Επιχειρήσεις

Η υλοποίηση της συνεργασίας ξεκινά με 4 σημεία service iRepair να έχουν δημιουργηθεί εντός των καταστημάτων Public στο The Mall Athens και σε Γλυφάδα, Σύνταγμα, Πειραιά

H Voicecolour Investments Limited απέκτησε 3.000.000 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,247% του συνόλου των μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, της Εταιρείας, μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης από την Strongview Holdings Limited