Νέο σύγχρονο πλαίσιο ασφαλείας καθιερώθηκε για την ασφάλεια της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου και των μελών της οικογένειάς της, της κατοικίας της, κ.λπ.

Ειδικότερα, νόμιμη κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η οργανωτική, λειτουργική, επιχειρησιακή αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της υπηρεσίας προστασίας της Προέδρου της Δημοκρατίας και των μελών της οικογένειάς της.

Αναλυτικότερα, στο Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ κατατέθηκε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την Οργάνωση Υπηρεσίας Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας (ΥΠΠΔ) και παράλληλα καταργήθηκε το προγενέστερο πλαίσιο του 2001.

Σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος η ΥΠΠΔ θα εποπτεύεται, συντονίζεται, κατευθύνεται και ελέγχεται από τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

Φιλοσοφία του σχεδίου διατάγματος είναι ότι οι αλλαγές βασίζονται κυρίως στη συγχώνευση τμημάτων και αποσκοπούν «την εγκαθίδρυση ενός πιο λειτουργικού συστήματος κανόνων που θα διέπει την ΥΠΠΔ, προσαρμοσμένου στο σύγχρονο περιβάλλον ασφαλείας και απαλλαγμένο από περιττές ή επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες».

Αποστολή της ΥΠΠΕΔ είναι:

ασφάλεια του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας και των μελών της οικογένειάς του που συνοικούν με αυτόν και της κατοικίας του, καθώς και των χώρων και εγκαταστάσεων της ΠτΔ,

-Η προσωπική ασφάλεια όσων έχουν διατελέσει ΠτΔ μετά την 9.6.1975 και

ασφάλεια των αρχηγών κρατών και προσωπικοτήτων ξένων κρατών που επισκέπτονται επίσημα τη χώρα κατόπιν πρόσκληση του ΠτΔ.

Παράλληλα, σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος επέρχεται συγχώνευση των ήδη υπαρχόντων τμημάτων της ΥΠΠΕΔ και σύσταση Κέντρου Επιχειρήσεων το οποίο θα κατευθύνει και θα συντονίζει την όλη δράση της ΥΠΠΕΔ, ενώ προβλέπεται ότι το προσωπικό της υπηρεσίας αυτής έχει καθήκον εχεμύθειας, η παραβίαση του οποίου επισύρει, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων και πειθαρχικές κυρώσεις.

Η ΥΠΠΔ διαρθρώνεται σε τρεις βασικές υπηρεσίες, που είναι: 1) Επιτελείο, 2) Τμήμα Φρουράς και γ) Τμήμα συνοδευτικής ασφάλειας.

Διαβάστε ακόμη:

ΜIG: Εγκρίθηκε η συμφωνία με τη STRIX για την Attica Group – Αποχώρησε ο Ηλιόπουλος (pics) (upd)

Τεό Νιάρχος: Οι business του «χρυσού» γόνου με την τέχνη και τον κινηματογράφο (pic) 

Τράπεζες: Αλλαγή στρατηγικής για τις διεθνείς δραστηριότητες – Οι βασικές αγορές και οι ευκαιρίες επέκτασης