αμερικανική επενδυτική τράπεζα Morgan Stanley αυξάνει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες και αυξάνει και τη σύσταση της Eurobank σε υπεραπόδοση και πλέον όλες οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν σύσταση overweight. Οι νεότερες τιμές στόχο είναι τα €2,08 από €2,06 πριν για την Alpha Βank, η οποία είναι top pick, τα €8,14 από 7€7,56 για την Εθνική Τράπεζα, τα €2,33 από €2,01 πριν για τη Eurobank για την Τράπεζα Πειραιώς τα €4,58 από €4,16.

Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι στο καλό σενάριο για την Alpha Βank η τιμή στόχος ανέρχεται σε €2,36 και στο κακό σενάριο στα €1,03, για την Εθνική Τράπεζα στο καλό σενάριο, η τιμή στόχος ανέρχεται σε €9,87 και στο κακό σενάριο στα €4,58, για τη Eurobank στο καλό σενάριο, η τιμή στόχος ανέρχεται σε €2,64 και στο κακό σενάριο στα €1,18 και τέλος για την Τράπεζα Πειραιώς στο καλό σενάριο, η τιμή στόχος ανέρχεται σε €5,55 και στο κακό σενάριο στα €2,19.

Οι ελληνικές τράπεζες υπεραπέδωσαν έναντι του ευρωπαϊκού δείκτη του τραπεζικού τομέα κατά 50% το 2023. Αυτό όμως ακολουθεί χρόνια υποαπόδοσης κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης χρέους και μια ισχυρή ανάκαμψη που υποστηρίζεται από μια μακροοικονομική ανάκαμψη, την εξυγίανση των ισολογισμών, επέκτασης των περιθωρίων κέρδους που καθοδηγείται από τις αυξήσεις των επιτοκίων. Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με μέσο όρο δείκτη P/BV της τάξεως των 0,7 φορών, κοντά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των τραπεζών της ΕΕ που είναι 0,7 φορές, με δείκτη P/E όμως στις 5,7 φορές, discount της τάξεως του 10% σε σχέση με τον μέσο όρο των τραπεζών της ΕΕ που είναι στις 6,3 φορές.

«Στις πρόσφατες συζητήσεις μας, οι επενδυτές αμφισβήτησαν το ενδεχόμενο περαιτέρω re-rating των ελληνικών τραπεζών. Η κλίμακα των αναβαθμίσεων των κερδών είναι χαμηλότερη, αλλά βλέπουμε δυνατότητες για περισσότερα. Αναθεωρούμε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις μας για τις ελληνικές τράπεζες κατά 6% και 8% κατά μέσο όρο για το 2024 και το 2025. Οι εκτιμήσεις μας βασίζονται στις προβλέψεις της μακροοικονομικής μας ομάδας για την πρώτη μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ τον Ιούνιο του 2024, με τα επιτόκια στο τέλος του έτους στο 3% και ένα επιτόκιο 2% στο τέλος του έτους για το 2025», εξηγεί η τράπεζα.

Οι συζητήσεις της Morgan Stanley με τις τράπεζες και η ανάλυση ευαισθησίας των επιτοκίων δείχνουν ότι οι προηγούμενες εκτιμήσεις της ήταν υπερβολικά συντηρητικές, δεδομένης της στήριξης από:

I. την ταχύτερη αναπροσαρμογή των υποχρεώσεων έναντι των περιουσιακών στοιχείων καθώς ξεκινούν οι μειώσεις των επιτοκίων,

II. στήριξη από την επανεπένδυση του χαρτοφυλακίου τίτλων σε υψηλότερες αποδόσεις,

III. τα σχέδια των διοικήσεων να αυξήσουν την αντιστάθμιση κινδύνου.

Η MS προβλέπει μέση μείωση του καθαρού εσόδου από τόκους κατά 4% περίπου το 2024, ακολουθούμενη από μέση μείωση 8% το 2025. Στις αναθεωρημένες εκτιμήσεις της, κατά μέσο όρο για τις ελληνικές τράπεζες, η αμερικανική τράπεζα είναι περίπου 2% πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών της αγοράς για το 2024 και περίπου 5,5% πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη του 2025.

Διαβάστε ακόμη

ΥΠΕΝ: Αυστηρότερο πλαίσιο για τους κακοπληρωτές του ρεύματος, μέτρα για την απελευθέρωση ηλεκτρικού χώρου

Νίκος Τσάκος: Η ΤΕΝ παρέλαβε το νεότευκτο δεξαμενόπλοιο «Chios DF» και αγόρασε άλλα πέντε

Πότε είναι απαραίτητη η ασφάλιση επαγγελματικής αποζημίωσης

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ