Τράπεζες

Praxia Bank: Εξώδικο σε 29 προμηθευτές – Ζητά αποδεικτικά για τις υπηρεσίες τους

  • Αγγελική Βελεσιώτη


Στο μικροσκοπιο οι συμβάσεις της προηγούμενης διοίκησης - η νέα διοίκηση τις καταγγέλλει, με άμεση ισχύ

«Φύλλο και φτερό» κάνει η νέα διοίκηση της Praxia Bank τις συμβάσεις – έγγραφες ή άτυπες – που διατηρεί η τράπεζα με 29 εταιρείες ήδη από την εποχή, που στο τιμόνι της βρισκόταν η Αναστασία Σακελλαρίου, αξιώνοντας την αποκατάσταση της όποιας ζημίας.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το εξώδικο, που έχει στη διάθεσή του το ΝΜ, οι νέοι επικεφαλής της Praxia Bank αποφάσισαν:

Τη διακοπή κάθε συνεργασίας με το σύνολο των προμηθευτών, μεταξύ των οποίων οι Τέμενος Hellas, Advantage Financial Systems Experts Hellas, Deloitte, Unisystems, Ernst+Young, Performance Technologies και Grant Thornton.

Τη διεξαγωγή ελέγχου, με σκοπό την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας και την αποτίμηση των παγίων της και

Την αξιολόγηση όλων των παραδοτέων των μέχρι σήμερα συνεργατών της και τον βαθμό εκπλήρωσης των ανειλημμένων συμβατικών τους υποχρεώσεων, προκειμένου να αξιώσει την αποκατάσταση της ζημίας, που υπέστη.

«Όπως γνωρίζετε, η τράπεζα τα τελευταία τρία χρόνια δαπάνησε 95 εκατ. ευρώ σε υποδομές, οι οποίες, όμως, όπως αποδείχθηκε, δυστυχώς, δεν της επέτρεψαν να αναπτύξει οποιαδήποτε τραπεζική δραστηριότητα. Ως αποτέλεσμα, η τράπεζα απέτυχε να προσελκύσει επενδυτές και να αντλήσει περαιτέρω κεφάλαια και ως εκ τούτου περιήλθε από τον Δεκέμβριο του 2019 σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας και από τα 300 συνολικά απασχολούμενα άτομα (εκ των οποίων 240 υπάλληλοι και οι λοιποί στη βάση outsourcing) λειτουργεί πλέον με προσωπικό ασφαλείας μόλις 14 εργαζομένων», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στο εξώδικο.

Στο πλαίσιο αυτό, η νέα διοίκηση της Praxia Bank (σ.σ. CEO έχει αναλάβει ο Μάκης Αντύπας και μη εκτελεστικός πρόεδρος ο Βασίλης Τραπεζάνογλου):

Καταγγέλλει όλες τις συμβάσεις, συμφωνίες, εντολές – έγγραφες ή άτυπες – που η τράπεζα διατηρεί με καθέναν από αυτούς, με άμεση ισχύ.

Τους καλεί εντός 15 ημερών να αποστείλουν οποιοδήποτε υλικό διαθέτουν, αποδεικτικό των υπηρεσιών και των παραδοτέων, που παρείχαν, από την αρχή της συνεργασίας τους μέχρι σήμερα, με αναφορά στα αντίστοιχα τιμολόγια και την αντίστοιχη συμφωνία με την τράπεζα.

Τους καλεί να προτείνουν τρία διαστήματα εντός της περιόδου 24 – 29 Αυγούστου 2020, στα οποία θα μπορούσε να διεξαχθεί τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση στην τρέχουσα διοίκηση των υπηρεσιών, που παρείχαν μέχρι σήμερα και συζήτηση επί του υλικού, που θα αποσταλεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω.