Τράπεζες

Τραπεζικές ΑΜΚ: Τη «σκυτάλη» από Πειραιώς και Alpha, παίρνει η Attica Bank

  • Αγγελική Βελεσιώτη


Εβδομάδα εξελίξεων για την Attica Bank, καθώς την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί η γενική συνέλευση των μετόχων της

Τη «σκυτάλη» για τον… αγώνα ενίσχυσης των κεφαλαίων τους, με στόχο είτε τον δραστικό περιορισμό των «κόκκινων» δανείων είτε την «παρουσία» στην επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας, εν όψει και της ενεργοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, δίνουν η μία μετά την άλλη οι τράπεζες.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τόσο ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών (Common Equity Tier 1 – CET1), όσο και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας σε ενοποιημένη βάση, υποχώρησαν ελαφρώς το α’ τρίμηνο του 2021, αλλά παρέμειναν σε ικανοποιητικό επίπεδο (13,6% και 15,6% αντίστοιχα στο τέλος του περασμένου Μαρτίου).

Ωστόσο, υπολείπονται του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η υποχώρηση οφείλεται στο γεγονός ότι η μείωση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού. Ενσωματώνοντας την πλήρη επίδραση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ 9), ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 11,8% και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 13,8%. Επίσης, σχετικά αδύναμα είναι τα μεγέθη κεφαλαιακής επάρκειας ορισμένων μη συστημικών τραπεζών.

«Θετικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2021 αποτέλεσαν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς κατά 1,4 δισ. ευρώ, η έκδοση ομολόγου Additional Tier 1, ύψους 600 εκατ. ευρώ από την ίδια τράπεζα, η έκδοση ομολόγου Tier 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank και η απόφασή της να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου», τονίζει χαρακτηριστικά.

Πράγματι, η πρώτη που τόλμησε να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να απαλλαγεί από την κληρονομιά του παρελθόντος, ήτοι το υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων, γεγονός που θα της επιτρέψει να χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονομία, ήταν η Τράπεζα Πειραιώς. Πιο αναλυτικά, τον περασμένο Απρίλιο άντλησε περί το 1,4 δισ. ευρώ μέσω συνδυασμένης προσφοράς, εκδίδοντας 1.200.000.000 νέες μετοχές, οι οποίες κατανεμήθηκαν ως εξής:

(α) 180.000.000 (ήτοι ποσοστό 15%) στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά και
(β) 1.020.000.000 (ήτοι ποσοστό 85%) στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.

Σε συνδυασμό δε, με την έκδοση υβριδικού τίτλου Αdditional Tier 1, ύψους 600 εκατ. ευρώ, στις αρχές Ιουνίου, αλλά και τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων η σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας φθάνει περίπου τα τρία δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, κ. Χρήστο Μεγάλου, οι επίμαχες στοχευμένες δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης συνεισφέρουν περίπου 7,5 ποσοστιαίες μονάδες στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του 2020, αυξάνοντάς τον σε επίπεδο άνω του 20% pro forma.

Ακολούθησε η Alpha Bank, η οποία υπήρξε και η πρώτη τράπεζα, η οποία δρομολόγησε μία ΑΜΚ καθαρά αναπτυξιακού χαρακτήρα μετά από αρκετό καιρό. Ειδικότερα, ολοκλήρωσε με επιτυχία την προσφορά 800.000.000 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη, σε θεσμικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό και σε επενδυτές λιανικής και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς.

Η ιδιωτική τοποθέτηση υπερκαλύφθηκε ήδη από την πρώτη ημέρα της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, με όλους τους υφιστάμενους μετόχους να συμμετέχουν δυναμικά. Προς επίρρωση, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μείωσε το ποσοστό του από 10,94% σε 9%, ο J. Paulson κάλυψε το ποσοστό του – 5,6% – ενώ η Schroders φέρεται να το ανέβασε στα επίπεδα του μεγαλοεπενδυτή.

«Παρών» στο νέο μετοχικό σχήμα δήλωσαν, τόσο οι Ολλανδοί της Reggeborgh, αποκτώντας ποσοστό πέριξ του 2%, όσο και οι Vanguard, Norges Investment Fund, Blackrock, Capital World Fund και EBRD. Η ΑΜΚ έτυχε σημαντικής αποδοχής και στο εσωτερικό, όπου τοπικοί θεσμικοί επενδυτές και περισσότεροι από 10.000 ιδιώτες επενδυτές συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά.

Υπενθυμίζεται πως στόχος της αύξησης είναι να ενισχύσει τους κεφαλαιακούς δείκτες της Alpha Bank, επιτρέποντάς της να αναπτυχθεί δυναμικά και να εκμεταλλευτεί τις ελκυστικές ευκαιρίες της ελληνικής αγοράς, οι οποίες δημιουργούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). «Η ολοκλήρωση της ΑΜΚ τοποθετεί την Alpha Bank σε θέση οδηγού στην εθνική προσπάθεια επιτάχυνσης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, μέσω νέων επενδύσεων που θα μετασχηματίσουν την οικονομία», σχολίασε σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος, κ. Βασίλης Ψάλτης.

Τέλος, εβδομάδα εξελίξεων είναι η τρέχουσα για την Attica Bank, δεδομένου ότι για την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί η γενική συνέλευση των μετόχων της. Μεταξύ των θεμάτων που θα κληθεί να ψηφίσει είναι και αυτό της ενεργοποίησης των διατάξεων του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 («DTC»), του σχηματισμού ειδικού αποθεματικού, της δωρεάν έκδοσης παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση φέρεται να έχει ήδη ετοιμάσει την σχετική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, για τη διευθέτηση των ζητημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή του μηχανισμού, όπως είναι η παρακολούθηση και πιστοποίηση του μη συμψηφισθέντος ετήσιου υπολοίπου της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, ο τρόπος καταβολής της στην τράπεζα, ο οποίος είναι είτε τοις μετρητοίς είτε με ταμειακά ισοδύναμα, οι βασικοί όροι που διέπουν τα δικαιώματα μετατροπής, η μεταβίβασή τους, η αξία μεταβίβασης, ο χρόνος και η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς από τους μετόχους, ο χρόνος κατά τον οποίο αυτοί καθίστανται διαπραγματεύσιμοι σε οργανωμένη αγορά κ.λπ.

Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνεται στην σχετική πρόσκληση, λαμβάνοντας υπόψη ότι το λογιστικό αποτέλεσμα μετά από φόρους της χρήσης 2020 είναι ζημία το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την ενεργοποίηση των διατάξεων του Νόμου Χαρδούβελη, με μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

«Το ποσό της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης προσδιορίζεται δια του πολλαπλασιασμού του συνολικού ποσού της οριζόμενης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η λογιστική, μετά από φόρους, ζημία χρήσης στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, όπως αυτά εμφανίζονται στις εκάστοτε ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις του νομικού προσώπου, οι οποίες έχουν συνταχθεί για το οικείο φορολογικό έτος, μη συμπεριλαμβανομένης σε αυτά της λογιστικής ζημίας χρήσης», σημειώνεται και προστίθεται:

«Προς υλοποίηση των ανωτέρω το Δ.Σ. εισηγείται τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού (που αντιστοιχεί στο 100% της φορολογικής απαίτησης), το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την δωρεάν (δίχως αντάλλαγμα) έκδοση των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως προς το Ελληνικό Δημόσιο (οι οποίοι αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές, συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το 100% του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης, ενώ ως αγοραία αξία των νοείται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους σταθμισμένος με βάση τον όγκο συναλλαγών, κατά τις προηγούμενες 30 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που καθίσταται εισπρακτέα η, κατά τα παραπάνω, φορολογική απαίτηση) και την μετατροπή, χωρίς αντάλλαγμα, των τίτλων σε κοινές μετοχές με την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού που έχει σχηματιστεί (σ.σ. το ύψος του θα ανέλθει σε περίπου 150 εκατ. ευρώ)».

Μέσα σε εύλογο χρόνο οι υφιστάμενοι μέτοχοι δύνανται να ασκήσουν δικαίωμα εξαγοράς (call option) των δικαιωμάτων μετατροπής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα στους μετόχους να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους, καταβάλλοντας το σχετικό κόστος στο Ελληνικό Δημόσιο.

Εάν δεν ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, το Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα, καθώς και τις εκ της μετατροπής τους, αποκτώμενες μετοχές οποτεδήποτε και προς οποιονδήποτε έναντι ανταλλάγματος. Η απόκτηση των δικαιωμάτων μετατροπής, η άσκησή τους, η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς τους και η μεταβίβασή τους δεν συνιστούν δημόσια προσφορά.

Διαβάστε ακόμα: 

«Κούρεμα» ενοικίων: Πoιοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία για να διεκδικήσουν αποζημιώσεις

Mια εξαγορά, μια κρατικοποίηση, ένα (τούρκικο) φέσι, η Ντέμι Μουρ… κουμπαριάζει με τον Στέγγο και η μονομαχία Γκίκα – Άντου στην Εθνική

Οικογένεια Δακτυλίδη: Οι βασιλιάδες των ξενοδοχείων στη Μύκονο