Στην επιστολή με θέμα «Ενεργειακή μετάβαση και Νέος Δακτύλιος» ο ΣΕΚΟΕ επισημαίνει ότι η πρόκληση για τις οδικές μεταφορές είναι η απανθρακοποίηση και η μείωση της μόλυνσης του αέρα και όχι ο μονόδρομος του εξηλεκτρισμού, ο οποίος χρειάζεται τεράστιες υποδομές και συνάμα θα οδηγήσει σε αναγκαστική και όχι ελεύθερη επιλογή των πολιτών.

Αναλυτικότερα στις προτάσεις του ΣΕΚΟΕ αναφέρεται ότι: «Ως ΣΕΚΟΕ (Σύνδεσμος Εναλλακτικών Καυσίμων Οχημάτων Ελλάδος) χαιρετίζουμε την πρόθεση του Υπουργείου Μεταφορών για την δημιουργία του Νέου Δακτυλίου ή Ζώνη Χαμηλών Εκπομπών για την Αθήνα ακολουθώντας με καθυστέρηση κάποιων ετών το παράδειγμα μεγάλων Ευρωπαϊκών πόλεων και κυβερνήσεων.

Ο Νέος Δακτύλιος αν εφαρμοστεί θα αλλάξει σταδιακά την κουλτούρα των καταναλωτών και οδηγών σε μια πιο πράσινη μετακίνηση. Μετακίνηση η οποία θα χρησιμοποιεί καύσιμα παραγόμενα από οργανικές ή συνθετικές πρώτες ύλες καθώς και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα καύσιμα αυτά θα είναι αέρια και υγρά με μπροστάρη όπως διαγράφεται τον ηλεκτρισμό.

Ο Νέος Δακτύλιος δυστυχώς δείχνει ως αποκλειστικό μέσο με το οποίο θα επιτύχουμε την μείωση των εκπομπών καυσαερίων τον εξηλεκτρισμό των μεταφορών και όχι τον σκοπό που αυτός μπορεί να υπηρετήσει, ο οποίος πρέπει να είναι η μείωση των εκπομπών καυσαερίων με κάθε μέσο, το οποίο είναι τεχνολογικά και οικονομοτεχνικά εφικτό.

Διαβάστε τη συνέχεια του κειμένου στο newsauto