Τράπεζες

Ζαββός: «Να λειτουργήσει το Τ.Χ.Σ ως ιδιώτης επενδυτής»

  • Αγγελική Βελεσιώτη


Το επίμαχο νομοσχέδιο εισάγει σημαντικά εχέγγυα, γιατί έτσι το Τ.Χ.Σ. συμμετέχει στις αυξήσεις από κοινού με τους ιδιώτες επενδυτές

«Ο σκοπός του νομοσχεδίου είναι να δώσει στο Τ.Χ.Σ. τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως να ήταν ένας ιδιώτης επενδυτής, που διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορεί την περιουσία του και να μπορεί να ενεργήσει όχι ως μηχανισμός κρατικής ενίσχυσης, αλλά ως ένας ανεξάρτητος φορέας που αξιολογεί τις επενδυτικές ευκαιρίες και ενεργεί ισότιμα με τους άλλους μετόχους προς όφελος της επένδυσής του».

Αυτό τόνισε ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, κ. Γιώργος Ζαββός, στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, υπογραμμίζοντας ότι το επίμαχο νομοσχέδιο εισάγει σημαντικά εχέγγυα, γιατί έτσι το Τ.Χ.Σ. συμμετέχει στις αυξήσεις από κοινού με τους ιδιώτες επενδυτές και ότι η συμμετοχή του αυτή θα πρέπει κυρίως να έχει πραγματική οικονομική σημασία και να πραγματοποιείται ακριβώς με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις με τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, ευθυγραμμιζόμενη, βέβαια πάντα, στο ισχύον νομικό πλαίσιο της Ένωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατηγική από-επένδυσης είναι νευραλγικής σημασίας και με βάση αυτό το νόμο θα μπορεί να εφαρμοστεί με μεγάλη ευελιξία και με διαφορετικούς τρόπους, είτε δηλαδή μέσω πώλησης των μετοχών σε στρατηγικούς επενδυτές είτε μέσω πώλησης δικαιωμάτων προαίρεσης και τα λοιπά. Γνώμονας, βέβαια, είναι οι αποφάσεις του Ταμείου να λαμβάνονται μετά από Έκθεση ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου. «Θα ήθελα να πω ότι και οι νέες μετοχές δεν του δίνουν ειδικά δικαιώματα. Οι παλιές όμως εξακολουθούν να έχουν τα ίδια ειδικά δικαιώματα, όπως είναι το βέτο σε ειδικά θέματα και δικαίωμα σύγκλησης γενικής συνέλευσης», πρόσθεσε ο κ. Ζαββός.

Αξίζει να αναφερθεί πως το ΤΧΣ που δημιουργήθηκε το 2010 για να στηρίξει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, παρείχε την κεφαλαιακή ενίσχυση είτε για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης, είτε για σκοπούς εξυγίανσης σταδιακά και πρέπει τώρα να αποχωρήσει εφαρμόζοντας, όμως, μια συντεταγμένη στρατηγική εξόδου. «Στόχος του δημοσίου όταν ενίσχυσε το 2009 με τις προνομιούχες μετοχές τις τράπεζες, συνέχισε το 2012 με την προσωρινή ανακεφαλαιοποίηση, το 2013 με τις τότε ανακεφαλαιοποιήσεις, το 2014 με τη μη συμμετοχή του και το 2015 με την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση και με επαχθέστερους όπως ξέρουμε γι’ αυτό όρους, δεν ήταν πάντα το κέρδος. Στόχος και κύρια αποστολή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι κυρίως η διατήρηση της ευστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και κυρίως της εμπιστοσύνης των καταθετών και επενδυτών στις τράπεζές μας.

Έτσι, βρισκόμαστε πια σε μια νέα εποχή όπου το τραπεζικό σύστημα ‘αλλάζει σελίδα’», τόνισε ο κ. Ζαββός.

Εταιρική Διακυβέρνηση του ΤΧΣ

Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο που φέρνει το νομοσχέδιο είναι ότι ενισχύεται η ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων από τα όργανα του Τ.Χ.Σ. «Αυτό διασφαλίζουν οι διατάξεις που τροποποιούμε, γιατί από τη μέχρι τώρα εμπειρία της εταιρικής διακυβέρνησής του, διαπιστώσαμε ότι χρειάζεται να υπάρχει σαφής διάκριση αρμοδιοτήτων και ρόλων των οργάνων του. Και για να υλοποιήσει αυτές τις αποφάσεις, κρίθηκε σκόπιμη η αποσαφήνιση του ρόλου των δύο οργάνων διοίκησης του Ταμείου, δηλαδή της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου. Βασικό όργανο της διοίκησης με τεκμήριο αρμοδιότητας, είναι πλέον το Γενικό Συμβούλιο, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή παραμένει το όργανο που κάνει την καθημερινή διαχείριση – διοίκηση και εφαρμόζει τις αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου», εξήγησε ο υφυπουργός Οικονομικών.

Ευθύνη των μελών του ΤΧΣ

Όσον αφορά στην ευθύνη των μελών του ΤΧΣ, ο αρμόδιος υπουργός σημείωσε πως η ρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση είναι αυτή που ήδη ισχύει για όλους τους χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και η οποία κρίθηκε πολύ πρόσφατα από το 5ο Τμήμα του Αρείου Πάγου με την Απόφαση 158/2021, που την έκρινε ως συνταγματική. Υπενθυμίζεται ότι στο θέμα είχε αναφερθεί και το newmoney σε πρόσφατο άρθρο του, αναφέροντας χαρακτηριστικά: Την προστασία που έτυχαν το αμέσως προηγούμενο διάστημα οι τράπεζες με την θεσμοθέτηση του ακαταδίωκτου στην περίπτωση της απιστίας θα απολαμβάνουν και τα μέλη του ΤΧΣ, τα οποία συναινούν στην συμμετοχή σε μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τις αλλαγές που κατατέθηκαν στην Βουλή, η τιμή διάθεσης ή η τιμή κτήσης μπορεί να είναι χαμηλότερη από την πιο πρόσφατη τιμή κτήσης των μετοχών από το Ταμείο ή την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή, εφόσον είναι σύμφωνες με τον σκοπό του Ταμείου και εξ αυτού του λόγου συνιστούν επιμελή διαχείριση της περιουσίας του, του Ταμείου υπαγομένου κατά τα λοιπά στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 405 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95)». Πρόκειται για το εδάφιο που ορίζει ότι «εάν η απιστία στρέφεται άμεσα κατά τραπεζικού ιδρύματος η δίωξη ασκείται μόνο κατ’ έγκληση».

Διαβάστε ακόμη:

ΕΤΕ: Αυτοί είναι οι 3+1 καταλύτες που θα στηρίζουν την ανάπτυξη το 2021 (πίνακας)

Πού βρίσκονται τώρα τα ενοίκια γραφείων σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας

Μειωμένα ενοίκια: Μέχρι πότε οι αιτήσεις – Πότε οι πληρωμές στους ιδιοκτήτες

Απόρρητο Απόρρητο