Τράπεζες

Τράπεζες: «Σήκωσαν» €39 δισ. από την ΕΚΤ στο 9μηνο – Σε ρόλο… Big Brother η κυβέρνηση για τη ρευστότητα

  • Αγγελική Βελεσιώτη


Εκτεταμένη χρήση του προγράμματος αναχρηματοδότησης TLTRO της ΕΚΤ έκαναν στο 9μηνο οι ελληνικές τράπεζες – Ανά Νομό τα στοιχεία που θα συγκεντρώνει το Παρατηρητήριο Ρευστότητας, χωρίς ωστόσο, δικαίωμα παρέμβασης

Εκτεταμένη χρήση του προγράμματος αναχρηματοδότησης TLTRO της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) έκαναν στο 9μηνο του 2020 οι ελληνικές τράπεζες, με την κυβέρνηση να αναλαμβάνει ρόλο… Big Brother για να παρακολουθήσει την διοχέτευση μέρους αυτής της ρευστότητας στην αγορά.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες «σήκωσαν» το επίμαχο διάστημα πάνω από 39 δισ. ευρώ από το Ευρωσύστημα και συγκεκριμένα:

Alpha Bank: Αμετάβλητη στα 11,9 δισ. ευρώ παρέμεινε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ – από 3,1 δισ. ευρώ το 2019 – καθώς η τράπεζα έκανε πλήρη χρήση του προγράμματος στοχευμένων πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO). Το γ’ τρίμηνο του 2020, το κόστος χρηματοδότησης κυμάνθηκε σε αρνητικά επίπεδα (-7 μονάδες βάσης) και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, καθώς η διοίκηση εκτιμά ότι θα υπάρξει όφελος από το αρνητικό επιτόκιο -1%, υπό την προϋπόθεση επίτευξης του στόχου που έχει τεθεί, σύμφωνα με τους όρους χρηματοδότησης μέσω του TLTRO ΙΙΙ. Όσον αφορά στο χαρτοφυλάκιο repo της Alpha Bank, αυτό διαμορφώθηκε σε μόλις 600 εκατ. ευρώ έναντι 6,3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019.

Τράπεζα Πειραιώς: Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα αυξήθηκε σε εννέα δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 από 400 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2019, μέσω της αξιοποίησης των διευκολύνσεων χρηματοδότησης της ΕΚΤ (TLTRO ΙΙΙ). Η χρήση της διατραπεζικής αγοράς repos περιορίστηκε σε 100 εκατ. ευρώ.

Eurobank: Ο δανεισμός από την ΕΚΤ παρέμεινε στα επίπεδα του β’ τριμήνου 2020 (οκτώ δισ. ευρώ) μέσω του προγράμματος ρευστότητας TLTRO III έναντι 1,9 δισ. ευρώ στα τέλη του Δεκεμβρίου 2019. Οι συμφωνίες της διατραπεζικής (repos) μειώθηκαν κατά 5,2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 700 εκατ. ευρώ.

Εθνική Τράπεζα: Η συμμετοχή της στο πρόγραμμα συναλλαγών μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης παρέμεινε αμετάβλητη σε τριμηνιαία βάση, σε 10,5 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2020 – από 2,3 δις. ευρώ στη διάρκεια του 2019 – επιδρώντας θετικά στα καθαρά έσοδα από τόκους της τράπεζας. Αντανακλώντας την ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας και την παροχή ρευστότητας χαμηλού κόστους από την ΕΚΤ, το κόστος χρηματοδότησης διαμορφώθηκε σε επίπεδα της τάξεως των 12 μ.β.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι επικεφαλής της ΕΚΤ αναμένεται να ανακοινώσουν την ερχόμενη Πέμπτη την επέκταση του προγράμματος παροχής ρευστότητας στις τράπεζες – από τρία σε πέντε έτη – ενισχύοντας σημαντικά τα ποσά που θα έχουν λαμβάνειν συνολικά, αλλά και ξεχωριστά η κάθε τράπεζα της ευρωζώνης.

Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία για τη σύσταση και λειτουργία Παρατηρητηρίου Ρευστότητας που έχει ως στόχο την εν γένει παρακολούθηση της ρευστότητας στην αγορά, αυτοτελώς, καθώς και σε συνάρτηση με την πιστωτική επέκταση. Σε αυτό θα συμμετέχουν, εκτός από τους αρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, ένας εκπρόσωπος από την Τράπεζα της Ελλάδος (σ.σ. συγκλίνουσες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτός θα είναι ο γενικός διευθυντής της διεύθυνσης επιθεώρησης εποπτευόμενων εταιρειών, κ. Γιώργος Πάσχας) και ένας από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ).

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, τα στοιχεία που θα παρέχονται από τις τράπεζες θα αφορούν στην χορήγηση ρευστότητας ανά Νομό, χωρίς, ωστόσο, η κυβέρνηση να έχει λόγο παρέμβασης. «Ο σκοπός του Παρατηρητηρίου δεν είναι ούτε να υποκαταστήσει ούτε να ελέγξει τις βασικές δεσμεύσεις που αφορούν σε έναν μεγάλο αριθμό συμβαλλομένων, αλλά να καταγράψει τάσεις, με σκοπό τυχόν μελλοντικές βελτιώσεις», αναφέρουν χαρακτηριστικά στο newmoney.

Πιο αναλυτικά, το Παρατηρητήριο είναι αρμόδιο:

αα) για την παρακολούθηση, ιδίως της εξέλιξης της πιστωτικής επέκτασης μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων και των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αυτοτελώς, καθώς και σε συνάρτηση με τη συνολική πιστωτική επέκταση,

αβ) της εφαρμογής των χρηματοδοτικών εργαλείων και των προγραμμάτων της ΕΑΤ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τον εντοπισμό προβλημάτων και τυχόν δυσλειτουργιών και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων και προτάσεων,

αγ) της εξέλιξης της πιστωτικής επέκτασης μέσω των καθεστώτων ενίσχυσης επιστρεπτέας προκαταβολής λόγω της πανδημίας του COVID-19,

αδ) της εφαρμογής των καθεστώτων ενίσχυσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, τον εντοπισμό προβλημάτων και τυχόν δυσλειτουργιών και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων και προτάσεων,

αε) της εξέλιξης της πιστωτικής επέκτασης μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων λόγω της πανδημίας του COVID-19,

αστ) της εφαρμογής των χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, τον εντοπισμό προβλημάτων και τυχόν δυσλειτουργιών και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων και προτάσεων,

β) την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των δράσεων που αποβλέπουν στην παροχή ρευστότητας, καθώς και της λειτουργίας των χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων που παρακολουθεί.

γ) τη διαχρονική παρακολούθηση της ρευστότητας στην αγορά ιδίως μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα, ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων, προγραμμάτων και καθεστώτων ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις προβλέψεις για την πορεία των βασικών δημοσιονομικών και μακροοικονομικών μεγεθών.

δ) την υποβολή προτάσεων για ενέργειες και δράσεις για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη μέτρων που διασφαλίζουν την ύπαρξη ρευστότητας και την πιστωτική επέκταση.

Διαβάστε περισσότερα

Βραχυκύκλωμα στις εταιρείες courier: Τι το προκάλεσε – Πού το αποδίδουν οι ίδιες

Είναι επίσημο: Αρχίζει η Διαβούλευση για την ίδρυση της πρώτης «Πολιτείας Καινοτομίας»

Τιμολόγια ρεύματος: Έρχονται άμεσα αυξήσεις 10% με 20% στα οικιακά τιμολόγια

Απόρρητο Απόρρητο