Υπουργείο Οικονομικών

Σημειώνεται ότι το άρθρο 21 του ν. 4738/2020 ορίζει τα της συμμετοχής του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ: Έως 4 Αυγούστου οι αιτήσεις - Πώς θα γίνεται κάθε μήνα η έκπτωση - Χάνεται ό,τι δεν αξιοποιηθεί έως 31.12.2021 - Οι δικαιούχοι, οι δαπάνες και οι προϋποθέσεις για χορήγηση της ενίσχυσης

Έως τέλος Ιουλίου η έναρξη του προγράμματος - Από τις 74.000 αιτήσεις που υποβλήθηκαν, φορολογικά και ασφαλιστικά «κουπόνια» θα λάβουν περίπου 30.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις