Τράπεζες

Νόμος ΤΧΣ: Θέμα χρόνου η κατάθεση στη Βουλή – Τα οφέλη για Πειραιώς αλλά και ΕΤΕ

  • Αγγελική Βελεσιώτη


Τα αμέσως επόμενα 24ώρα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή ο νέος Νόμος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), «ξεκλειδώνοντας» τις διαδικασίες σε – τουλάχιστον – δύο τράπεζες: την Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα

Τα αμέσως επόμενα 24ώρα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή ο νέος Νόμος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), «ξεκλειδώνοντας» τις διαδικασίες σε – τουλάχιστον – δύο τράπεζες: την Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, λίγες ημέρες μετά το «πράσινο φως» που έδωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διά στόματος Κριστίν Λαγκάρντ στη συμμετοχή του Ταμείου σε αυξήσεις κεφαλαίου πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν αποσκοπούν σε προληπτική ανακεφαλαιοποίηση ή εξυγίανση η κυβέρνηση είναι έτοιμη να φέρει την επίμαχη αναθεώρηση στο κοινοβούλιο, επιτρέποντας στην διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς να προχωρήσει με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους περίπου ενός δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την εισήγηση της ΕΚΤ, με το σχέδιο Νόμου καθίσταται πλέον δυνατή η συμμετοχή του ΤΧΣ, ως επενδυτή, σε αυξήσεις κεφαλαίου πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν αποσκοπούν στην παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης για την κάλυψη κεφαλαιακών ελλειμμάτων υπό συνθήκες εξυγίανσης, ούτε συνιστούν προληπτική κεφαλαιοποίηση ή μέτρο δημόσιας κεφαλαιακής στήριξης.

«Εξάλλου, η ΕΚΤ επικροτεί τα εχέγγυα που εισάγει το σχέδιο Νόμου, προϋποθέτοντας ότι το ΤΧΣ συμμετέχει στις εν λόγω αυξήσεις κεφαλαίου από κοινού με ιδιώτες επενδυτές και ότι η συμμετοχή του αυτή θα πρέπει να έχει πραγματική οικονομική σημασία και να πραγματοποιείται υπό τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις με τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, ευθυγραμμιζόμενη με το οικείο νομικό πλαίσιο της Ένωσης», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, το σχέδιο Νόμου παρέχει την ευελιξία στο Ταμείο να μειώνει τις συμμετοχές του μέσω τέτοιων αυξήσεων κεφαλαίου (παραδείγματος χάριν, διά της εν μέρει άσκησης ή του περιορισμού των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν στο πλαίσιο αυξήσεων κεφαλαίου), δυνάμενο, παράλληλα, να συμμετέχει σε κατανομές αδιάθετων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τις αυξήσεις αυτές.

«Η ΕΚΤ θεωρεί ότι οι ως άνω διατάξεις θα ενισχύσουν την ικανότητα των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, στα οποία συμμετέχει το ΤΧΣ, να αντιμετωπίσουν ευπάθειες, αναγόμενες σε προγενέστερο χρόνο, αλλά και τυχόν πρόσθετες προκλήσεις που, ίσως, ανακύψουν λόγω, αφενός του αντίκτυπου της νόσου του COVID-19 στην ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού και στην κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων και, αφετέρου της μελλοντικής σταδιακής άρσης των προστατευτικών μέτρων που έχει λάβει μέχρι σήμερα το ελληνικό κράτος προς αντιμετώπισή τους», σημειώνεται χαρακτηριστικά και προστίθεται: «Αναμένεται ότι οι διατάξεις του σχεδίου Νόμου θα διευκολύνουν τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, όσον αφορά τις οικείες στρατηγικές προσέλκυσης πρόσθετων κεφαλαίων σε όρους αγοράς, παρέχοντάς τους, ταυτόχρονα, ευελιξία, αναφορικά με τον προγραμματισμό τους ενόψει πιθανών εταιρικών αναδιοργανώσεων εντός των οικείων τραπεζικών Ομίλων. Σε αυτό το πλαίσιο είναι επίσης σημαντικό το σχέδιο νόμου να επιτρέπει τη συμμετοχή του ΤΧΣ σε προσφορές μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα από το εάν εκδότης ή/και προσφέρων είναι το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα ή το ίδρυμα που προκύπτει από τυχόν αναδιοργάνωση του τραπεζικού Ομίλου (π.χ. μετά από αναδιάρθρωση τύπου «hive-down», δηλ. διάσπασης με απόσχιση κλάδου).

Τα οφέλη για την ΕΤΕ

Την δυνατότητα να ολοκληρώσει την πώληση ποσοστού τουλάχιστον 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC θα έχει από την πλευρά της, η διοίκηση της ΕΤΕ, η οποία αναμένει την γνωμοδότηση του ΤΧΣ που είναι και ο βασικός της μέτοχος με ποσοστό πέριξ του 40% όσον αφορά στο τίμημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον υπό αναθεώρηση Νόμο θα προβλέπεται μία κάποια ασυλία των μελών του Ταμείου για πράξεις ή αποφάσεις τους, γεγονός που πολλοί έσπευσαν να συνδέσουν με το ζήτημα του deal της ασφαλιστικής εταιρίας. Κι αυτό γιατί, τόσο ο Σύλλογος Εργαζομένων, όσο και τα ίδια τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας εμφανίζονταν να έχουν ενστάσεις ως προς το τίμημα.

«Η ΕΚΤ επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων από τα όργανα του ΤΧΣ και που διασφαλίζεται από τη σκοπούμενη τροποποίηση των διατάξεων περί δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης του ΤΧΣ από το γενικό συμβούλιο, η οποία, επίσης, συμβάλλει στη σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων και καθηκόντων μεταξύ των οργάνων λήψης αποφάσεων του ΤΧΣ. Οποιαδήποτε τροποποίηση στη δομή διακυβέρνησης του ΤΧΣ θα πρέπει να έχει ως γνώμονα την παροχή σε αυτό της δυνατότητας ουσιαστικής επιδίωξης και εκπλήρωσης της κρίσιμης σημασίας εντολής του για διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με παράλληλη ελαχιστοποίηση του κόστους για τους φορολογούμενους», υπογραμμίζει η κεντρική τράπεζα.

Δείτε αναλυτικότερα ΕΔΩ

Διαβάστε ακόμη

Το τεστ Πελώνη, η Ναυτεμπορική, τα εξώδικα των «Αστέρων Τρίπολης» και ο εφοπλιστής Πριόβολος 

Στο «ραντάρ» των επενδυτών η αγορά γραφείων στην Ελλάδα – Deals 1 δισ. ευρώ εν μέσω Covid 19

Κούρεμα ενοικίων: Κόπηκαν από τις αποζημιώσεις 110.000 αιτήσεις

 

 

Απόρρητο Απόρρητο