Τράπεζες

Καθ΄οδόν προς τις τράπεζες η σύμβαση για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης – Τι ζήτησε η ΕΕΤ

  • newsroom


Το προσχέδιο των όρων της σύμβασης δόθηκε στις τράπεζες προχθές και χθες έλαβαν από το Υπουργείο Οικονομικών τις απαντήσεις στις παρατηρήσεις τους - Το τελικό σχέδιο της επιχειρησιακής σύμβασης αναμένεται ενδεχομένως και σήμερα

Η χρήση των πόρων των Δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και των Δανείων Συγχρηματοδότησης θα επιτρέπεται για το bridge financing δανείων που έχουν εκταμιευθεί μετά την υποβολή αίτησης υπαγωγής και αφορούν την υλοποίηση της επένδυσης.

Εξαίρεση από τον όρο που προβλέπει ότι η χρήση των πόρων των Δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και των Δανείων Συγχρηματοδότησης δεν επιτρέπεται για την αναχρηματοδότηση δανείων, θα αποτελέσει το bridge financing για δάνεια που έχουν εκταμιευθεί μετά την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο Ταμείο Ανάκαμψης και αφορούν την υλοποίηση της επένδυσης.

Η παραπάνω αλλαγή θα ενσωματωθεί στους όρους της επιχειρησιακής σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ Δημοσίου και τραπεζών για τις εκταμιεύσεις των χρηματοδοτήσεων επιλέξιμων επενδυτικών έργων.

Το προσχέδιο των όρων της σύμβασης δόθηκε στις τράπεζες προχθές και χθες έλαβαν από το Υπουργείο Οικονομικών τις απαντήσεις στις παρατηρήσεις τους. Το τελικό σχέδιο της επιχειρησιακής σύμβασης αναμένεται ενδεχομένως και σήμερα και ακολούθως θα σταλεί από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη η πρόσκληση ενδιαφέροντος στις τράπεζες.

Μεταξύ των παρατηρήσεων που έστειλε στο Υπουργείο Οικονομικών η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, η αύξηση του ποσού εκταμίευσης της πρώτης δόσης. Οι τράπεζες ζήτησαν το Υπουργείο Οικονομικών να εκταμιεύσει αρχικά το ποσό των 500 εκατ. ευρώ ως πρώτη δόση κεφαλαίων του ΤΑΑ που θα τηρεί η Τράπεζα σε ειδικό λογαριασμό στην ΤτΕ (Αποθεματικός Λογαριασμός). Το Υπουργείο Οικονομικών απάντησε ότι το ποσό της πρώτης δόσης θα παραμείνει στα 200 εκατ. ευρώ. Η επόμενη δόση θα εκταμιευθεί τον Ιανουάριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εξαντληθεί η πρώτη δόση από την Τράπεζα. Εάν υπάρξει ανάγκη μεγαλύτερης συμβασιοποίησης, στο τελικό κείμενο της επιχειρησιακής σύμβασης θα προβλέπεται η δυνατότητα αυτή κατόπιν έγκρισης του ΤΑΑ.

Στο τελικό κείμενο της επιχειρησιακής σύμβασης, θα επιταχύνονται οι χρόνοι για την έναρξη των δανειοδοτήσεων. Προβλέπεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα μειώσει από τις 30 στις 20 ημέρες το διάστημα από την υπογραφή της επιχειρησιακής σύμβασης με την Τράπεζα μέχρι αυτή να απευθύνει ανοιχτή δημόσια πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις με επιλέξιμα επενδυτικά έργα.

Το Υπουργείο Οικονομικών θα διατηρήσει την ανώτατη προθεσμία των 4 μηνών για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, αν και οι τράπεζες ζήτησαν να προβλέπεται εύλογο διάστημα, σύμφωνα με τη συνήθη τραπεζική πρακτική.

Ένας όρος για τον οποίο οι τράπεζες είχαν ένσταση, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει, είναι αυτός που λέει πως οι τράπεζες οφείλουν να εγκρίνουν μόνο σχέδια επιλέξιμων επενδύσεων που έχουν θετική καθαρή παρούσα αξία (net present value). Οι τράπεζες ανέφεραν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις όπως π.χ. ψηφιακά έργα, ο υπολογισμός αυτός δεν είναι εφικτός.

Αναφορικά με την αμοιβή διαχείρισης της Τράπεζας από το ΤΑΑ, η επιχειρησιακή σύμβαση θα προβλέπει ότι είναι 1% επί του κεφαλαίου των δανείων ΤΑΑ για τα οποία έχει συναφθεί δανειακή σύμβαση, πλέον 1% επί των ποσών που εκταμιεύονται από την τράπεζα προς τους τελικούς αποδέκτες, πλέον 0,05% ετησίως επί του ανεξόφλητου ποσού για όλη την εναπομείνασα διάρκεια του δανείου.

Στην επιχειρησιακή σύμβαση θα προβλέπεται ότι η τράπεζα θα ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για τη διαχείριση του δανείου μόνο για δόλο και βαρειά αμέλεια. Στην περίπτωση της καταγγελίας της σύμβασης από το Ελληνικό Δημόσιο για παρατυπίες ή μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της τράπεζας, η τράπεζα θα μπορεί να επανορθώσει ή να παρέχει ικανοποιητικές εξηγήσεις εντός 30 ημερών.

Οι τράπεζες ζήτησαν επίσης να έχουν εγκαίρως αναλυτικές προδιαγραφές για το ειδικό ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα στο οποία θα κάνουν τις αναφορές για την εκτέλεση της επιχειρησιακής συμφωνίας.

Διαβάστε ακόμη

To θρυλικό «Ολυμπος Νάουσα» επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη αρχές του 2022 – Δείτε πώς θα είναι (pics)

Αφορολόγητες γονικές παροχές: Τα SOS για όσους ξεκινούν από σήμερα μεταβιβάσεις ακινήτων – χρημάτων

Τα Ελληνόπουλα των funds, το σόου του Γουάτσα και ο ΕΝΦΙΑ των Πεταλιών