβλητές απολαβές (bonus) των ιδίων προσώπων καταργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του υποβληθέντος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαδικασίας εγκρίσεως του προγράμματος κεφαλαιακής ενίσχυσης, σχεδίου αναδιάρθρωσης του πιστωτικού ιδρύματος και μέχρι την ολοκλήρωση αυτού. Ομοίως, για το χρονικό διάστημα συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος στο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης οι μεταβλητές αποδοχές μπορούν να λαμβάνουν μόνο τη μορφή μετοχών ή δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) ή άλλων μέσων». Αξίζει να αναφερθεί πως οι τράπεζες «πίεζαν» για την αλλαγή αυτής της περιοριστικής ρύθμισης, θέτοντας ως επιχείρημα ότι δεν μπορούν να προσελκύσουν στελέχη από τη διεθνή αγορά, στην οποία οι αμοιβές ήταν κατά πολύ υψηλότερες.

Το fit and proper

Στο μεταξύ, σε επαναπροσδιορισμό των προσόντων που πρέπει να πληροί κάποιος προκειμένου να λάβει μία θέση στο διοικητικό συμβούλιο μιας τράπεζας, προχωρά η κυβέρνηση.

Πιο αναλυτικά, κάθε μέλος πρέπει:

(α) Να μην ασκεί, ούτε να του έχει ανατεθεί κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια πριν τον διορισμό του, σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, όπως Αρχηγού του Κράτους ή Προέδρου της Κυβέρνησης, ανώτερου πολιτικού αξιωματούχου, ανώτερου κυβερνητικού, δικαστικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου ή σημαντική θέση ως ανώτερου στελέχους δημοσίων επιχειρήσεων ή στελέχους πολιτικού κόμματος.

(β) Να δηλώνει όλες τις οικονομικές διασυνδέσεις με το πιστωτικό ίδρυμα πριν από τον διορισμό του. Η αρμόδια αρχή πρέπει να έχει επιβεβαιώσει την ικανότητα και καταλληλότητά του για τη θέση, όπου αυτό προβλέπεται.

Επιπλέον, οποιαδήποτε καταδίκη ή άσκηση ποινικής δίωξης με αμετάκλητο βούλευμα για αδικήματα που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα αποτελεί λόγο παύσης της θητείας του μέλους.

Καταργούνται, δηλαδή, οι διατάξεις που προέβλεπαν:

1) Κάθε ένα από τα μέλη να διαθέτει τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στους τομείς της τραπεζικής, της ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων ή διαχείρισης επισφαλών περιουσιακών στοιχείων, εκ των οποίων, ειδικά για τα μη εκτελεστικά μέλη, τρία χρόνια ως μέλος διοικητικού συμβουλίου σε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

2) Να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις εμπειρογνώμονες ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη με επαρκείς γνώσεις και διεθνή εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών σε αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία χρόνια ως μέλη διεθνούς τραπεζικού Ομίλου που δεν δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά. Τα μέλη αυτά δεν πρέπει να είχαν οποιαδήποτε σχέση με πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα κατά τα προηγούμενα 10 χρόνια.

3) Τουλάχιστον ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου να έχει σχετική εξειδίκευση και τη διεθνή εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών στη διαχείριση των κινδύνων ή τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Αξίζει να αναφερθεί πως οι τράπεζες ζητούσαν μετ’ επιτάσεως την κατάργηση των συγκεκριμένων περιορισμών, αφού στην ουσία έθεσαν εκτός Δ.Σ. κορυφαία στελέχη της αγοράς, όπως, για παράδειγμα, ο Ευτύχης Βασιλάκης (Aegean) από την Πειραιώς, η Ιωάννα Παπαδοπούλου (της ομώνυμης βιομηχανίας τροφίμων) από την Alpha Bank και ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος (Chipita) από την ΕΤΕ.

Όσον αφορά στα δικαιώματα του εκπροσώπου του Ταμείου στο διοικητικό συμβούλιο, αυτά ορίζονται ως εξής:

α) Το δικαίωμα αρνησικυρίας στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος:

i. σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών και πρόσθετων απολαβών (bonus) προς τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και για όσους έχουν τη θέση ή εκτελούν καθήκοντα γενικού διευθυντή, καθώς και για τους αναπληρωτές τους, για τα πιστωτικά ιδρύματα των οποίων ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων και χρεωστικών τίτλων υπερβαίνει το 10%.

β) Το δικαίωμα να ζητεί την αναβολή επί τρεις εργάσιμες ημέρες της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος, προκειμένου να λάβει οδηγίες από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί έως το πέρας της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος.

γ) Το δικαίωμα να ζητεί τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου.

Διαβάστε ακόμη

Πλειστηριασμοί: Ηχηρά σφυριά για ακίνητα σε Μύκονο, Σύρο και Θησείο (pics)

Ο ανασχηματισμός, το Tinos Beach, ο αρχιτέκτων του Frontier, οι κόντρες για τα ακίνητα και τα 3Β για το Yabanaki

Τι «ψάχνει» το ΝΑΤΟ στην Ελλάδα – Τα 4 νέα project (pic + χάρτης)