Στις δύο κατηγορίες δανείων – εκείνα που έχουν ρυθμιστεί και εμφανίζουν μεγάλη πιθανότητα να «ξανασκάσουν» και εκείνα που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς στήριξης ελέω πανδημίας – εστιάζουν οι τράπεζες, αφού είναι οι πλέον επίφοβες για τη δημιουργία νέων NPEs.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), στο τέλος του περασμένου Μαρτίου το σύνολο των δανείων, στα οποία είχαν εφαρμοστεί ρυθμίσεις ανερχόταν σε 15,3 δισ. ευρώ, με υψηλό ποσοστό αυτών να εμφανίζει πάλι καθυστέρηση σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη συνομολόγηση της ρύθμισης. Περίπου 38% του συνόλου των «κόκκινων» δανείων δε, συνδεόταν με ρυθμίσεις.

Την ίδια στιγμή, από τα δάνεια, ύψους περίπου 21,8 δισ. ευρώ υπό καθεστώς στήριξης, το οποίο έχει αρθεί, περίπου 3,6 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα. «Σημαντικές προκλήσεις παρουσιάζονται από τις αβεβαιότητες σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα διεθνώς που προκαλούνται από την ένταση των πληθωριστικών πιέσεων, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την αύξηση στο κόστος της ενέργειας.

Οι εξελίξεις αυτές μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή», τονίζεται στην Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική 2021 – 2022 και προστίθεται: «Επιπρόσθετα, η αρνητική επίπτωση στη συνολική ζήτηση από τις εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις, σε συνδυασμό με την πλήρη άρση των μέτρων στήριξης έναντι της πανδημίας εντός του 2022, επιτείνει τους παραπάνω κινδύνους, επηρεάζοντας έτσι, δυσμενώς τα μεγέθη των ελληνικών τραπεζών. Συνολικά, οι προαναφερθείσες προκλήσεις απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση και εντατικότερη δράση εκ μέρους των τραπεζών. Η περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης θα συμβάλουν στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς τους».

Η εικόνα των «κόκκινων»

«Κόκκινα» δάνεια, ύψους 17,7 δισ. ευρώ, είχαν στο τέλος του περασμένου Μαρτίου οι τράπεζες, με το στοκ να καταγράφει μείωση κατά 700 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος του Δεκεμβρίου 2021 και κατά περίπου 91 δισ. ευρώ έναντι του Μαρτίου του 2016, όταν είχε καταγραφεί και το υψηλότερο επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ο λόγος των ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων αποκλιμακώθηκε περαιτέρω το α´ τρίμηνο του 2022 (Μάρτιος 2022: 12,1%, Δεκέμβριος 2021: 12,8%), αλλά παρέμεινε υψηλός, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2021 ο δείκτης ΜΕΔ σε επίπεδο ΕΕ ανήλθε σε 2,0%. «Στο πλαίσιο αυτό, χρήζει αναφοράς ότι δύο σημαντικές τράπεζες έχουν ήδη πετύχει τον επιχειρησιακό στόχο μονοψήφιου ποσοστού ΜΕΔ (σ.σ. Eurobank και Εθνική Τράπεζα), ενώ αναμένεται με βάση τις δρομολογηθείσες ενέργειες εξυγίανσης και διαχείρισης των ΜΕΔ να επιτευχθεί μονοψήφιο ποσοστό για το σύνολο του τραπεζικού τομέα μέχρι το τέλος του 2022», αναφέρεται στην έκθεση.

Σχετικά με τη διάρθρωση των ΜΕΔ, περίπου τα 3/4 αφορούν σε επιχειρηματικά δάνεια, το 1/5 σε στεγαστικά και το υπόλοιπο σε καταναλωτικά. Επίσης, περίπου ισόποση είναι η κατανομή μεταξύ δανειακών συμβάσεων που έχουν ήδη καταγγελθεί από τις τράπεζες, δανείων αβέβαιης είσπραξης (“unlikely to pay”) και δανείων σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, τα οποία δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί. Μείωση του δείκτη ΜΕΔ παρατηρήθηκε στις περισσότερες κατηγορίες χαρτοφυλακίων, ωστόσο αύξηση καταγράφηκε στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στα καταναλωτικά δάνεια.

Διαβάστε ακόμη

Πληροφορική: Τα deals, ο νέος κύκλος εξαγορών και οι μεγάλες επενδύσεις που έρχονται

Three Arrows Capital: Αίτηση πτώχευσης από το διάσημο hedge fund της αγοράς crypto

Γερογιάννης (Aegean): «Έντονη δυναμική για το καλοκαίρι με αυξημένη πληρότητα κοντά στο 2019»