Προσηλωμένες στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια για το «ξεκαθάρισμα» των ισολογισμών τους παραμένουν οι τράπεζες, μειώνοντας περαιτέρω το 9μηνο του 2022 το απόθεμα των «κόκκινων» δανείων τους, ενισχύοντας, ταυτόχρονα, το «πράσινο» χαρτοφυλάκιό τους, υποβοηθούμενες και από την «έκρηξη» των καταθέσεων.

Όπως προκύπτει από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου οι τέσσερις συστημικές τράπεζες διέθεταν ένα στοκ μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 10,7 δισ. ευρώ, με τους δείκτες NPE να βρίσκονται ολοένα και πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Την ίδια στιγμή και οι «4» αύξησαν τα εξυπηρετούμενα δάνεια, με αποτέλεσμα αυτά να «αγγίζουν» το επίμαχο διάστημα τα 112,4 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά στις καταθέσεις, οι Όμιλοι διαθέτουν στα «ταμεία» τους περισσότερα από 218 δισ. ευρώ.

Τα «κόκκινα» δάνεια

Σε μόλις 1,8 δισ. ευρώ ή 300 εκατ. ευρώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε το 9μηνο του τρέχοντος έτους το προβληματικό χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Τράπεζας, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί στο 5,9%, ενώ τα συνολικά NPEs της Eurobank υποχώρησαν στα 2,4 δισ. ευρώ ή 700 εκατ. ευρώ μετά από προβλέψεις, ρίχνοντας τον δείκτη στο 5,6% που είναι και ο χαμηλότερος στο εγχώριο σύστημα.
Σχεδόν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση, στα 3,2 δισ. ευρώ, παρέμειναν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της Alpha Bank, καθώς οι μειωμένες εισροές αντισταθμίστηκαν πλήρως από την τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) και τις αποπληρωμές. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022, ο δείκτης σε επίπεδο Ομίλου μειώθηκε περαιτέρω, κατά 20 μονάδες βάσης, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 8%.

Τέλος, στα 3,3 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 το απόθεμα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας Πειραιώς, εκ των οποίων 2,6 δισ. ευρώ επιχειρηματικά, 400 εκατ. ευρώ στεγαστικά και 300 εκατ. ευρώ καταναλωτικά δάνεια. Το ύψος τους δε, είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με έναν χρόνο πριν (5,9 δισ. ευρώ), με συνεισφορά, τόσο από την εκτέλεση των τιτλοποιήσεων του Ομίλου, όσο και από οργανική μείωση. Ο δείκτης NPE υποχώρησε το γ’ τρίμηνο του 2022 στο 8,7% από 9,1% στο προηγούμενο τρίμηνο, σημαντικά χαμηλότερος από τον Σεπτέμβριο του 2021 (16,6%), κυρίως λόγω των τιτλοποιήσεων NPE με υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής», καθώς και των συναλλαγών NPEs εκτός «Ηρακλή», οι οποίες υλοποιήθηκαν το 2021 και το πρώτο εξάμηνο του 2022, αλλά και της οργανικής μείωσης κατά 700 εκατ. ευρώ. Στόχος της διοίκησης της τράπεζας είναι ο δείκτης να μειωθεί κάτω του 8% στο τέλος του 2022, ως συνέπεια του αναμενόμενου αρνητικού σχηματισμού νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και διαγραφών το δ’ τρίμηνο του έτους.

Τα «πράσινα» δάνεια

Τον ετήσιο στόχο της, αναφορικά με το ενήμερο χαρτοφυλάκιό της, πέτυχε ήδη από το 9μηνο η Alpha Bank, με τα εξυπηρετούμενα δάνεια να «αγγίζουν» τα 31,4 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα καθαρής πιστωτικής επέκτασης, ύψους 500 εκατ. ευρώ προς επιχειρήσεις.
Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας Πειραιώς ανήλθε στα 28,3 δισ. ευρώ κατά το 9μηνο του 2022, αυξημένα κατά 2,3 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο των δύο δισ. ευρώ, γεγονός το οποίο οφείλεται στην παραγωγή νέων δανείων, ύψους 6,7 δισ. ευρώ. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών οφείλεται σε νέα επιχειρηματικά δάνεια, με τον κλάδο της βιομηχανίας / μεταποίησης να ηγείται του μεριδίου της παραγωγής.
Στην ΕΤΕ, τα εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 1,3 δισ. ευρώ – στα 26,5 δισ. ευρώ – σε σχέση με το τέλος του 2021, παρά τις υψηλότερες του αναμενομένου αποπληρωμές το γ’ τρίμηνο του 2022 και την εποχικότητα. Ενόψει των υψηλών εκταμιεύσεων εταιρικής τραπεζικής που αναμένονται το δ’ τρίμηνο, το χαρτοφυλάκιο αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, προσεγγίζοντας τα 27 δισ. ευρώ στο τέλος της τρέχουσας χρονιάς.

Τέλος, η Eurobank κατάφερε στο 9μηνο να ενισχύσει τα ενήμερα δάνεια κατά 2,5 δισ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου, στα 41 δισ. ευρώ (26,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα), ξεπερνώντας τον στόχο που είχε τεθεί τον περασμένο Μάρτιο (2,3 δισ. ευρώ). Από αυτά, το 62% προήλθε από την Ελλάδα και το 38% από το εξωτερικό. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 43,1 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης, ύψους 4,8 δισ. ευρώ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε 24,7 δισ. ευρώ, τα στεγαστικά σε 10,3 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 3,4 δισ. ευρώ.

Καταθέσεις

Στα 56,7 δισ. ευρώ αυξήθηκαν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 οι καταθέσεις της Τράπεζας Πειραιώς, καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά, ενώ στα 55,7 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι καταθέσεις του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, αντανακλώντας τις εξελίξεις στην εγχώρια αγορά. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις στις διεθνείς δραστηριότητες παρέμειναν αμετάβλητες σε 1,7 δισ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ στην Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά 1,4 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 53,9 δισ. ευρώ, διατηρώντας τη συσσώρευση μετρητών σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αντισταθμίζοντας, παράλληλα, τις πληθωριστικές πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι καταθέσεις της Eurobank, ήτοι στα 55,7 δισ. ευρώ έναντι 51,1 δισ. ευρώ το 9μηνο του 2021, με τον δείκτη
χορηγήσεων προς καταθέσεις να διαμορφώνεται σε 74,3% και τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας σε 169%.

Τέλος, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου της Alpha Bank αυξήθηκαν κατά 1,6 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 50,1 δισ. ευρώ λόγω
εισροών καταθέσεων πρώτης ζήτησης από επιχειρήσεις και νοικοκυριά, συμβάλλοντας στην χρηματοδότηση της επέκτασης του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Διαβάστε ακόμη:

Εθνική Τράπεζα – Epsilon Net: Σε προχωρημένες συζητήσεις για τη σύναψη στρατηγικής συμφωνίας

Το επόμενο «κανόνι» στην αγορά των crypto; Ποιο νόμισμα έχασε $1 δισ. σε 7 ημέρες

Morgan Stanley: Δεν βλέπει ύφεση στην ελληνική οικονομία – Πιο μακριά η επενδυτική βαθμίδα