Υπουργείο Οικονομικών

Οι Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αποκτούν άμεση πρόσβαση σε αναγκαία για τη λειτουργία τους στοιχεία, απαλλάσσοντας τους υπόχρεους από τη σχετική γραφειοκρατία

Απόρρητο Απόρρητο