Επιχειρήσεις

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 15.118.950 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 50.396.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη, αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της Τηλέτυπος στις 18/4/2013 με απαρτία 71,07%. 

Ξεκίνησε η διαδικασία εκτίμησης των προσφορών που κατατέθηκαν για το 33% του ΟΠΑΠ. Πηγή του ΤΑΙΠΕΔ σημειώνει πως ο διαγωνισμός θα κριθεί "άγονος" εάν διαπιστωθεί πως οι προσφορές αποτιμούν τον ΟΠΑΠ χαμηλότερα και απ' την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία

Μεικτές είναι οι προοοπτικές για την Autohellas, ωστόσο η Πειραιώς θεωρεί την αποτίμηση ελκυστική. Η τιμή- στόχος παρέμεινε στα 2,5 ευρώ ενώ η σύσταση της χρηματιστηριακής είναι για outperform. 

Η ΔΕΗ ζήτησε πρόσφατα από την εταιρεία  Booz & Co να προβεί στην επικαιροποίηση μελέτης, βελτίωσης της αποδοτικότητας της ΔΕΗ στην οποία διερευνήθηκαν τα δυνητικά περιθώρια εξοικονόμησης της Εταιρείας, σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της (Προσωπικό, Παραγωγή, Ορυχεία, Εμπορία, Διανομή, Μεταφορά), με δεδομένα και στοιχεία του έτους 2012.

Απόρρητο Απόρρητο